Reisadvies voor Duitsland van oranje naar geel

Schloss Neuschwanstein

Vanaf donderdag 10 juni verandert het Nederlandse reisadvies voor Duitsland van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Dat houdt in dat reizigers vanuit Duitsland naar Nederland vanaf die dag geen negatieve test meer hoeven te laten zien en niet meer in quarantaine hoeven te gaan.

Ook Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië en een groot deel van Noorwegen hebben vanaf deze datum weer een geel reisadvies.

Nog wel test-, registratie- en quarantaineverplichting bij reis naar Duitsland

Omgekeerd categoriseert Duitsland Nederland echter nog steeds als risicogebied. Daardoor moeten personen die van Nederland naar Duitsland reizen negatief getest zijn op het coronavirus en zich van tevoren registreren op www.einreiseanmeldung.de. Daar dient ook het negatieve testbewijs geüpload te worden. Dat mag echter ook op een later moment: reizigers mogen zich namelijk ook binnen 48 uur na aankomst in Duitsland laten testen. In dat geval dienen ze in Duitsland in quarantaine te gaan totdat de testuitslag bekend is. Daarna moeten ze het negatieve testbewijs uploaden op www.einreiseanmeldung.de. Reizigers die zich voor vertrek in Nederland laten testen, hoeven in Duitsland niet in quarantaine.

Personen die al volledig gevaccineerd zijn en voor wie de laatste vaccinatie minimaal 14 dagen geleden is, hoeven niet in quarantaine en hoeven ook geen negatieve testuitslag te kunnen laten zien. Zij kunnen tijdens de registratie op www.einreiseanmeldung.de in plaats van een negatief testresultaat hun vaccinatiebewijs uploaden.

Voor personen die maximaal 24 uur in Duitsland verblijven, doorreizigers, grenspendelaars en personen die voor maximaal 72 uur een bezoek brengen aan eerstegraads familie of een gedeeld zorgrecht hebben, geldt de registratie-, test- en quarantaineplicht niet.

Foto: Schloss Neuschwanstein

Stoplichten op groen voor reguliere busverbinding tussen Aalten en Bocholt

Thomas Kerkhoff, burgemeester van Bocholt (l) en Jan van der Meer, gedeputeerde openbaar vervoer Provincie Gelderland. Op de achterste rij Anton Stapelkamp, burgemeester van Aalten (l) en Martin Veldhuizen, wethouder van Aalten (c) Kreis Borken/Gerd Eckstein

Wat begon als een experiment zal binnenkort realiteit worden: op woensdag 18 augustus wordt een permanente busverbinding tussen Aalten en het Duitse Bocholt in gebruik genomen. In 2019 werd hierover al een intentieverklaring gesloten, en op woensdag 2 juni tekenden Jan van der Meer, gedeputeerde openbaar vervoer van de Provincie Gelderland en Thomas Kerkhoff, burgemeester van Bocholt, op de grensovergang bij Hemden hiervoor de definitieve overeenkomst.

De bus zal van maandag tot en met zaterdag één keer per uur gaan rijden. Een Duitse busmaatschappij gaat het vervoer verzorgen. Nederlandse passagiers kunnen geen gebruikmaken van hun ov-chipkaart: tickets moeten in de bus worden gekocht en er gelden Duitse tarieven. In Nederland heeft vervoersmaatschappij Arriva de concessie voor de bus; in Duitsland is dat Stadtbus Bocholt. De lijn dicht een gat in het grensoverschrijdende streekvervoer: de proef die in 2017 en 2018 uitgevoerd werd, liet zien dat er dagelijks gemiddeld negentig passagiers gebruikmaakten van de lijn.

De ondertekenaars van de bijeenkomst, Thomas Kerhoff, burgemeester van Bocholt (l) en Jan van der Meer, gedeputeerde openbaar vervoer van de Provincie Gelderland
De ondertekenaars van de bijeenkomst, Thomas Kerhoff, burgemeester van Bocholt (l) en Jan van der Meer, gedeputeerde openbaar vervoer van de Provincie Gelderland. Op de achterste rij Anton Stapelkamp, burgemeester van Aalten (l) en Martin Veldhuizen, wethouder van Aalten. (c) Kreis Borken/Gerd Eckstein.

 

“Grensoverschrijdend openbaar vervoer is nodig én mogelijk”

“Met hulp van alle betrokken partijen en de concessiehouders aan Duitse en Nederlandse kant is nu een oplossing gevonden die goed is voor de Nederlands-Duitse samenwerking en recht doet aan onze Europese betrokkenheid. En het is vooral een goede voorziening voor reizigers tussen Aalten en Bocholt die voor werk, school, familiebezoek of inkopen de grens over willen”, aldus Jan van der Meer. Door de nieuwe verbinding kunnen inwoners van de Achterhoek een stuk sneller naar Duitsland reizen, bijvoorbeeld naar het vliegveld in Düsseldorf. Andersom wordt de reistijd naar Nederland voor passagiers uit Bocholt en omgeving aanzienlijk korter.

Succesvolle proef

Van december 2017 tot april 2018 reedt er bij wijze van proef al een bus tussen Aalten en Bocholt. Die bleek een succes te zijn: er waren doordeweeks gemiddeld negentig reizigers per dag en 97 procent van alle passagiers gaf de lijn een positieve beoordeling. Daarom werd besloten een permanente verbinding op te zetten. In maart 2019 werd hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

Op de grote foto: Thomas Kerkhoff, burgemeester van Bocholt (l) en Jan van der Meer, gedeputeerde openbaar vervoer Provincie Gelderland (c). Op de achterste rij Anton Stapelkamp, burgemeester van Aalten (l) en Martin Veldhuizen, wethouder van Aalten. (c) Kreis Borken/Gerd Eckstein. Kreis Borken/Gerd Eckstein

Nederland: testplicht voor alle reizigers vanuit Duitsland

Sinds 29 december moeten reizigers die vanuit hoogrisicogebieden per vliegtuig, schip, internationale trein of bus naar Nederland reizen een negatieve PCR-test bij zich hebben. Vanaf vandaag, 1 juni 2021, geldt dat ook voor reizigers die met de auto, de motor of ander eigen vervoer naar Nederland reizen. Ook Duitsland is momenteel nog hoogrisicogebied. Daardoor moet nu iedereen die vanuit Duitsland naar Nederland reist, ongeacht het vervoermiddel, een negatieve PCR-test kunnen laten zien.

De PCR-test mag maximaal 72 uur oud zijn en moet aan diverse voorwaarden voldoen. Een Duitse sneltest wordt niet geaccepteerd. Ook personen die al volledig gevaccineerd zijn, moeten een negatieve PCR-test bij zich hebben.

Uitzonderingen

In sommige situaties hoeven reizigers vanuit Duitsland geen negatieve PCR-test bij zich te hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor grenswerkers, grensscholieren en grensstudenten. Wel moeten zij een gezondheidsverklaring kunnen laten zien. Ook transportpersoneel en diplomaten hoeven geen negatieve test te kunnen voorleggen. Daarnaast geldt de testplicht niet voor reizigers die minder dan 12 uur in Nederland zijn en voor reizigers die met het regionale openbare vervoer de grens oversteken.

Geen quarantaineplicht voor reizigers uit Duitsland

Per 1 juni heeft Nederland bovendien een quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicolanden ingevoerd. Duitsland valt daar vooralsnog niet onder. Reizigers vanuit Duitsland naar Nederland wordt echter alsnog dringend aangeraden om tien dagen in quarantaine te gaan.

Geen Tozo-inkomensondersteuning voor grensondernemers

De coronapandemie zorgt in heel Europa voor veel inkomensonzekerheid bij werknemers en zzp’ers. Grensondernemers die in Duitsland of België wonen en een bedrijf in Nederland hebben, kwamen daarbij in een bijzonder lastig parket terecht. Zij komen namelijk noch voor een Tozo-uitkering voor levensonderhoud (bijstand), noch voor een vergelijkbare uitkering in hun woonland Duitsland of België in aanmerking. Hierdoor stond voor hen alleen een bijstandsregeling in het woonland – met alle beperkingen daarbij – open. In de Tweede Kamer is meerdere malen aandacht gevraagd voor deze groep, maar zonder specifieke regeling als resultaat. Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat er voor grensondernemers geen uitvoerbare en houdbare regeling te treffen is.

Er werd een zevental opties onderzocht, die allemaal niet haalbaar bleken, met name vanwege juridische belemmeringen:

 1. a) Uitbreiding Tozo voor levensonderhoud
 2. b) Belastingkorting en/of compensatie/aanvulling bij belastingaangifte van ondernemers
 3. c) Aanpassing belastingverdragen met België en Duitsland
 4. d) Opslag op Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 5. e) Subsidieregeling gemeenten
 6. f) Bilaterale afspraken
 7. g) Tijdelijke tegemoetkoming ingevolge artikel 9, Kaderwet SZW-subsidies

Juridische bezwaren

Het meest principiële bezwaar tegen een financiële tegemoetkoming voor grensondernemers is dat op grond van Europees recht en het gelijkheidsbeginsel, niet alleen maar steun kan worden verleend aan grensondernemers in Nederland en Duitsland. Iedere regel zou namelijk moeten gelden voor alle EU-burgers die niet in Nederland verblijven, maar wel een onderneming in Nederland hebben en hier belasting betalen. Daarnaast mag een maatregel geen ongelijke behandeling opleveren ten opzichte van ondernemers die inwoners zijn van Nederland en daar een onderneming hebben.

Ook de juridisch minst kwetsbare optie – een financiële tegemoetkoming ingevolge artikel 9 Kaderwet SZW-subsidies – in de vorm van een vast bedrag van € 2.000, bleek niet haalbaar. Het belangrijkste obstakel daarbij bleek dat de controle van de voorwaarden voor de tegemoetkoming op grond van het feit dat de grensondernemers in het buitenland verblijven, “zeer problematisch of zelfs onmogelijk zou worden”, aldus Koolmees in de Kamerbrief. Daarnaast wordt het Misbruik & Oneigenlijk gebruik-risico van de regeling ingeschat op zeer hoog.

Bilaterale afspraken

Ook via de diplomatieke weg konden vooralsnog geen bilaterale afspraken met Duitsland en België worden gemaakt om ervoor te zorgen dat zij sociale bijstand gaan verschaffen aan de groep grensondernemers die daar woonachtig is, bijvoorbeeld door de inrichting van hun Covid-19 gerelateerde regelingen. De Bondsregering in Berlijn ziet geen aanleiding voor aanpassingen aan bijstandsregels op federaal niveau, aldus Koolmees. In hun woonland België en Duitsland komen de grensondernemers niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering omdat zij niet aan de bijbehorende voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van een partnerinkomenstoets, een vermogenstoets, teveel eigen inkomsten of het niet beschikken over een langdurig verblijfsrecht (langer dan vijf jaar).

Wel aanspraak op een lening

De groep grensondernemers in de buurlanden kan – ook als zij woonachtig zijn in Duitsland of België – onder dezelfde voorwaarden als zelfstandigen die wonen en werken in Nederland in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een verlaagde rente. Daarnaast kunnen zij – indien zij aan de voorwaarden voldoen – in aanmerking komen voor de TVL en begeleiding bij een tijdelijke stop van de onderneming (TOA). Ondernemers die mensen in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, kunnen een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De volledige Kamerbrief kan hier worden gedownload.

Nederland niet langer ‘hoogincidentiegebied’ voor Duitsland

De Waalbrug in Nijmegen

Met ingang van 30 mei 2021 is Nederland door Duitsland van de lijst met ‘hoogincidentiegebieden’ geschrapt. Nederland geldt sinds deze datum als gewoon risicogebied. Dat is te danken aan de sterk dalende Nederlandse besmettingscijfers. Daarmee wordt het onder andere voor grenspendelaars uit Nederland weer een stuk makkelijker om de grens over te steken. Zij hoeven voorafgaand aan binnenkomst in Duitsland niet meer te beschikken over een negatieve test.

De test- en meldplicht bij reizen naar Duitsland blijft nog wel gelden, maar reizigers vanuit Nederland mogen de test binnen 48 uur na aankomst in Duitsland doen. De quarantaine kan per direct worden beëindigd zodra zij een negatieve testuitslag kunnen overleggen, kunnen aantonen dat zij genezen zijn van Covid-19 of volledig gevaccineerd zijn.

Daarnaast gelden er uitzonderingen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen corona – de laatste vaccinatie moet dan tenminste 14 dagen geleden zijn – danwel zijn genezen. Wie een bewijs hiervan kan overleggen, hoeft geen negatief testbewijs bij zich te hebben.

Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken geeft momenteel overigens nog wel een oranje reisadvies voor Duitsland af en roept burgers op om alleen naar Duitsland te reizen als dat noodzakelijk is. Ook in Duitsland geldt nog een ‘Reisewarnung’ voor reizen naar Nederland: van niet noodzakelijke reizen naar het buurland wordt afgeraden.

Registratieplicht

Voor reizigers die vanuit een risicogebied Duitsland binnenkomen geldt nog steeds dat zij zich al voordat zij het land binnenreizen moeten registreren via de website www.einreiseanmeldung.de. Personen die in het kader van het kleine grensverkeer minder dan 24 uur in een risicogebied zijn verbleven of die vanuit een risicogebied de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnenkomen voor maximaal 24 uur zijn uitgezonderd van de registratieplicht. Dat geldt ook voor grenspendelaars (werk, studie, school). Ook personen die de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen om eerstegraads familieleden, de echtgenoot of partner te bezoeken die geen deel uitmaakt van hetzelfde huishouden, of op grond van gedeeld zorg- of omgangsrecht, hoeven zich niet te registreren wanneer zij minder dan 72 uur in Duitsland of in een risicogebied zijn verbleven. Informatie over de registratieplicht en de verdere uitzonderingen daarop is hier te vinden.

Foto: de Waalbrug in Nijmegen

Inschrijving Grenslandprijs 2021 geopend

Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werken steeds intensiever met elkaar samen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de arbeidsmarkt, mobiliteit, onderwijs, jongerenevenementen en de aanpak van de coronapandemie. Innovatieve projecten die Nederland en Duitsland dichter bij elkaar brengen én houden – of dat nu op lokaal, regionaal of nationaal niveau gebeurt – verdienen extra aandacht. Daarom wordt op 30 september 2021 tijdens de Grenslandconferentie in Enschede voor de tweede keer de Grenslandprijs uitgereikt.

Voor de prijs komen projecten in aanmerking die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen, waarmee ze laten zien dat ze de onderlinge verschillen weten te overbruggen en zo nader tot elkaar komen.
De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Deze bestaat uit personen die zich persoonlijk inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking. De drie finalisten krijgen drie weken voor de Grenslandconferentie bericht en mogen hun project op de Grenslandconferentie presenteren. Het winnende project ontvangt 5.000 euro en wordt tijdens de conferentie bekendgemaakt.

Criteria voor aanmelding

Alleen projecten die in ieder geval betrekking op Nederland en Noordrijn-Westfalen hebben en uiterlijk eind maart 2021 van start zijn gegaan of niet voor eind september 2020 zijn afgesloten, kunnen meedoen.

De schriftelijke aanmelding moet uiterlijk 11 juni 2021 worden gestuurd naar preis@grenzsland.eu. Hierin moet in het kort (in maximaal 2 A4’-tjes) in het Nederlands of Duits zijn samengevat wat het project inhoudt. De onderstaande punten moeten in ieder geval zijn opgenomen:

 1. Korte omschrijving van het project, inclusief de periode, partners, doelgroep, inhoud en financiering (publiek of privaat)
 2. Toelichting van de positieve effecten op het samenwerken/samenleven tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen en de grensregio
 3. Aanleiding voor dit project
 4. Informatie over het innovatieve karakter van het project
 5. Informatie over hoe dit project op de lange termijn effect heeft
 6. Informatie over eerdere onderscheidingen, indien van toepassing
 7. Eventueel publicaties, nieuwsberichten, brochures over het project, als bijlage(n)
 8. Eventueel verwijzingen naar een website van het project

Aanmeldingen worden alleen geaccepteerd wanneer deze voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 1. Het project heeft in ieder geval betrekking op Nederland én Noordrijn-Westfalen. Daarnaast mogen ook andere deelstaten of regio’s betrokken zijn.
 2. Het project is uiterlijk eind maart 2021 van start gegaan.
 3. Als het project inmiddels is afgerond, dan liep het nog wel na september 2020.
 4. De Grenslandprijs is bedoeld voor projecten; personen kunnen uitsluitend bij wijze van uitzondering worden onderscheiden.

De manier waarop het project wordt gefinancierd, is niet van belang voor het al dan niet toekennen van de prijs.

Finalisten van vorig jaar mogen zich weer aanmelden. De winnaar van vorig jaar is echter uitgesloten van deelname. De eerste gezamenlijke Grenslandprijs van Noordrijn-Westfalen en Nederland werd vorig jaar uitgereikt aan het project ‘Sprich Deine Nachbarsprache / Spreek je Buurtaal’. 

Overleg MONT: gevolgen pandemie centraal in grensoverschrijdende samenwerking

Het historische raadhuis van Osnabrück

De burgemeesters van de steden Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente (MONT) hebben onlangs digitaal overleg gevoerd over de gevolgen van de coronapandemie in de grensregio en mogelijke oplossingen hiervoor.  Het doel van de samenwerking binnen MONT is het verbeteren van de toegankelijkheid van de Nederlands-Duitse grensregio en het verbeteren van de ontsluiting van de grensregio op het gebied van vervoer – een enorme uitdaging in coronatijden. Naast Münster en Osnabrück maken de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo deel uit van dit samenwerkingsverband.

“De inschaling van Nederland als ‘hoogincidentiegebied’ door de Duitse regering heeft geleid tot veel uitdagingen in het grensgebied. Uitzonderingen voor pendelaars, studenten en patiënten waren en zijn noodzakelijk om de maatschappelijke en economische banden die in de loop der jaren zijn opgebouwd in stand te houden”, aldus burgemeester Wolfgang Griesert van Osnabrück. “Wat we langs de grens nodig hebben, zijn oplossingen op maat, zodat het bedrijfsleven, het onderwijs en dezorg – ook voor kinderen en naaste familieleden – over de grens heen niet worden belemmerd,” voegt Rob Welten, burgemeester van Haaksbergen en voorzitter van de EUREGIO, toe.

Uiteenlopende coronamaatregelen

“Op dit moment is het nog niet bekend hoelang de getroffen maatregelen van kracht zullen blijven en op welk moment en op welke basis zij weer zullen worden ingetrokken. Een transparante en snelle overdracht van informatie door de Duitse en Nederlandse regeringen zou wenselijk zijn,” aldus dr. Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

De coronacrisis is voor inwoners van de grensregio vaak extra ingewikkeld. Zij worden geconfronteerd met verschillende coronamaatregelen in Nederland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Vaak weten zij niet precies wat in het buurland is toegestaan en wat wel en niet op hen van toepassing is. De verplichte test bij het passeren van de grens, die Duitsland in april heeft ingevoerd, is daar een voorbeeld van.

Grensoverschrijdend crisismanagement blijft een uitdaging

De vraag is op welke manier de maatregelen het leven in de grensregio op korte en middellange termijn zullen beïnvloeden. Daar worden momenteel verschillende onderzoeken naar uitgevoerd, ook grensoverschrijdend. Christoph Almering, directeur van de EUREGIO, legt uit: “Wij hopen dat wij hieruit lering kunnen trekken. Sinds het begin van de pandemie hebben wij en de andere Euregio’s zeer regelmatig contact gehad met de verantwoordelijke ministeries in Duitsland en Nederland. Maar het blijft een uitdaging om het crisismanagement van Nederland en de Duitse deelstaten op elkaar af te stemmen,” aldus Almering.

Kijkend naar de toekomst waren de betrokkenen binnen MONT unaniem voorstander van meer aandacht voor het thema ‘veerkracht’ bij grensoverschrijdende samenwerking, waarbij van ervaringen wordt geleerd en met innovatieve oplossingen nieuwe wegen worden ingeslagen.

 

Op de foto: het historische raadhuis van Osnabrück

Nieuwe buisleidingen tussen Rotterdamse haven en Duitsland goed voor voordelen

Bedrijvigheid in de haven van Rotterdam

De aanleg van vier nieuwe buisleidingen tussen de haven van Rotterdam, het Zuid-Limburgse chemisch industrieterrein Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor het transport van C4-LPG, propeen, waterstof en CO2 levert veel voordelen op. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie die is verricht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Chemelot. De initiatiefnemers hebben afgesproken om de uitwerking van de plannen onder de noemer ‘Delta Corridor’ voortvarend op te pakken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het tracé Rotterdam-Moerdijk-Tilburg-Venlo-Chemelot voor de ‘Delta Corridor’ het meest gunstig is. Uit het onderzoek blijkt verder dat de buisleidingenbundel financieel niet haalbaar is voor alleen het Nederlandse deel. Een verlenging van de leidingen naar Noordrijn-Westfalen en Antwerpen zal ervoor zorgen dat de leidingen veel beter benut kunnen worden. Dit is van essentieel belang voor het terugverdienen van de kosten. Het tegelijk aanleggen van de vier leidingen tussen Rotterdam en Chemelot kost ruim 1 miljard euro incl. btw (-/+ 40%. Als de leidingen een voor een worde naangelegd, dan si dat 365 miljoen euro duurder en is de overlast tijdens de aanleg aanzienlijk groter.

De voordelen op een rij

De aanleg van de buisleidingen tussen de Rotterdamse haven en Chemelot in Limburg heeft een aantal voordelen. Ten eerste rijden er minder treinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute waardoor kansen kunnen gaan ontstaan voor woningbouw langs het spoor. Ten tweede krijgt de industrie op Chemelot er veilige en duurzame verbindingen met andere industrieclusters bij, wat de concurrentiepositie van Chemelot versterkt. Ten derde krijgt de industrie met de leidingen voor waterstof en CO2 mogelijkheden om productieprocessen te verduurzamen. Ook de leidingen voor C4-LPG en propeen dragen bij aan de transitie: C4-LPG is een duurzamer alternatief voor de nu veel gebruikte grondstof nafta, en propeen kan op termijn vervangen worden door bio-propeen. Ten vierde is aanleg van de leidingen belangrijk voor de haven van Rotterdam om zich te ontwikkelen tot duurzame energiehaven. Tot slot ontstaan er voor bedrijven langs de route die een of meerdere van deze 4 stoffen kunnen gebruiken of produceren ‘meekoppelkansen’. Bijvoorbeeld voor de industrie op Moerdijk.

‘Delta Corridor’ cruciaal voor verduurzaming industrie in Chemelot en Noordrijn-Westfalen

“De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn positief en dus kunnen de plannen verder uitgewerkt worden”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.  “Dit doen we samen met de provincies, de Rotterdamse haven, het chemiecomplex Chemelot maar ook met Duitsland en België. Het plan draagt bij aan een veilige manier van transport. Ondergronds, dus ook de bereikbaarheid is hierbij gebaat.”

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, onderstreept het belang van het project: “Voor de Rotterdamse haven is het project ‘Delta Corridor’ cruciaal om de industrie in Chemelot en Noordrijn-Westfalen te helpen verduurzamen en daarmee als haven een centrale rol te blijven spelen in het energiesysteem van de toekomst. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid en de welvaart die de Rotterdamse haven creëert. De haven die als eerste met pijpleidingen voor waterstof en CO2 verbonden is met de industrie in het binnenland heeft een voorsprong op concurrerende havens in Noordwest-Europa.”

Ook gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland sluit zich hierbij aan: “De provincie wil bijdragen aan een modal-shift, waarbij meer goederen worden vervoerd via water, spoor en dus ook via buisleidingen. Zo vergroten we de transportveiligheid en verminderen we de overlast. Er is al een grote leidingstraat tussen Rotterdam en Antwerpen en op basis van dit onderzoek kunnen we ook nieuwe buisleidingen naar Duitsland aanleggen. Zo zorgen we ervoor dat Zuid-Holland de poort blijft van Europa ook voor het transport van nieuwe energie zoals waterstof.”

Meer informatie is te vinden in de samenvatting van de haalbaarheidsstudie . Het volledige rapport en andere stukken zijn in te zien op de website van het ministerie.

Oost-Nederland en Münsterland halen economische banden aan

(c) MuensterView/IHK Nord Westfalen

De economische betrekkingen tussen Oost-Nederland en het Münsterland moeten in de komende jaren systematisch worden verstevigd. Om de concurrentiekracht van de samenwerkende regio’s te vergroten, werd op 18 mei bij de IHK in Münster een officiële intentieverklaring ondertekend door Oost NL, TwenteBoard en de IHK Nord Westfalen. De drie organisaties willen “nog intensiever en strategischer dan voorheen” samenwerken om het gezamenlijke concurrentievermogen van de provincies Overijssel en Gelderland, het Münsterland en de regio Emscher-Lippe te vergroten.

Dr. Benedikt Hüffer, president van de IHK, en dr. Fritz Jaeckel, directeur van de IHK, verwelkomden Wendy de Jong (algemeen directeur van Oost NL) en Wim Boomkamp (voorzitter van TwenteBoard) bij het officiële tekenmoment. De partners benadrukten dat de Nederlands-Duitse grens geen belemmering voor de economische betrekkingen mag vormen. Onno van Veldhuizen (burgemeester van Enschede) en Thomas Banasiewicz (directeur van de Handwerkskammer Münster) ondertekenden tevens de intentieverklaring. Burgemeester Markus Lewe van Münster en EUREGIO-voorzitter Rob Welten hadden voorafgaand aan het officiële moment al hun handtekening gezet.

De ondertekenaars van de intentieverklaring (van links naar rechts): Wendy de Jong (algemeen directeur Oost NL), Onno van Veldhuizen (burgemeester Enschede), president van de IHK Nord Westfalen dr. Benedikt Hüffer en Wim Boomkamp (voorzitter TwenteBoard).
De ondertekenaars van de intentieverklaring (van links naar rechts): Wendy de Jong (algemeen directeur Oost NL), Onno van Veldhuizen (burgemeester Enschede), president van de IHK Nord Westfalen dr. Benedikt Hüffer en Wim Boomkamp (voorzitter TwenteBoard). (c) MuensterView/IHK Nord Westfalen

Bevordering van grensoverschrijdende handel

Het idee voor de intentieovereenkomst ontstond bij een bezoek van Wim Boomkamp en Onno van Veldhuizen aan verschillende partijen in Münster, waaronder de IHK. Als adviesorgaan voor de regionale economische structuur, met vertegenwoordigers vanuit de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven, is TwenteBoard een belangrijke partner voor de IHK Nord Westfalen. Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland, zet zich al actief in bij grensoverschrijdende projecten in het Münsterland en sloot daarom aan bij dit initiatief. De EUREGIO, de Handwerkskammer Münster en de partnersteden Enschede en Münster ondersteunen deze intentieovereenkomst.

De drie organisaties willen onder andere gezamenlijk evenementen en projecten ontwikkelen en handelsmissies en uitwisselingen organiseren om de grensoverschrijdende handel te bevorderen. Daarnaast staat ook het onderzoeken van mogelijkheden om gezamenlijk externe financiering naar de regio te brengen op het programma. Een mooi voorbeeld van een grensoverschrijdend initiatief is de Digital Summit Euregio, die deze week plaatsvond. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door onder andere de IHK Nord Westfalen en Oost NL, en brengt Duitse en Nederlandse bedrijven en onderzoekers op het gebied van ict en digitalisering bij elkaar.

Nederlands-Duitse samenwerking in cijfers

– Voor Noordrijn-Westfalen is Nederland de belangrijkste handelspartner. Dit geldt zowel voor de import als voor de export.

– 1.600 mensen die in Nederland wonen, werken in Noord-Westfalen, de meesten in Gronau, Bocholt en Ahaus.

– Ondernemingen Noord-Westfalen hebben in totaal 90 dochterondernemingen in Nederland.

– 800 ondernemingen in Noord-Westfalen hebben een Nederlandse aandeelhouder met een rechtstreeks belang van meer dan 50 procent.

 

Grote foto: (c) MuensterView/IHK Nord Westfalen

NRW: Aangepaste corona- en testvoorschriften voor reizigers uit Nederland

Met ingang van donderdag 13 mei gelden in heel Duitsland nieuwe inreisregels voor reizigers en is de Coronavirus-Einreiseverordnung van Noordrijn-Westfalen niet meer geldig. Dit heeft gevolgen voor binnenkomende reizigers vanuit Nederland in Noordrijn-Westfalen. Zo moeten grenspendelaars vanuit Nederland nu al voor binnenkomst beschikken over een negatieve coronatest. Voorheen mochten onder meer grenspendelaars zich onder bepaalde voorwaarden onmiddellijk na binnenkomst in het land laten testen. Dat is nu niet langer mogelijk. Voor grenspendelaars geldt nog steeds dat zij minstens twee keer per week moeten worden getest. Zij kunnen hiervoor terecht in een van de speciaal ingerichte testcentra.

Bovendien konden binnenkomende reizigers vanuit Nederland in Noordrijn-Westfalen de verplichte quarantaine direct door middel van een negatieve test beëindigen. Als gevolg van de nieuwe regelgeving is dat niet langer mogelijk en kan de quarantaine op zijn vroegst vijf dagen na binnenkomst worden beëindigd. Voor grenspendelaars en andere groepen personen blijven echter uitzonderingen gelden.

Reizigers die vanuit een ‘gewoon’ risicogebied over land, over zee of door de lucht Noordrijn-Westfalen binnenkomen, moeten in principe tien dagen in quarantaine, die echter na een negatieve test kan worden opgeheven. Daarnaast gelden er uitzonderingen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen corona – de laatste vaccinatie moet dan tenminste 14 dagen geleden zijn – danwel zijn genezen. Wie een bewijs hiervan kan overleggen, hoeft geen negatief testbewijs te overleggen en hoeft niet in quarantaine.

Na een verblijf in een zogenaamd ‘hoogincidentiegebied’ – zoals Nederland – is een test echter pas mogelijk vanaf de vijfde dag na binnenkomst – de dag van binnenkomst wordt daarbij niet meegeteld. Bij volledig gevaccineerde en herstelde personen komt de quarantaineplicht te vervallen. Daarmee zijn in de regel twee tests nodig: eenmaal voor binnenkomst in Duitsland en een tweede test op de vijfde dag na binnenkomst om de quarantaine te beëindigen. De federale voorschriften voorzien in uitzonderingen op deze quarantaineverplichting – onder meer voor grenspendelaars, familiebezoek en verblijven van minder dan 24 uur.

Uitzonderingen

Vrijgesteld van de quarantaineverplichting – zonder dat een negatieve test hoeft te worden overlegd – zijn onder meer:

 • Personen die slechts op doorreis zijn in Duitsland of die door een hoogincidentiegebied zijn gereisd,
 • Personen die beroepshalve personen of goederen over de grens vervoeren (verblijf van maximaal 72 uur).

Vrijgesteld van de quarantaineverplichting – met de verplichting om een negatieve test te kunnen overleggen – zijn onder meer:

 • Personen die in het kader van het kleine grensverkeer minder dan 24 uur in een hoogincidentiegebied zijn verbleven of die vanuit een hoogincidentiegebied de Bondsrepubliek Duitsland binnenkomen voor maximaal 24 uur.
 • Pendelaars (werk, studie, school) die ten minste eenmaal per week naar hun woonplaats terugkeren.
 • Personen die de Bondsrepubliek Duitsland zijn binnengekomen om eerstegraads familieleden, de echtgenoot of partner te bezoeken die geen deel uitmaakt van hetzelfde huishouden, of op grond van gedeeld zorg- of omgangsrecht. Voor deze personen geldt dat reizigers niet in quarantaine hoeven wanneer zij minder dan 72 uur in Duitsland of in een risicogebied zijn verbleven.
 • Personen die Duitsland binnenreizen om een dringende medische behandeling te ondergaan.
 • Personen die beroepshalve of in verband met hun opleiding of studie om een dringende reden en zonder mogelijkheid tot uitstel maximaal vijf dagen in een risicogebied zijn verbleven of de Bondsrepubliek Duitsland binnenreizen

Registratieplicht

Voor reizigers die vanuit een risicogebied Duitsland binnenkomen geldt nog steeds dat zij zich al voor terugkeer moeten registreren via de website www.einreiseanmeldung.de. Informatie over de registratieplicht en de uitzonderingen daarop is hier te vinden.