Profiteren van elkaars sterke punten over landsgrenzen heen

Professor Dr. Andreas Pinkwart, minister van Economische zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, sprak op 5 februari in de senaatszaal van de Hochschule Rhein-Waal met de stuurgroep van de regio Niederrhein. De regio Niederrhein beslaat de stad Duisburg en de Kreise Wesel en Kleve. In de stuurgroep bepalen de verantwoordelijken van regionaal publiekrechtelijke lichamen, economische organisaties, vakbonden, handelskamers, diensten voor arbeidsvoorziening en emancipatiezaken die strategische koers van de regio en overleggen over projecten die voor de gehele regio van belang zijn.

In april 2018 start het ministerie van Economische Zaken en Digitalisering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen met de oproep voor het project ‘Regio.NRW 2018’ om innovatieve projecten in de regio´s op poten te zetten.

“We zijn op zoek naar projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio“, aldus minister Pinkwart. “Met de oproep willen we de regionale samenwerking tussen de gemeenten, hogescholen en universiteiten en kamers stimuleren. Daarmee wil men volgens de woorden van de minister onder andere de digitale innovatiekracht voor de klassieke industrie, de middenstand en start-ups een boost geven.

De regio Niederrhein is het afgelopen jaar al gestart met workshops om ideeën te verzamelen en legde de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst vast.

De voorzitter van de stuurgroep, Landrat Spreen, beschreef deze onderwerpen en onderstreepte de geografische ligging van de regio vlakbij Nederland: “Onder de titel ‘De Niederrhein als innovatieregio’ gaan we met Innovation Labs – ook in samenwerking met Nederland – ‘op pad’. Voor de regio is het van belang dat de huidige initiatieven verder worden ontwikkeld tot intelligente specialisatie van technologisch georiënteerde branches.”

Dr. Stefan Dietzfelbinger, eerste directeur van de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, vatte deze strategische aanpak samen: “Een nauwe koppeling van onderzoek en onderwijs, van technologie-transfercentra en adviespunten met de bedrijven in de regio Niederrhein creëert een klimaat waarin nieuwe business modellen kunnen worden ontwikkeld, start-ups voet aan de grond krijgen en innovaties kunnen ontstaan.”

De gemeentesecretaris van Duisburg, Prof. Dr. Dörte Diemert, onderstreepte daarbij de 30-jarige traditie van de samenwerking tussen de stad Duisburg en de Kreise Wesel en Kleve. “In veel projecten hebben we laten zien dat we nieuwe uitdagingen met behulp van goede ideeën hebben overwonnen.

“De regio Niederrhein is daarmee een grensoverschrijdende modelregio voor innovatie en digitalisering,” zei dr. Ansgar Müller, Landrat van Kreis Wesel.

De regio Niederrhein “staat er goed voor”, vatte Landrat Spreen tot slot samen en benadrukte daarbij de grensoverschrijdende samenwerking in de innovatiegerichte regionale politiek. “’Van elkaar leren, van elkaar profiteren’ is de kracht van onze regio.”

Het Grote Coalitie akkoord is een feit

De CDU/CSU en SPD hebben na bijna twee weken intensief onderhandelen een akkoord bereikt over de voortzetting van de Grote Coalitie (‘GroKo’). Het regeerakkoord gaat nu ter beoordeling naar de leden van de SPD.

De CDU/CSU en SPD hebben na bijna twee weken intensief onderhandelen een akkoord bereikt over de voortzetting van de Grote Coalitie (‘GroKo’). Het regeerakkoord gaat nu ter beoordeling naar de leden van de SPD.

Es ist geschafft: na een laatste marathonsessie van 24 uur ligt er een Duits regeerakkoord op tafel. Het waren de langste naoorlogse regeringsonderhandelingen ooit in Duitsland. Maar liefst 136 dagen geleden gingen de Duitsers naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen.

Na het mislukken van het coalitieoverleg tussen CDU/CSU, de Groenen en liberale FDP zwichtte SPD-leider Schulz – ondanks de grote nederlaag van zijn partij – toch voor de druk om een nieuwe GroKo te smeden. En met succes, blijkt nu. Hoewel, het nieuwe akkoord moet nog wel worden goedgekeurd door de 463.723 leden van de SPD. Dit kan nog drie weken duren. CDU/CSU houdt zo’n ledenraadpleging niet.

De grote vraag is nu: wie gaat welke ministersposten bezetten? Duitse media melden dat de CSU ministers aanlevert voor Binnenlandse Zaken en Verkeer. Partijchef Horst Seehofer wordt hierbij genoemd als mogelijke minister voor Binnenlandse Zaken. De CDU krijgt de portefeuilles Defensie, Economie, Landbouw, Onderwijs, Gezondheid en Ontwikkelingshulp. De sociaaldemocraten mogen naar verwachting ministers leveren voor de posten Buitenlandse Zaken, Financiën, Werkgelegenheid, Justitie en Milieu. De huidige burgemeester van Hamburg, Olaf Scholz, wordt genoemd als minister van Financiën. SPD-leider Martin Schulz zal mogelijk minister van Buitenlandse Zaken worden en tegelijkertijd het voorzitterschap van de SPD aan de wilgen hangen.

Euregio Aachen en Zuid-Limburg doen proef met grensoverschrijdend OV-ticket

De Nederlandse vervoerder Arriva en Duitse tegenhanger ASEAG doen daarom momenteel een proef in bussen met een nieuwe OV-kaart

Volgens planning moet er eind 2018 een trein gaan rijden tussen Luik, Maastricht, Heerlen en Aken. Om te zorgen dat deze grensoverschrijdende verbinding ook daadwerkelijk kan worden gebruikt, is er een uniform ticketsysteem nodig om te zorgen dat reizigers met een ticket van Aken via Maastricht naar Luik kunnen reizen. De Nederlandse vervoerder Arriva en Duitse tegenhanger ASEAG doen daarom momenteel een proef in bussen met een nieuwe OV-kaart voor reizigers in het Limburgs-Duitse grensgebied.

Werk aan de winkel

Er moet nog flink wat werk worden verzet om te zorgen voor een feilloos werkend systeem. Het grote probleem zit hem in de pluriformiteit van de systemen: elk land heeft zijn eigen regels, tarieven en betaalsystemen. Tot dusverre is het niet mogelijk om met een Nederlandse OV-kaart in België of Duitsland te reizen. Een test met een zogeheten token based systeem moet nu uitwijzen of dit de oplossing zou kunnen zijn en vervoersbarrières kunnen worden geslecht.

Applicatie als uitkomst voor OV-ticket

Met behulp van een applicatie die toegevoegd kan worden aan de verschillende nationale ticketsystemen en een hieraan gekoppelde persoonlijke passagiersaccount moeten reizigers in de toekomst probleemloos over de grens kunnen reizen. In de backoffice worden alle transacties vervolgens automatisch verwerkt en de inkomsten verdeeld.
De test loopt nog tot eind maart 2018 en zal dan worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt gekeken of deze oplossing ook geschikt is voor andere soorten van vervoer, zoals de trein.

Lees meer bij Eurekarail

Besturen gaan grensoverschrijdend samenwerken

Werkconferentie in Enschede

“Kenn deine Nachbarn – ken je buren” geven de MONT-steden Münster, Osnabrück en netwerkstad Twente als devies mee aan hun besturen en brengen 20 medewerkers bijeen om samenwerkingen op te zetten. Deze Nederlands-Duitse samenwerking wordt mogelijk gemaakt door een INTERREG-subsidie.

Medewerkers van de gemeentebesturen in Enschede, Hengelo, Almelo, Osnabrück en Münster konden zich inschrijven. Eerst volgden ze een taaltraining en daarna namen ze in Enschede deel aan een werkconferentie. Hier werd ingegaan op culturele verschillen en overeenkomsten en politieke en bestuurlijke structuren.

In een volgende stap lopen de medewerkers een paar dagen mee in een gemeente in het buurland. Medewerkers van het Jobcenter en de afdelingen milieu, cultuur, sport en burgerzaken van de stad Münster nemen een kijkje in Enschede, Hengelo en Almelo. Ze maken hier vooral kennis met bijzonder geslaagde initiatieven. Aan het eind van de meeloopdagen zal blijken op welke vlakken een nauwe samenwerking en gemeenschappelijke projecten tussen de steden zinvol zijn.

Theo Bovens voorgedragen als nieuwe voorzitter IPO

Komt de voorzittershamer van het IPO binnenkort in handen van Theo Bovens?

Commissaris van de Koning in Limburg, Theo Bovens, is door het IPO-bestuur unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Sinds Ank van Bijleveld-Schouten zitting heeft genomen in het kabinet, nam Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk over met tevens als opdracht om een nieuwe voorzitter voor te dragen.

“Met de voordracht van collega Bovens krijgen de provincies een voorzitter die op draagvlak in alle provincies mag rekenen, die het klappen van de zweep in Den Haag kent en iemand die partijen en dossiers weet te verbinden”, aldus de heer Remkes in een bericht van het IPO.

Tijdens de vergadering van 8 maart gaat het IPO-bestuur over tot het nemen van een definitief besluit.

Lees meer bij IPO

3+3-overleg in het Huis der Provincie in Arnhem

Het 3+3-overleg vond plaats in het Huis der Provincie

Twee keer per jaar wordt een overleg georganiseerd met de Commissarissen van de Koning van Limburg, Overijssel en Gelderland met de Regierungspräsidentinnen van Köln, Düsseldorf en Münster. Nadat eind 2017 een overleg in Steyl (Limburg) had plaatsgevonden, is op 24 januari 2018 de voorbereiding van het komende overleg op 11 juni 2018 in het Bezirk Düsseldorf van start gegaan.

Samen sterker

De aanwezigen aan Nederlandse en Duitse kant zijn zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen van de grensoverschrijdende samenwerking en ondersteunen waar dat kan ontwikkelingen op dit terrein bij bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Ook zetten ze zich in voor de totstandkoming van goed overleg tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen.

De bijeenkomst was georganiseerd in het vernieuwde Huis der Provincie in Arnhem. Dat was direct aanleiding om ook de werkplekken van de ambtenaren te bekijken en geïnformeerd te worden over het concept van verregaande digitalisering en flexibele werkplekken waarmee Gelderland werkt. Vooral voor de Duitse ambtenaren was dat nog wel even wennen.

Gaat de spoorverbinding tussen Nijmegen en Kleve er echt komen?

De reactivering van de spoorlijn Nijmegen – Kleve blijft de gemoederen bezig houden. Op zaterdag 27 januari jongstleden kwamen alle betrokken partijen bij elkaar in Groesbeek. De meerderheid is het erover eens dat de heropening van de ‘Keizerlijn’ positief zou uitpakken voor zowel de maatschappij als het bedrijfsleven in de grensregio. Nu moet alleen de Provincie Gelderland nog met de nodige financiële middelen over de brug komen.

Bij de bijeenkomst rond de reactivering van de oude spoorlijn waren veel verschillende partijen uit Nederland en Duitsland aanwezig, te weten ProRail, ProBahn, Arriva, Niederrheinischer Verkehrsbetrieb Aktiengesellschaft (NIAG), Vereniging voor Internationaal Euregionaal Vervoer (VIEV), Conferentieoord de Poort, Provinciale Staten Gelderland, Airport Weeze, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Mobiliteitsmanagement Stadt Krefeld, de plaatsvervangend burgemeester van Kleve en vertegenwoordigers van de politieke partijen SPD, FDP, die Grünen, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD. In eerste instantie werden de kosten voor heropening van de lijn nog geschat op circa 116 miljoen euro, maar VIEV kwam na grondig onderzoek vorig jaar oktober op een veel lager bedrag uit: 50 miljoen euro. Het aantal voorstanders van de spoorlijn is in de tussentijd zienderogen gestegen. Overigens gaan er ook stemmen op om niet de trein, maar de bus of tram als grensoverschrijdend vervoermiddel in te zetten tussen Nijmegen en Kleve.

Personenvervoer tussen studentensteden

Het traject Nijmegen – Kleve werd op 1 juni 1991 gesloten. Nog in datzelfde jaar diende de SPD Kranenburg een motie in tot reactivering van de lijn. Jürgen Franken, voorzitter van de SPD-Kreistagsfraktion in de Kreis Kleve, hoopt er nog steeds op dat de lijn nieuw leven wordt ingeblazen. De treinverbinding zou een uitkomst zijn voor personenvervoer tussen de studentensteden Nijmegen en Kleve. Dit beamen ook prof. Hasan Alkas van de Hochschule Rhein-Waal en Han van Krieken, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit. “Wanneer mensen internationaal met elkaar moeten samenwerken, moeten zij elkaar kunnen bereiken,” aldus Van Krieken. Hij zet de reactivering van de spoorlijn als speerpunt op de agenda van de Economic Board.

Politieke daadkracht

De Provincie Gelderland draait op voor de kosten voor reactivering van de spoorlijn, maar heeft hier nog geen besluit over genomen. Gedeputeerde Michiel Scheffer ziet vanwege de hoge kosten van de lijn meer heil in een snelle busverbinding. Afgelopen zaterdag in Groesbeek zijn de meeste aanwezigen het erover eens: elke politieke partij moet zich hard maken om de spoorlijn in de coalitieakkoorden van de gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal opgenomen te krijgen. Hopelijk komt de Provincie Gelderland dan over de brug. Of zoals Maurice Niesten, voorzitter van VIEV, het zegt: “Het komt nu aan op politieke daadkracht, zodat het in het volgende coalitieprogramma van de Provincie wordt opgenomen. Zij hebben de beschikbare middelen en zijn politiek voor deze spoorlijn verantwoordelijk.”

Politiek Den Haag ziet kansen in Duitsland

Raymond Knops

Op 24 januari bezocht staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Euregio. Knops is binnen de regering verantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerking en ging onder andere langs bij het GrensInfoPunt in Glanerbrug en nam een kijkje bij het spreekuur voor grensgangers. Daarnaast bracht hij een bezoek aan school voor praktijkonderwijs Pronova in de grensplaats Winterswijk. De staatssecretaris bleek een man van de pragmatische aanpak en een multilevelbenadering: experimenteren, aanpakken en niet institutionaliseren.

Het werkbezoek was bedoeld om te inventariseren waar er kansen liggen voor grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en hoe belemmeringen weggenomen kunnen worden. En kansen liggen er zeker, onderkende Knops. Waar de grens fysiek volkomen is vervaagd, zijn er in de praktijk nog een flink aantal struikelblokken die uit de weg geruimd moeten worden. Bijvoorbeeld wat betreft verschillen in fiscale wetgeving rond hypotheken, pensioenen en diploma-erkenning. De staatssecretaris beloofde in zijn coördinerende rol met de concrete, gekwantificeerde informatie vanuit de grensregio´s aan te kloppen bij de vakministeries. Knops is voorstander van een experiment met een testregio op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, zo bleek.

Voor mei heeft Knops een nota met bevindingen aangekondigd. “Dat zal niet het zoveelste rapport zijn. Waar het om gaat is dat we de economische kansen in beeld krijgen en die ook wederzijds weten te benutten”, laat Knops weten aan Dagblad De Tubantia.

Staatssecretaris Knops brengt werkbezoek aan Twente en de Achterhoek

Op woensdag 24 januari bezoekt staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de regio’s Twente en de Achterhoek. Het werkbezoek is bedoeld om te inventariseren waar er kansen liggen voor grensoverschrijdende samenwerking en hoe belemmeringen weggenomen kunnen worden. Tijdens dit bezoek gaat het vooral om de thema’s arbeidsmarkt/economie, verkeer/mobiliteit, veiligheid/ambulancezorg en grensoverschrijdend ondernemerschap.

Staatssecretaris Knops is in de Nederlandse regering verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking met Duitsland en België in de grensregio’s. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om thema’s als grensarbeid, belastingen en sociale wetgeving, wederzijdse erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties, internationaal ondernemerschap, onderwijs in buurtalen en grensoverschrijdend openbaar vervoer. Vaak is grensoverschrijdende samenwerking regionaal goed te organiseren door de lokale en regionale overheden en organisaties. Op een aantal punten is steun van de nationale overheden nodig.

Enschede en Münster intensiveren samenwerking

Enschede en Münster intensiveren samenwerking

De burgemeesters van de steden Münster en Enschede willen de banden verder aanhalen. Dat werd duidelijk tijdens een debat op 16 januari jongstleden in het Haus der Niederlande in Münster. Burgemeester Markus Lewe van Münster en zijn Enschedese collega Onno van Veldhuizen formuleerden vorig jaar al samen een Letter of Intent, waarin de doelen voor samenwerking op economisch, bestuurlijk en maatschappelijk terrein zijn beschreven. Het uiteindelijke doel: Twente en het Münsterland moeten een regio worden waarin de economie floreert en het leven goed is, aldus dagblad Tubantia.

Grenssteden hebben elkaar nodig
“Wie in Twente wordt geboren, leeft er zijn leven en gaat er ook dood”, aldus Van Veldhuizen. Dat is goed voor de gemeenschapszin, maar daarmee redt onze economie het niet. Twente heeft zijn Duitse achterland nodig.”
Een van de belangrijkste struikelblokken achter een intensievere samenwerking zijn echter de nationale verschillen op het gebied van wet- en regelgeving. “De verschillen in sociale zekerheid is een van de grootste struikelblokken die we uit de weg moeten ruimen”, zei Lewe.

Lobby werpt vruchten af
Het tij lijkt echter langzaam te keren, zo erkennen beide burgemeesters. “Vroeger had ik het gevoel dat niemand deze problemen serieus nam”, aldus Lewe. “Ondertussen zie ik dat zaken in beweging komen. Je moet duidelijk maken dat dit veel verder reikt dan Enschede en Münster. Dit gaat over de toekomst van Europa.”
Het lobbywerk bij de nationale overheden heeft wel degelijk effect zegt ook Van Veldhuizen. “We doen het samen, dat is onze kracht. Het maakt verschil of er een internationale delegatie in Den Haag aanklopt, of een groepje uit Twente.”

Lees meer bij Tubantia