Alleen samen, over grenzen heen, zijn Sustainable Development Goals haalbaar

De opvallende vlag van de Sustainable Development Goals werd op 25 september 2020 gehesen voor het Nederlands consulaat-generaal in Düsseldorf. Consul-generaal Peter Schuurman deed dit samen met Doede Sijtsma, de vertegenwoordiger van de provincie Gelderland in Duitsland. Het is een signaal tijdens de Sustainable Development Goals Actiedag 2020. Alleen samen, over grenzen heen, kunnen we de Sustainable Development Goals gaan halen. In 2015 zijn deze zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties. Voor het realiseren van deze doelen is samenwerking tussen landen van groot belang.

De Sustainable Development Goals zijn 17 doelen om van de wereld een betere en duurzamere plek te maken. Ze vormen de ‘blauwdruk’ om vóór 2030 uitdagingen als armoede, klimaatverandering en genderongelijkheid aan te pakken. Om deze doelen te halen is internationale samenwerking van groot belang. Ook in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland kunnen we aandacht schenken aan deze doelen.

Consul-generaal Peter Schuurman: “Duurzaamheid is in alle opzichten voor ons cruciaal. Hier, vlak bij Nederland, kan de kracht van korte ketens en een goed contact tussen landen tot directe verandering leiden. Bovendien werken bedrijven, non-profitorganisaties en de creatieve industrie langs de Nederlands-Duitse grens op het gebied van circulaire economie nauw samen. Aan beide kanten van de grens wordt samen met partners aan de andere kant van de grens gezocht naar duurzame toekomstgerichte antwoorden voor hedendaagse vragen.”

Doede Sijtsma, sprekend voor de Nederlandse provincies Limburg, Overijssel en Gelderland die in het Consulaat-Generaal in Düsseldorf vertegenwoordigd zijn, benadrukte de noodzaak van samenwerking: “Samen met Duitsland moeten we ons hard maken voor onderwerpen als klimaat, onderwijs, gendergelijkheid, innovatie en een duurzame economische groei. De Sustainable Development Goals zijn hierbij een belangrijke leidraad.”

Consul-generaal Peter Schuurman en Doede Sijtsma, de vertegenwoordiger van de provincie Gelderland in Duitsland, hesen de vlag.

Achtergrond SDG Action Day

Op 25 september 2015 tekenden 193 landen tijdens de jaarlijkse VN-vergadering een akkoord over de 17 Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze hebben het doel om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”, zo schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Iedereen mocht erover meepraten en beslissen.

Veel informatie is te vinden op de website van SDG Nederland. Tijdens de ‘action day’ vindt er een online-programma met vele workshops plaats. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Ook in Duitsland is er veel aandacht voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Op deze website wordt uitgelegd wat Duitsland op dit terrein doet. Ook op https://www.2030agenda.de/de is te vinden hoe in Duitsland aan deze doelen wordt gewerkt.

 

 

Duitsland verklaart Utrecht, Noord- en Zuid-Holland tot risicogebied

Het Duitse Robert Koch-Institut heeft naast de provincies Noord- en Zuid-Holland nu ook Utrecht toegevoegd aan de lijst met risicogebieden. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in navolging daarvan een officiële ‘Reisewarnung’, een reiswaarschuwing, afgegeven: het raadt inwoners van Duitsland nu af om voor niet-noodzakelijke of toeristische doeleinden naar deze twee provincies af te reizen.

Met deze maatregel reageert Duitsland op het snel stijgende aantal besmettingen in deze provincies. Duitsland merkt landen of gebieden aan als risicogebied wanneer het aantal besmettingen per 7 dagen er tot meer dan 50 besmettingen per 100.000 mensen opgelopen is. Dat is naast Noord- en Zuid-Holland nu ook in Utrecht het geval.

Verplichte coronatest en quarantaine

Inwoners van Duitsland die vanuit Noord- en Zuid-Holland naar Duitsland reizen, moeten bij terugkeer verplicht een (gratis) coronatest laten doen. Daarnaast dienen ze zich te melden bij het Duitse Gesundheitsamt en moeten ze in ieder geval tot de uitslag van de coronatest in quarantaine blijven. Of de reizigers daarna nog in quarantaine moeten blijven, is per deelstaat verschillend.

Geen verbod, wel afschrikkend effect

De reiswaarschuwing is geen verbod: Duitsers mogen nog steeds naar beide provincies afreizen. Wel moet er van de waarschuwing een aanzienlijk afschrikkend effect uitgaan. Daarnaast mogen reizigers nu kosteloos hun boekingen annuleren.

Samen duurzaam – gemeinsam nachhaltig: Grenspost deed mee aan de RhineCleanUp

Plastic, papier, grofvuil, glas: het is slechts een kleine greep uit zaken die op zaterdag 12 september 2020 tijdens de RhineCleanUp uit de Rijn werden gevist. Ook Grenspost Düsseldorf deed samen met het Consulaat-Generaal in Düsseldorf (CG) mee aan de jaarlijkse grote schoonmaak van de oevers van de Rijn. 

Onder het motto ‘Samen duurzaam – gemeinsam nachhaltig’ wilden Grenspost Düsseldorf en het CG met hun deelname hun inzet op het gebied van een duurzame samenleving tonen. Die duurzame samenleving vraagt om een circulaire economie. De RhineCleanUp werd dit jaar vanwege de COVID-19-pandemie in kleine kring en met inachtneming van 1,5 meter afstand uitgevoerd. Maar volgend jaar hopen we dat samen met een groep bedrijven en innovators op het gebied van circulaire economie te kunnen doen.

Voor Grenspost Düsseldorf en het CG is circulaire economie een van de prioriteiten, omdat ook in Nordrhein-Westfalen, dicht bij Nederland, de kracht van korte ketens en een prettige grensoverschrijdende samenwerking duidelijk voelbaar is. Bovendien werken bedrijven, non-profitorganisaties en de creatieve industrie langs de Nederlands-Duitse grens op het gebied van circulaire economie nauw samen. Gezamenlijk zoeken zij duurzame toekomstgerichte antwoorden op hedendaagse vragen.

Het bij de actie ingezamelde afval wordt door de organisatie van de RhineCleanUp gerecycled. Ook het gebruikte gereedschap, zoals de grijpers en handschoenen, wordt volgend jaar weer gebruikt.

Actuele situatie corona in Duitsland en Nederland

De afgelopen 7 dagen is het aantal Covid-19 infecties in Duitsland weer gestaag toegenomen. Gemiddeld worden er circa 1000 personen per dag positief getest. Het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, ziet een stijgende tendens. In vergelijking met Nederland is deze toename echter nog relatief laag. Duitsland heeft vijf keer zoveel inwoners als Nederland maar kent een in verhouding veel lagere besmettingsgraad. Een op dit moment unieke situatie, ook gekeken naar andere Europese landen als België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken of Tsjechië Ook hier is sprake van een in verhouding hogere besmettingsgraad dan (nu nog) in Duitsland.

Op de website van de Süddeutsche Zeitung is een kaartje met het aantal besmettingen de afgelopen 7 dagen per 100.000 inwoners te vinden.

Deze situatie werpt gekeken naar Nederland en Duitsland een aantal vragen op. Is het verschil in aanpak wat betreft de mondkapjesplicht een reden voor het grotere aantal infecties in Nederland? Worden de maatregelen in Duitsland beter opgevolgd dan in Nederland? Spelen studenten in Nederland een grotere rol bij het verspreiden van het virus dan in Duitsland?

Er zijn helaas nog geen wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op deze vragen. Met de start van het collegejaar per 1 september jl. is er in Nederland ieder geval in de leeftijdscategorie 20-30 een piek in het aantal besmettingen zichtbaar. Zij hebben het grootste aandeel in de circa 1000 nieuwe besmettingen per dag. Dit zou, rechtstreeks vergeleken met Duitsland, de afgelopen weken wel een belangrijke rol hebben kunnen gespeeld. In Duitsland begint het collegejaar pas op 1 oktober. We zullen dan gaan zien of studenten in Duitsland een vergelijkbaar effect op de besmettingsgraad zullen hebben. Het RIVM roept Nederlandse studenten samen met de Landelijke Kamer van Verenigingen in ieder geval op ook extra maatregelen te nemen, zo staat te lezen in een artikel van de NOS.

Naast het latere begin van het studiejaar aan de universiteiten, zou ook de Nederlandse omgang met de quarantaineregels een reden kunnen zijn voor het hoge aantal besmettingen aan Nederlandse kant. Volgens Johan Derksen, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zijn Nederlanders “opvallend slecht in het naleven van regels” ‘We’ laten ons onze vrijheid niet zomaar afpakken”, aldus Derksen in een artikel van RTL Nieuws. Dit gevoel van vrijheid zou de laatste veertig jaar alleen maar gegroeid zijn. De hoogleraar deed deze uitspraken omdat er veel mensen zijn die zich niet strikt aan de quarantaineregels houden als zij terugkomen uit een oranje risicogebied.

Zolang er nog geen vaccin is en wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, verspreiding en verschillen tussen landen en regio’s in Europa en de wereld nog in volle gang is, blijft het onder de streep een Fahren auf Sicht zoals Bondsminister Jens Spahn (CDU) de afgelopen weken herhaaldelijk heeft aangegeven.

3 + 3-overleg op Schloss Raesfeld

V.l.n.r. Gisela Walsken (Bezirksregierung Köln), John Berends (Provincie Gelderland), Birgitta Radermacher (Bezirksregierung Düsseldorf), Andries Heidema (Provincie Overijssel), Dorothee Feller (Bezirksregierung Münster), Theo Bovens (Provincie Limburg) © Bezirksregierung Münster

Op 7 september verwelkomde Regierungspräsidentin van Münster Dorothee Feller de deelnemers aan het inmiddels traditionele 3 + 3-overleg tussen de Bezirksregierungen van Düsseldorf, Keulen en Münster en de Nederlandse grensprovincies Gelderland, Overijssel en Limburg op Schloss Raesfeld in het Münsterland.

Feller, de Regierungspräsidentinnen Birgitta Radermacher (Düsseldorf) en Gisela Walsken (Keulen), de commissarissen van de Koning Andries Heidema (Provincie Overijssel), Theo Bovens (Provincie Limburg) en John Berends (Provincie Gelderland) en de andere deelnemers deelden onder andere hun ervaringen met de coronapandemie aan beide zijden van de grens met elkaar.

Men is er gezamenlijk in geslaagd om tijdens de pandemie de grenzen tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen open te houden. De deelnemers vonden dat een bijzonder positief signaal op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Door de open grenzen kon het grensoverschrijdende forenzen- en goederenverkeer de afgelopen maanden ook zonder wachttijden doorgang vinden. Tegelijkertijd werd aan beide kanten van de grens gecommuniceerd om voorzichtig te zijn en om alleen als het dringend noodzakelijk was de grens over te steken.

Een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke bestrijding van de coronapandemie is verdere nauwe samenwerking, transparantie over de omgang met en de ontwikkeling van de pandemie en de zoektocht naar gezamenlijke oplossingen aan Duitse en Nederlandse zijde.

Juist de betrokken Nederlandse en Duitse instanties, de ziekenhuizen en crisisteams aan beide kanten van de grens moeten intensief met elkaar blijven samenwerken. Alle deelnemers waren het erover eens dat de Nederlandse en Duitse partijen zich gezamenlijk moeten blijven inspannen om de coronapandemie het hoofd te bieden.

Op de foto: V.l.n.r. Gisela Walsken (Bezirksregierung Köln), John Berends (Provincie Gelderland), Birgitta Radermacher (Bezirksregierung Düsseldorf), Andries Heidema (Provincie Overijssel), Dorothee Feller (Bezirksregierung Münster), Theo Bovens (Provincie Limburg)

Foto: © Bezirksregierung Münster

Gemeenteraadsverkiezingen in NRW: CDU grootste partij, Die Grünen op winst, verlies voor SPD

Op zondag 13 september gingen de inwoners van Noordrijn-Westfalen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast werden tegelijkertijd nieuwe burgemeesters en Landräte gekozen. De CDU werd de grootste partij en Die Grünen behaalden een recordresultaat. De SPD kreeg daarentegen een behoorlijke klap te verwerken.

De christendemocraten van minister-president Armin Laschet kwamen volgens de voorlopige eindresultaten uit op 34,3 procent van de stemmen. Dit was 3 procent minder dan tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Daarmee behaalde de CDU het slechtste resultaat in de partijgeschiedenis.

Verlies voor de SPD, winst voor Die Grünen

Op plek twee belandde de sociaaldemocratische SPD, die flink wat stemmen moest inleveren en Die Grünen maar net voor wist te blijven. De SPD verloor maar liefst 7 procent en behaalde nog maar 24,3 procent van de stemmen, eveneens een dieptepunt in de geschiedenis van de gemeenteraadsverkiezingen in Noordrijn-Westfalen. De vlag ging daarentegen uit bij Die Grünen: zij kregen 8 procent meer stemmen dan in 2014 en komen daarmee uit op 20 procent. Tevens werden zij grootste partij in Keulen, Aken en Bonn.

De rechts-populistische AfD kreeg 5,0 procent van de stemmen, tegenover 2,4 procent in 2014. 5,6 procent van de stemgerechtigden stemde op de FDP. Dat is een groei van 0,6 procent in vergelijking met het resultaat uit 2014. Die Linke bleef met 3,4 procent achter bij het resultaat van de verkiezingen in 2014, toen de partij nog 4,7 procent van de stemmen kreeg. De opkomst was met 51,5 procent iets hoger dan in 2014 (50 procent).

Laschet prijst zijn coronabeleid

Er is dit jaar met bijzondere spanning uitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen in Noordrijn-Westfalen. Het was de laatste grote gang naar de stembus voor de ‘Bundesparteitag‘ in december, waarbij minister-president Laschet een gooi doet naar het partijvoorzitterschap. “Ik ben blij met deze goede zondag“, zei Laschet. De stembusgang was de grootste Duitse verkiezing van dit jaar. “En de CDU heeft de verkiezingen gewonnen.“

Hij omschreef de zege van zijn partij als erkenning voor de “Weg van de middelmaat” in de pandemie. Deze weg “was de juiste, is de juiste en blijft in de toekomst ook de juiste” voor Noordrijn-Westfalen, aldus Laschet.

Groen wint ‘Stichwahl’ burgemeesters in Aken, Bonn en Wuppertal

Naast de gemeenteraden werden in Noordrijn-Westfalen op 13 september ook burgemeesters en Landräte gekozen. Van de grotere steden was in Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim, Oberhausen, Wuppertal, Aken, Bonn, Keulen, Leverkusen, Gelsenkirchen, Münster, Bielefeld, Dortmund en Hamm echter een tweede ronde nodig, een zogeheten ‘Stichwahl‘, een duel tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Want in veel gevallen had geen enkele kandidaat een meerderheid van meer dan 50 procent van de stemmen. Tijdens de tweede stemronde op 27 september kwamen in Aken, Bonn en Wuppertal ‘Die Grünen’ als beste uit de bus.  In Düsseldorf draagt huidig burgemeester Thomas Geisel (SPD) het stokje over aan CDU-politicus Stephan Keller.  Voor het eerst in zes jaar is het burgemeesterschap in de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen daarmee weer in handen van het CDU. Ook in de kleinere steden  Moers, Witten, Dinslaken , Emmerich, Hattingen,  Schwelm , Neukirchen-Vluyn, Sundern , Gladbeck, Fröndenberg en Kleve vonden Stichwahlen plaats .

Tweede ronde voor Landräte in Kreise Kleve en Wesel

Op 27 september moesten burgers in een tiental Kreise eveneens opnieuw naar de stembus om te bepalen welke kandidaat voor hun Kreis uiteindelijk Landrat zou worden. In Kreis Kleve won Silke Gorißen (CDU) met 54,21 procent van de stemmen de ‘Landratswahl’ van Peter Driesen (partijloos, gesteund door SPD, Die Grünen, FDP en Freie Wähler). De felle kritiek op Wolfgang Spreen, huidig niet herkiesbare Landrat voor de CDU bij de aanpak van de coronacrisis in Kreis Kleve lijkt het stemgedrag van de kiezers voor wat betreft de CDU uiteindelijk in mindere mate te hebben beïnvloed dan gedacht.

Ook in de Kreise Neuss, Unna, Lippe, Viersen, Wesel, Euskirchen, Rhein-Erft, Steinfurt, Minden Lübbecke, Recklinghausen en het Märkischen Kreis hebben de burgers opnieuw hun stem uitgebracht.

De Kreise houden zich bezig met taken die te groot zijn voor een gemeente, maar te klein voor een Bezirk of deelstaat. Thema’s met raakvlakken voor de grensprovincies waar de Kreise zich mee bezighouden zijn o.a. openbaar vervoer, milieubescherming, natuurbeheer, hulpdiensten en infrastructuur.

Meer informatie over de over de gemeenteraadsverkiezingen in Noordrijn-Westfalen is te vinden via onderstaande links:

https://www.tagesschau.de/inland/kommunalwahlen-nrw-109.html
https://www.waz.de/politik/nrw-kommunalwahl-hier-kommt-s-zur-stichwahl-um-chef-posten-id230411628.html

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/landrats-stichwahl-im-kreis-kleve-der-wahltag-im-newsblog-id230521644.html

 

Duitsland test sirenes op 10 september

(c) 2019 IM NRW

Op 10 september 2020 wordt voor het eerst een ‘Bundesweiter Warntag’ gehouden. Net als in voorgaande jaren in Noordrijn-Westfalen wordt dit keer alle waarschuwingsapparatuur in heel Duitsland getest. Wie in de buurt van de grens met Duitsland woont, kan op deze dag mogelijk een Duits luchtalarm horen.

Om 11 uur ’s morgens worden de lokale waarschuwingsconcepten in alle gemeenten gelijktijdig getest, waaronder sirenes. De waarschuwingsapp ‘NINA’ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) zal worden gebruikt om landelijk een testwaarschuwingsbericht te sturen. Ook rijden er waarschuwingsvoertuigen rond die luidsprekermededelingen doen.

De waarschuwingsdag is bedoeld om de bevolking vertrouwd de maken met de verschillende vormen van waarschuwingen in noodgevallen. In verband met de coronapandemie was de ‘Warntag’ in NRW begin maart afgezegd om misverstanden en onrust bij de bevolking te voorkomen.

Foto: (c) 2019 IM NRW

Gelderse commissaris van de Koning John Berends op bezoek in Düsseldorf

De Gelderse commissaris van de Koning John Berends

Hoewel ze elkaar bij diverse gelegenheden al hadden ontmoet, was het er nog niet van gekomen om eens rustig kennis te maken. Op donderdag 27 augustus 2020 was het echter zover en bracht de Gelderse commissaris van de Koning John Berends een bezoek aan Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin van het Bezirk Düsseldorf. Gespreksonderwerpen waren onder meer de coronapandemie, watermanagement, waterstof en de bestrijding van grensoverschrijdende ondermijning.

Uiteraard werd gesproken over de wijze waarop beide organisaties actief waren en zijn rond de economische gevolgen van de Covid-19-crisis en de gevolgen die deze crisis heeft voor de samenleving. Het belang van elkaar blijven ontmoeten werd onderstreept. Dat zou ook in versterkte mate moeten gelden voor ontmoetingen tussen Duitse en Nederlandse scholen, waar beiden zich voor willen inzetten.

Een ander onderwerp op de agenda waren de te lage grondwaterstanden, waar beide zijden van de grens mee te kampen hebben. Birgitta Radermacher gaf aan dat ondanks volle stuwmeren, waardoor de indruk bestaat dat er geen tekort aan water is, het land te weinig water vast kan houden. Het wordt tijd dat we daaraan gezamenlijk gaan werken.

Ook op het punt van de strijd tegen ondermijning wisten beide bestuurders elkaar snel te vinden. Waar de grens voor veel criminelen een kans is, mag die voor de bestrijding van misdaad geen hindernis zijn.

Tenslotte hebben beide bestuurders afgesproken de samenwerking op het terrein van waterstof met elkaar te willen verkennen. Zowel Gelderland als Noordrijn-Westfalen komen dit najaar met een waterstofstrategie.

Na zijn bezoek aan Birgitta Radermacher bracht John Berends nog een kort bezoek aan het consulaat-generaal in Düsseldorf (zie foto), waar hij nog met consul-generaal Peter Schuurman sprak over zijn bezoek aan Regierungspräsidentin Radermacher. Ook kreeg hij een rondleiding door de ruimtes waar de medewerkers van het consulaat-generaal en van de grensprovincies sinds eind vorig jaar samen werken aan grensoverschrijdende samenwerking.

“Samen kijken naar de voordelen van de grens”

Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk, vooraan op de eerste rij, vierde van links

Joris Bengevoord mag zich inmiddels ruim drie jaar burgemeester van grensdorp Winterswijk noemen. Een functie die hij met verve vervult. Niet in de laatste plaats omdat hij het dossier grensoverschrijdende samenwerking in zijn portefeuille heeft, naar eigen zeggen een van de hoogtepunten van zijn baan. Grenspost Düsseldorf ging met hem in gesprek.

U bent geboren en getogen in Winterswijk, vlak aan de Duitse grens. Hoe was het voor u om in de grensstreek op te groeien?

“Tot mijn 18e heb ik in Winterswijk gewoond en het gekke is dat ik me toen helemaal niet zo bewust was van de grens en van wat er allemaal speelde. Pas toen ik na mijn studie in Tilburg terugkeerde naar mijn geboortedorp raakte ik onder de indruk van hoeveel er aan de grens gebeurt en welke dynamiek het leven hier eigenlijk heeft.”

Vindt u dat ook een van de pluspunten van het burgemeesterschap van een grensdorp?

“Jazeker! Net als mijn voorganger kreeg ik in het dagelijks bestuur van de Regio Achterhoek het thema ‘Grens’ in mijn portefeuille en dat internationale aspect maakt mijn functie als burgemeester extra leuk. Vooral omdat het niet blijft bij grensoverschrijdend handen schudden, maar we concreet projecten met elkaar kunnen realiseren. Dat is zonder meer een van de hoogtepunten van mijn baan.”

Kunt u iets meer vertellen over de situatie aan de grens Winterswijk/Kreis Borken in de afgelopen maanden?

“Juist in tijden van crisis zie je dat bestuurlijke contacten zich uitbetalen. Ik heb er altijd voor gepleit dat de grens open moest blijven en dat dat op een verstandige manier moest gebeuren. Aan het begin van het paasweekend en op 1 mei hebben we bijvoorbeeld samen met de Duitse buurgemeenten filmpjes opgenomen met de boodschap ‘Blijf thuis, Bleiben Sie Zuhause’. We hebben daar ontzettend goed in samengewerkt. Het is in dat soort situaties erg handig dat we elkaar goed kennen en we indien nodig ook ’s avonds met elkaar contact kunnen opnemen om even te overleggen. Dat is mooi.

Ik kijk daarnaast met belangstelling uit naar de Duitse Kommunalwahlen op 13 september aanstaande. Een groot deel van mijn medeburgemeesters in de buurgemeenten gaat daarna ofwel met pensioen ofwel een nieuwe carrièrestap maken. Ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe collega’s en hoop met hen de succesvolle samenwerking te kunnen voortzetten.”

Het directoraat-generaal Regionaal en stedelijk beleid van de Europese Commissie (DG REGIO) houdt momenteel online een openbare raadpleging over grensoverschrijdende belemmeringen binnen de interne grensregio’s en aan de grenzen tussen de lidstaten en de EVA/EER-landen. Deze raadpleging moet de weg vrijmaken voor het formuleren van constructieve aanbevelingen voor toekomstig beleid voor grensoverschrijdende regio’s. Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen die nog uit de weg geruimd moeten worden?

“Al het laaghangend fruit is naar mijn idee inmiddels wel geplukt. Op gebieden waar we met onze Duitse buurgemeenten kunnen samenwerken, doen we dat. De overgebleven, grotere barrières dienen op hoger politiek niveau in Den Haag te worden aangepakt en dat zijn processen die in de regel lang duren. Ik ben in elk geval erg blij met onze huidige staatssecretaris Raymond Knops en hoop dat de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking ook na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 onverminderd groot zal blijven.

Daarnaast zou ik graag zien dat de gezondheidszorg grensoverschrijdend nauwer met elkaar wordt verweven. In de coronapandemie heeft Nederland al gebruik kunnen maken van Duitse IC-bedden en het zou mooi zijn als we op dat vlak vaker in een hele cirkel kunnen blijven denken, in plaats van in een halve die bij de grens stopt.

Bovendien vind ik dat we moeten blijven investeren in de culturele sector. Economie en arbeidsmarkt zijn natuurlijk belangrijke thema’s, maar deze kunnen we alleen grensoverschrijdend ontwikkelen als we elkaar kennen, ontmoeten en begrijpen. Er komt een nieuwe INTERREG-periode aan en ik hoop dat daarin iets meer ruimte komt voor de maatschappelijke kant van grensoverschrijdende samenwerking.”

Ondermijning vormt een toenemend gevaar voor onze democratie en samenleving, ook grensoverschrijdend. Welke stappen worden er momenteel gezet om ondermijning over de landsgrenzen heen tegen te gaan?

“Hier is zeker nog werk aan de winkel. Op dit gebied zie je nog wel echt twee verschillende werelden. In Duitsland wordt erg gehamerd op ‘Datenschutz’. En hoewel privacywetgeving ook voor ons heel belangrijk is, gaan we er toch net even iets anders mee om. Vanuit de gemeente Winterswijk zijn we nu met burgemeester Dr. Christoph Holtwisch van Vreden in gesprek om te kijken hoe we de gegevensuitwisseling in kleine stapjes toch wat makkelijker kunnen maken. Ik heb geleerd dat het vaak zinvol is om klein te beginnen. Bij een grootschaligere aanpak gaan de regels meestal toch in de weg zitten. Soms moet je deze gewoon wat pragmatischer uitleggen en er je voordeel mee doen.

Wanneer we kijken naar bijvoorbeeld politiesamenwerking dan gaat dat in het heetst van de strijd vaak heel goed. Recentelijk, toen we bij de Winterswijkse recreatieplas ‘t Hilgelo te maken hadden met grote drukte, konden we een beroep doen op collega’s van de Duitse politie. Ook helpen we elkaar bij het benaderen van de media in elkaars land. Persberichten over te drukke recreatieplassen worden over en weer vertaald. Op die manier worden de burgers in beide landen geïnformeerd.”

U bent ook penningmeester van de AEBR, de Europese vereniging van grensregio’s. Als u deze grensregio met andere grensgebieden vergelijkt, hoe vindt u dat men het hier doet?

“Een bijeenkomst van de AEBR is elke keer weer een eyeopener. Soms heb ik het gevoel dat dingen best wat sneller moeten kunnen, maar als je ziet hoe basaal de samenwerking bijvoorbeeld in de grensregio van Bulgarije en Griekenland is, zie je hoezeer we in Nederland en Duitsland hierin eigenlijk vooroplopen. We steken er veel energie in, er is veel goede wil en er zijn al veel zaken gerealiseerd. Daar mogen we best ook eens bij stilstaan. Een van de dingen die me uit een van de bijeenkomsten is bijgebleven, is een bijdrage van Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur van de Universiteit Twente, die vertelde over het ‘smokkelaarsperspectief’. Smokkelaars waren vroeger de enigen die de grens niet als nadeel, maar als voordeel zagen. Zonder grens viel er tenslotte ook niets te smokkelen. Zij sloegen er feitelijk een slaatje uit. Ik vind het interessant om samen te kijken hoe je de grens in je voordeel kunt inzetten.”

Foto: Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk (vierde van links op de voorste rij) met een aantal collega´s op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

Consul-generaal op bezoek in Nedersaksen

consul-generaal Peter Schuurman

Op maandag 17 augustus was Peter Schuurman, consul-generaal in Düsseldorf, te gast in Nedersaksen. Het bezoek stond in het teken van de verdere invulling van de grensoverschrijdende samenwerking, vooral met het oog op twee belangrijke ontmoetingen tussen Nederland en de Duitse deelstaat dit najaar.

 De herfst zal namelijk in het teken staan van de ‘Triloog’, waarbij staatssecretaris Raymond Knops, de staatssecretaris van de Staatskanzlei van Nedersaksen, Dr. Jörg Mielke en de commissaris van de Koning van de provincie Groningen René Paas aan zullen schuiven. Ook is er een ‘4+1 Treffen’ met de minister-president van Nedersaksen, Stephan Weil, en de commissarissen van de Koning van de Provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel gepland. Tijdens deze bijeenkomsten zullen de in de samenwerkingsagenda geschetste onderwerpen worden besproken. Uiteraard zal ook de coronapandemie onderwerp van gesprek vormen.

Schuurman ging in gesprek met Stephan Weil, met Dr. Bernd Althusmann (economie, werkgelegenheid, verkeer en digitalisering) en de staatssecretarissen Frank Doods (milieu) en Dr. Sabine Johannsen (wetenschap en cultuur).

Onder andere de uitwisseling binnen de Cross-Border Corona Task Force en het openhouden van de Nederlands-Duitse grens, waarvoor de minister-presidenten van Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen zich samen in Berlijn hebben ingezet, kwamen aan bod. Daarnaast werd de succesvolle samenwerking wat betreft het opnemen van Nederlandse COVID-patiënten in Duitse ziekenhuizen besproken. Duitsland nam zelfs de kosten voor hun behandeling voor zijn rekening.

De coronapandemie zal ook economische gevolgen hebben voor de grensregio met Nedersaksen. De betreffende grensprovincies werken nauw samen met de deelstaat om elkaar waar mogelijk te steunen.

Positief nieuws was verder de waarborging van de financiering van de GrensInfoPunten door Nedersaksen tot in elk geval 2023.