Europese onderscheiding voor kunst- en cultuurproject taNDem

(c) EUREGIO

Met het kunst- en cultuurproject taNDem heeft de EUREGIO de tweede plaats behaald bij de uitreiking van de grensoverschrijdende Europese award ‘Sail of Papenburg’. De awards worden uitgereikt aan grensoverschrijdende projecten op het gebied van culturele samenwerking in grensregio’s. Het grensoverschrijdende kunst- en cultuurproject taNDem steunt projecten van Duits-Nederlandse kunstenaarstandems.

De eerste prijs ging naar de Spaans-Portugese grensregio Galicië – Norte de Portugal.

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse conferentie van de Association of European Border Regions (AEBR) in Dresden. AEBR, de overkoepelende organisatie van de Europese grensregio’s, reikt de prijs jaarlijks uit aan projecten op verschillende vlakken van grensoverschrijdende samenwerking. Dit jaar stond de ‘Sail of Papenburg’ in het teken van ‘Grensoverschrijdende cultuur, het creeren van vertrouwen over de landsgrenzen heen’.

“Een geweldige onderscheiding voor het EUREGIO-team en de projectpartners. Ze hebben allemaal goed werk verricht en doen dat nog steeds omdat het project nog op volle toeren draait. Voor ons is het ook de bevestiging dat cultuur een zeer belangrijke rol speelt bij het samengroeien van de regio over de grens heen, omdat we op deze wijze de cultuur en de taal van onze buren beter leren begrijpen. Dit is hoe Europa kan slagen“, aldus Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO.

De projectleider van taNDem, Desiree Brüning, is heel blij met het resultaat: “Het is niet alleen een mooie waardering voor ons werk om kunstenaars in de grensregio samen te brengen, maar ook voor de vele deelnemers zelf. Het succes van dit project is voor een groot deel te danken aan het enthousiasme waarmee de kunstenaars zich op creatieve en innovatieve wijze voor onze grensregio inzetten. Dat zoiets op Europees niveau wordt erkend, vind ik natuurlijk erg mooi!”

taNDem is onderdeel van het INTERREG V-project “Kunstverbinding – Kunstverbindung”. In dit project hebben de EUREGIO, Cultuur Oost, Münsterland e.V., Emsländische Landschaft e.V., de stad Osnabrück, Landkreis Osnabrück en de provincies Gelderland en Overijssel hun krachten gebundeld om het kunst- en cultuurlandschap in het grensgebied te promoten.

Foto: (c) EUREGIO
De prijsuitreiking van de ‘Sail of Papenburg 2019’ vond op 25 oktober plaats in bijzijn van juryvoorzitter Bernhard Bramlage, de minister-president van Saksen Michael Kretschmer en de nieuw gekozen president van de AGEG, Ann-Sofi Backgren.

Deutsch-Niederländisches Jugendwerk ontvangt bijdrage van Landesregierung

(c) Land NRW/R. Sondermann

De minister van Europese Zaken, Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, heeft in Aken een subsidiebeschikking ter hoogte van 70.000 euro overhandigd aan het Deutsch-Niederländische Jugendwerk (DNJ) dat de subsidie gebruikt om de grensoverschrijdende jongerenuitwisseling te intensiveren.

Minister Holthoff-Pförtner: “De Landesregierung intensiveert de samenwerking met Nederland op politiek, economisch en maatschappelijk gebied. Met de subsidie voor het Deutsch-Niederländische Jugendwerk stimuleren we jongerenuitwisseling. Zodat de jongeren van vandaag kunnen uitgroeien tot overtuigde Europeanen van morgen.”

Het in Aken gevestigde Deutsch-Niederländische Jugendwerk is een non-profit organisatie die studentenuitwisselingen, studiereizen naar het buurland of gezamenlijke bezoeken aan evenementen in Nederland en Duitsland ondersteunt. Opgericht in 1993, bevordert het de talenkennis en de kennis van de arbeids- en opleidingsmarkt in het buurland. Jongeren, scholen of maatschappelijke actoren worden nu opgeroepen om met de hulp van het Jugendwerk grensoverschrijdende projecten te realiseren.

In 2019 stelt de deelstaatregering voor het eerst 100.000 euro beschikbaar waarmee de intensivering van het Duits-Nederlandse jeugdwerk door het Deutsch-Niederländische Jugendwerk zal worden bevorderd. In het voorjaar had het Jugendwerk al startkapitaal ontvangen. Tijdens zijn bezoek aan Aken overhandigde minister Holthoff-Pförtner nu de tweede subsidiebeschikking ter hoogte van 70.000 euro. Bovenop de bijdrage aan het Jugendwerk steunt de Landesregierung sinds 2018 ook de scholierenuitwisseling met Nederland met 100.000 euro per jaar.

De Nederlandse en Duitse zijde zijn beide overtuigd van het belang van een intensievere jongerenuitwisseling. De stimulering van het jeugdwerk door de deelstaatregering maakt deel uit van het gezamenlijke initiatief ‘onbegrenzt – onbegrensd’ dat minister Holthoff-Pförtner in mei 2019 op de eerste Grenslandconferentie samen met Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, presenteerde. Ook de Nederlandse zijde stelt geld beschikbaar voor grensoverschrijdende jongerenuitwisselingen: Dit jaar trekt het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken 160.000 euro uit voor sport- en culturele ontmoetingen binnen het programma ‘onbegrensd’, plus nog eens 150.000 euro van de provincie Limburg voor jeugdbijeenkomsten.

Daarmee komt het totale bedrag dat dit jaar beschikbaar is voor jongerenuitwisselingen tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland op 510.000 euro (Noordrijn-Westfalen: 200.000 euro, Ministerie van Binnenlandse Zaken: 160.000 euro, Provincie Limburg: 150.000 euro).

De betrekkingen tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland zijn nauwer dan ooit: in november 2018 vond voor het eerst een regeringsdialoog plaats tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. Hier werd overeenstemming bereikt over onder meer nieuwe spoorverbindingen (Eindhoven-Düsseldorf), gezamenlijke innovatieprojecten (waterstofeconomie) en de reorganisatie van de grensoverschrijdende samenwerking met een Grenslandconferentie.

De eerste Grenslandconferentie tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen op 9 mei 2019 in Venlo heeft verdere resultaten opgeleverd: onder andere de uitbreiding van de jongerenuitwisseling door het nieuwe programma ‘onbegrenzt – onbegrensd’, en het waarborgen van het advies aan grenspendelaars in de vorm van de GrensInfoPunten.

Foto: (c) Land NRW/R. Sondermann

Nederlands-Duitse trein in Limburg rijdt vanaf eind januari

Oorspronkelijk zou de grensoverschrijdende verbinding al vanaf de nieuwe dienstregeling van Arriva, op 9 december 2018, gaan rijden. De toelatingsprocedure voor het Duitse spoor liet echter langer op zich wachten dan gedacht. Daardoor werd de verbinding uitgesteld. Mackus liet weten dat de toestemming nu niet meer ver weg is: “Als alles volgens plan verloopt zou deze goedkeuring in de loop van volgende week er moeten kunnen liggen.” Bron van zijn uitspraak is een bericht dat hij van Arriva had gekregen, waarin staat dat de Duitse instantie EBA momenteel de laatste hand legt aan de officiële goedkeuring. Daardoor kan de eerste trein van Maastricht naar Aken op 27 januari gaan rijden.


Drielandentrein

De Tweelandentrein moet uiteindelijk een Drielandentrein worden, die doorrijdt naar Luik. Op het Belgische deel van het traject zijn de formaliteiten echter nog niet rond.

Grote meerwaarde grensoverschrijdende samenwerking euregio

Deelnemers aan de parlamentaire avond

Op 22 januari hebben diverse leden uit de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten Limburg, Landtag Noordrijn-Westfalen, Bundestag en het Europees Parlement met het bestuur en de directie van de euregio rijn-maas-noord gesproken over de voortgang van de grensoverschrijdende samenwerking.

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners van Mönchengladbach, tevens voorzitter van het euregionale samenwerkingsverband, trapte de avond af door aan te geven dat in de euregio rijn-maas-noord grote maatschappelijke en economische meerwaarde gegeneerd kan worden door de grensoverschrijdende samenwerking voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren. Vanuit de euregio-organisatie kon directeur Andy Dritty met diverse voorbeelden onderbouwen dat er de afgelopen periode grote stappen zijn gezet op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, e-mobility en duurzaamheid. Vanuit de praktijk gaven Dr. Sarah Borgloh en Markus Rahn concreet aan in welke mate de Agentur für Arbeit en het UWV er steeds vaker in slagen om werkzoekenden te koppelen aan vacatures aan de andere kant van de grens. Rahn: “Door grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling slagen we daarnaast erin een aantal mismatches in verschillende sectoren op te lossen”. Eveneens merkte hij op dat zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde werkzoekenden steeds meer open staan voor een oriëntatie op de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens.

Namens Fontys Hogescholen Venlo gaf directeur Bram ten Kate aan hoe diverse hogescholen in de euregio rijn-maas-noord samenwerken om studenten bewust te maken van de economische en maatschappelijke kansen in de grensregio. Door gericht de samenwerking met het mkb op te zoeken levert deze samenwerking ook “innovationlabs” op die een bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van het grensgebied.

Openbaar streekvervoer en politiek belangrijke thema´s

In zijn reactie op de presentaties gaf Europarlementariër Jeroen Lenaers aan dat er vanuit Brussel meer aandacht uitgaat naar de grensgebieden maar dat de volksvertegenwoordigers zelf ook een belangrijke rol op dit gebied hebben: “Wij borderland politici hebben de taak als ambassadeurs voor deze grensregio onze nationale overheden te blijven overtuigen dat er nu en in de toekomst meerwaarde in de grensoverschrijdende samenwerking zit, tenslotte liggen onze hoofdsteden ver weg van dit grensgebied”. Stefan Rouenhoff, lid van de Bundestag, maakte zich vooral sterk voor grensoverschrijdende projecten bijvoorbeeld op het gebied van openbaar vervoer of de samenwerking van politie. Hierdoor wordt, aldus Rouenhoff, een concrete invulling gegeven aan het onderwerp Europa in de grensregio. Jochen Klenner lid van de NRW-Landtag benadrukte in zijn reactie vooral de vele kansen die er ontstaan door meer gelijkluidende ambities in Nederland en Duitsland (Noordrijn-Westfalen). Gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg gaat ervanuit dat er in samenwerking met het ministerie binnenkort vervolgstappen gezet kunnen worden op het gebied van grensoverschrijdend openbaar vervoer. Mackus: “Ik verwacht dat we binnen enkele weken tot intentieovereenkomst komen, die de verbeterde treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf wederom een stap dichterbij brengt”.

Conclusie: grensoverschrijdende samenwerking verder uitbouwen

Voorzitter Reiners en vicevoorzitter Scholten kijken terug op een geslaagde avond en zijn graag bereid de samenwerking met de politiek op diverse niveaus te verstevigen.

Bron: euregio rijn-maas-noord

Bezoek van de Minister-President van NRW, Armin Laschet, aan Nederland

Op 26 september 2017 heeft de Minister-President van NRW, Armin Laschet een bezoek gebracht aan Nederland. Hij heeft Nederland gekozen voor zijn eerste buitenlandse reis om daarmee het belang te onderstrepen van een innige samenwerking tussen de deelstaat en Nederland.

Bij het bezoek is de heer Laschet ontvangen door Koning Willem-Alexander tijdens een half uur durende audiëntie in Paleis Noordeinde, waarbij hij ook is opgenomen in het gastenboek van het Koninklijk Huis. Aansluitend was hij uitgenodigd voor een diner met Premier Rutte.

Tijdens het bezoek is over vele onderwerpen gesproken en zijn – volgens de pers en gepubliceerde toespraken – de volgende afspraken gemaakt:

       Er zullen regelmatige regeringsconsultaties plaatsvinden tussen de Nederlandse regering en de deelstaatregering van NRW.

       Er zal een partnership worden afgesproken tussen de havens Rotterdam en Duisburg naar het voorbeeld van het partnership tussen Rotterdam en Hamburg. Belangrijk speerpunt hierbij zal zijn een technologietransfer tussen beide havens.

       Er zal een intensievere samenwerking tot stand gebracht worden op het gebied van de binnenlandse veiligheid, met onder andere een betere data-uitwisseling tegen internationale criminaliteit en terrorisme.

       Er zullen afspraken gemaakt worden over minder bureaucratie voor grenswerkers.

       De wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen en diploma’s zal aanzienlijk uitgebreid worden

In zijn toespraak noemde Premier Rutte nog de volgende onderwerpen:

       Het verbeteren van de verkeersinfrastructuur: de Betuwelijn, de uitbouw van de Rijn en wegverbindingen.

       Rutte betreurde de Duitse tolheffing. Minister-President Laschet was het daarmee eens.

       Intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking in de sectoren chemie en energie, het verbeteren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Met dit bezoek aan Nederland is de toenadering met Noordrijn-Westfalen nog eens stevig onderstreept, die eigenlijk al langer is aangezet, door een vernieuwing van het buurlandenbeleid en de realisatie van een gezamenlijke vertegenwoordiging van Rijk en Provincies in Düsseldorf aan Nederlandse kant en door het coalitieverdrag tussen CDU en FDP en de regeringsverklaring van de NRW-regering aan Duitse kant.

 

Links over het bezoek:

 https://www.land.nrw/de/thema/ministerpraesident-armin-laschet-besucht-die-niederlande

 Artikel in de Rheinische post: Koning ontvangt Armin Laschet

Toespraak van Premier Rutte tijdens het diner

 

Foto: Sondermann, NRW

 

 

Historisch verlies voor winnaar Merkel

Zo relatief rustig als de verkiezingsstrijd oogde, zo turbulent is het een dag na de politieke aardverschuiving in Duitsland. De winst gaat naar het CDU/CSU van bondskanselier Merkel. Echter de voortekenen waren al enige tijd zichtbaar. De grootste partij leed een verlies van 8,5 procent ten opzichte van 2013. De partij kwam uit op 32,9 procent. De CDU/CSU verloor zeker 1 miljoen kiezers aan de aan de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD). Zij boekte de grootste overwinning en haalde 12,6 procent van de stemmen en is daarmee de derde partij in Duitsland geworden. Voor het eerst werd daarmee ruim de kiesdrempel van 5 procent gehaald en komt de partij nu in het parlement. Ingrijpend was ook het verlies voor Martin Schulz van de sociaal-democraten. De SPD behaalde met 20,5 procent van de stemmen het slechtste resultaat uit haar geschiedenis . Veel kiezers stapten over naar de AfD, het CDU en de Grünen.

Redenen voor het historische verlies van de regeringspartijen worden vooral gezien in het omstreden vluchtelingenbeleid. Merkel gaf tijdens een persconferentie op maandag aan dat ze er nog steeds van overtuigd is dat haar beslissing om in 2015 de grens niet te sluiten voor de honderdduizenden vluchtelingen de juiste was. Tevens gaf zij aan dat een uitgebreidere politieke analyse pas na de Landtag-verkiezingen in Nedersaksen op 15 oktober kunnen worden gedaan.

Een korte terugblik op maandag 25 september laat nu al enkele interessante ontwikkelingen zien:

Het vormen van een nieuwe regering zal niet gemakkelijk worden. De meest voor de hand liggende coalitie is de zogenoemde “Jamaica-Koalition”. CDU/CSU tezamen met de FDP en de Grünen. Voordat Merkel met deze partijen wil gaan onderhandelen, wilde zij eerst in gesprek met Seehöfer van de CSU. Met name de bovengrens als het gaat om de opname van vluchtelingen vormde een heet hangijzer. Echter de soep is ook niet zo heet als die gegeten wordt. Ook met de SPD wil Merkel in gesprek. Ondanks de roep van Schulz om in de oppositie te gaan. Ook werd maandag gesproken over een nieuwe fractievoorzitter van de SPD; Andrea Nahles (de voormalige “Arbeitsministerin”).

Interne conflicten zorgden ervoor dat Frauke Petry uit de fractie van de AfD is getreden. Hiermee verliest de AfD-fractie een prominent gezicht. Zij wist echter een direct mandaat in haar “Walkreis” Saksen te behalen en kan daardoor onafhankelijk van de AfD acteren in het parlement.

Christian Lindner werd maandagmiddag tot nieuwe fractievoorzitter van de FDP gekozen. Essentiële onderwerpen die genoemd werden voor de onderhandelingen over de zogenoemde Jamiaca-coalitie waren onder andere het vluchtelingenbeleid,verlaging van de belastingdruk en het afwijzen van de plannen van de Franse president Macron, die de Eurozone wil verstevigen.

Vanzelfsprekend is een Jamaica-coalitie ook niet voor de Grünen. Belangrijke voorwaarden voor de gesprekken worden gevormd door voortgang als het gaat om klimaatbescherming en de vraagstukken rondom sociale rechtvaardigheid.

 

 

 

Münsterland en Oost-Nederland intensiveren samenwerking

Op vrijdag 15 september kwamen tijdens de zogenoemde Landrätekonferenz in Ahlen de vertegenwoordigers van de Kreise uit het Münsterland, de Stadt Münster, de provincies Gelderland en Overijssel en haar regio’s Achterhoek en Twente voor het eerst bijeen.

Van oudsher bestaan er al veel contacten tussen de regio’s en wordt er op verschillende terreinen samengewerkt. De provincies presenteerden hun Duitslandstrategie die tot doel had om de samenwerking met NRW te intensiveren en nieuwe impulsen te geven. Buurtaalonderwijs, hoogwaterveiligheid, natuurbescherming alsook openbaar vervoer en economie en arbeid werden als belangrijke gemeenschappelijke thema’s benoemd tijdens de conferentie. Bovendien gaat een grensoverschrijdende ambtelijke werkgroep een memorandum voorbereiden dat in de zomer van 2018 zal worden ondertekend. Deze omvat naast de voortzetting van de structurele samenwerking ook een concrete samenwerkingsagenda.

Voor een korte impressie zie:

Ein historisches Treffen

Die perfekte Partnerschaft

 

Foto: Kreis Warendorf

Regeringsverklaring NRW gepresenteerd

Op woensdag 13 september heeft minister-president Armin Laschet de regeringsverklaring van NRW gepresenteerd.

Hieronder een eerste weergave van de regeringsverklaring  aan de hand van de WDR live-uitzending

Veranderingen en uitdagingen voor de komende jaren

–       In 2018 komt er een einde aan de steenkoolwinning in NRW (was vele decennia het kenmerk van de deelstaat).

–       In 2019 zullen mensen met een paspoort van het Verenigd Koninkrijk visa en verblijfsvergunningen nodig hebben in Duitsland.

–       In 2022 worden de laatste kerncentrales in Duitsland gesloten (heeft meer CO2 uitstoot tot gevolg).

Verdere uitdagingen:

–       Digitalisering, die steeds sneller gaat

–       Globalisering (uitgerekend  China wenst meer globalisering , protectionisme in de VS)

–       Conflicten rondom Europa: Oekraïne, Syrië, Libië

–       Europa als toevluchtsoord

–       Rusland als hoofdenergieleverancier door de snelle Energiewende

Kortom fundamentele veranderingen als het gaat om het wereldbeeld.

Een reis langs de verschillende beleidsterreinen

Energie

Alles tegelijk stoppen (co2-uitstoot, sluiten kerncentrales, bruinkool, gas), is niet mogelijk en moet passen bij de natuurwetenschappelijke mogelijkheden van nu en de nabije toekomst. Daarom is behoedzame en economisch verantwoorde invoering van alternatieven, zoals regeneratieve energie van belang.

Mobiliteit en verkeer

Ook hier zijn moderne technologieën nodig, derhalve ook moderne diesels. CO2 vrije mobiliteit moet vanuit realistische doelen worden bereikt. Dus ook letten  op de economische effecten, zoals de omslag voor de auto-industrie en de arbeidsplaatsen, die daarmee gemoeid zijn.

Er komt een pact voor mobiliteit, waarbij de Bundesstrassen uitgebouwd worden en er 220 miljoen wordt geïnvesteerd in Landesstrassen.

Samenleving

NRW is het sociaal geweten van Duitsland. Integratie van migranten is hier al decennia praktijk. Ontgroening en vergrijzing zijn uitdagingen. Er moet gezorgd worden voor saamhorigheid in de samenleving.

Onderwijs

Er wordt een half miljard extra gestoken in kinderopvang.

Bij de basisscholen zal een strijd tegen lesuitval gestart worden, die digitaal geregistreerd zal worden. Er zal een campagne komen om meer leraren te werven en op te leiden. Het gymnasium zal weer 9 jaar gaan duren (dus afschaffing van het Turbo-Abi, dat 8 jaar duurt).

Diploma’s van Berufskollegs (beroepsopleidingen) zullen in heel NRW geldig worden en niet meer enkel in de ´districten´.

Er zal worden geïnvesteerd  in Hogescholen en Universiteiten (in gebouwen en infrastructuur) en deze zullen meer zelfbeschikkingsrecht krijgen over hun budgetten (bijv. richting startups).

Digitalisering

Voor het eerst is er een Minister van (o.a.) digitalisering. 48% van de arbeidsplaatsen in NRW kúnnen geautomatiseerd worden. Ook bij de invoering hiervan wil de regering maat houden en rekening houden met de arbeidsmarkt. NRW wil als eerste de ethische aspecten van digitalisering gaan vastleggen (dat is een internationale, nationale en NRW-opgave).

Er komt een aanzienlijke versnelling in de aanleg van snel internet en de invoering van 5G-netwerken. Scholen worden aangesloten op gigabit-netwerken

Economie

Er komt een 1.000 x € 1.000 subsidieprogramma voor startups.

De Minister-President zal een topexpertengroep samenstellen met mensen van bijv. de RWTH Aachen, die een advies zal uitbrengen over het afstemmen van de klimaatdoelstellingen en de economie.

Alle maatregelen moeten de mens dienen en niet de burocratie. Daarom bijvoorbeeld geen stoplichtaanduiding voor de houdbaarheid van levensmiddelen.

Voor de “Strukturwandel” van de economie komt er in 2018 een Ruhrgebiet-conferentie samen met Europa, onder leiding van Europaminister Holthoff-Pförtner.

Veiligheid

Zero tolerance beleid als het gaat om criminelen. Zijn dit asielzoekers, dan zullen zij uitgezet worden. Er komt meer politie (alleen in 2017 al 300 meer jaarlijks in de opleiding). Er zal aandacht zijn voor meer respect voor de politie en voor meer controles. Er wordt gestreefd naar meer uitwisseling van data met o.a. Nederland. Invoering van een digitaal rechtsverkeerssysteem, forse bestrijding van cybercriminaliteit en meer aandacht voor de rechten van slachtoffers.

Europa/internationalisering

MP Laschet meldt dat het eerste bezoek van de Nederlandse ambassadeur in Duitsland bij hem heeft plaatsgevonden. Hij vermeldt dat NRW 350 km grens met NL heeft en hoe belangrijk hij de Benelux en vooral de samenwerking met NL vindt. Daarom zal zijn eerste buitenlandbezoek, een bezoek aan NL zijn (de Koning en MP Rutte) en aan “onze” (voor NRW onze) zeehaven, niet Hamburg maar Rotterdam.

Verder onderhoudt NRW banden met de Benelux, Frankrijk, VS, Rusland (energie), Israël en Palestina, Japan en China (2 provincies). Hij zal ervoor zorgen dat er een academie komt voor internationale politiek in Bonn.

Heimat

Als tegengewicht voor de globalisering is er een ministerie voor Heimat gekomen. Dat zal zich focussen op steden, maar zeker ook op de plattelandsontwikkeling en dat combineren met bouwen en wonen. Er komt een monumentenfonds met meer geld.

Diversen

Milieu: samen met verschillende actoren komen er nieuwe innovatieve methoden voor de ontwikkeling van het milieu, de natuur en de dierenbescherming.

Arbeid: meer aandacht voor flexwerk en homeoffice-concepten, gelijk loon voor vrouwen en gender equality.

Verpleging en gezondheid: beroepen weer aantrekkelijk maken en nieuwe opleidingsvormen. Net zoals Ärtztekammer, komt er ook een”Pflegekammer”. Er komt een medische faculteit in Ostwestfalen-Lippe, het meer landelijk deel van NRW, om ook op het platteland weer meer artsen te krijgen.

Sport: de regering gaat voor CO2vrije Olympische Spelen in NRW in 2032.

Cultuur: het budget gaat omhoog met 50%. In 2020 wordt een nationaal jaar van Beethoven gevierd in Bonn

Voor meer informatie over de regeringsverklaring van NRW klik hier.

Ruhrgebied kandidaat voor de Olympische Spelen in 2032

Düsseldorf, 14 juli 2017

Minister-President Armin Laschet van NRW en de Oberbürgermeister van 13 steden in het Ruhrgebied hebben het initiatief Rhein Ruhr Olympic City ontvangen. De deelstaatregering en de Oberbürgermeister hebben tijdens een persconferentie duidelijk gemaakt, dat zij het initiatief Rhein Ruhr Olympic City, waarbij het Ruhrgebied zich kandidaat stelt voor de olympische en paralympische spelen van 2032, graag ondersteunen.

Meer dan tachtig procent van de benodigde accommodaties is al aanwezig in deze steden. Circa 618.000 toeschouwers kunnen worden gefaciliteerd.  Er zijn  16 stadions en 24 grote sporthallen met duizenden zitplaatsen. Met een hotelcapaciteit van 147.000 bedden wordt de door het IOC geadviseerde capaciteit van 42.000 ver overtroffen. De verschillende sporten worden over de steden verdeeld. Aachen is voorzien voor de paardensport, Dortmund voetbal, Düsseldorf wielrennen etc.

Voor meer informatie zie: Rhein Ruhr Olympic City

 

Drie superministeries voor NRW

De taakbeschrijving van de ministeries in Noordrijn-Westfalen (Duits: der Organisationserlass), die nog niet is gepubliceerd, bevat naar verwachting behoorlijke verschuivingen. Bij een drietal ministeries worden zoveel taken geconcentreerd, dat al gesproken wordt van superministeries; het betreft de Ministeries voor Economie, Familie en Heimat.

Andreas Pinkwart – Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Het ministerie voor Wirtschaft (FDP) krijgt bovenop de taken die het al had er een reeks van taken bij:

–       Verantwoordelijkheid voor het stroomnet (voorheen Milieu)

–       Hernieuwbare energie (voorheen Milieu)

–       Energieagentur NRW, de belangrijkste Think Tank voor het thema Energiewende (voorheen Milieu)

–       Landesentwicklungsplan (d.i. RO) (voorheen Staatskanzlei)

–       Wetenschappelijk onderzoek (voorheen Wetenschap en Innovatie)

–       Digitalisering en breedband (voorheen Staatskanzlei)

–       Mogelijk: E-Governance, IT-veiligheid, IT- Architectuur, Landesamt voor Statistiek (voorheen Binnenlandse Zaken)

Joachim Stamp – Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

Familieminister Stamp ook van de FDP wordt plaatsvervanger van Minister-President Armin Laschet. In de toekomst wordt hij niet alleen meer verantwoordelijk voor Kinderen en Familie, maar ook voor:

–       Integratie (voorheen Arbeitsministerium)

–       Buitenlanders en Vluchtelingen (voorheen Binnenlandse Zaken)

Ina Scharrenbach – Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Zij wordt verantwoordelijk voor het Heimatministerie, een nieuw ministerie dat taken krijgt van een aantal ministeries:

–       Bouwen (voorheen Verkeersministerie)

–       Gemeentelijke zaken/Kommunales (voorheen Binnenlandse Zaken)

–       Mogelijk: nog enkele milieuonderwerpen

Met de twee eerste taken zijn de grootste budgetten gemoeid, waarmee onderwerpen als woningnood in steden, krimp en trek naar de steden, zwakke regionale economie en slechte infrastructuur, gestuurd kunnen worden.

Met name de ministeries voor Milieu en Binnenlandse Zaken hebben flink moeten inleveren. Overigens worden de lange namen voor de ministeries afgeschaft. Het wordt weer financiën, justitie, binnenlandse zaken etc.

Zodra de Organisationserlass gepubliceerd is, zal de bovenstaande informatie geactualiseerd worden. Vanuit de gezamenlijke post in Düsseldorf zal ook nagegaan worden of de verschuivingen van dien aard zijn, dat bestaande overleggen herzien moeten worden (bijv. bij Milieu).

Hieronder staan de links naar de nieuwe Landesregierung, die al zijn vrijgegeven:

alle Ministers van de Landesregierung NRW

de staatssecretarissen van de Landesregierung NRW

Ministeries en vertegenwoordigingen van de Landesregierung NRW