Nieuwe hotspotstrategie federale en deelstaatregeringen volgens concepten Noordrijn-Westfalen

Op 16 juli 2020 hebben de Bondsregering en de deelstaten afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk kader voor de aanpak van hotspots van de coronapandemie. NRW heeft de eigen ervaring daarbij ingebracht vanuit het succesvol indammen van lokale infectie-uitbraken.

De deelstaatregeringen nemen veel van de maatregelen over die in Coesfeld en Gütersloh zijn genomen. Al in quarantaine gaan voordat een test is afgenomen, zal de standaardpraktijk worden. De federale en deelstaatregeringen volgen ook het voorbeeld van Gütersloh als het gaat om de samenwerking tussen de Bondsregering, deelstaat en lokale overheid. Voor toekomstige gevallen beloven zij de lokale autoriteiten snel en substantieel te ondersteunen – expliciet ook om de duur van de beperkende maatregelen zo kort mogelijk te houden.

Verplichte coronatests voor reizigers uit risicogebieden

Reizigers die terugkomen uit een van de meer dan 130 landen die momenteel door het Robert Koch Institut (RKI) zijn aangewezen als risicogebied, zijn verplicht tot het doen van een coronatest. Dat zijn de Bondsregering en de deelstaten overeengekomen.

Iedereen die terugkeert uit zo’n gebied moet op de luchthaven worden getest op het coronavirus. Op de luchthavens van Düsseldorf, Keulen/Bonn, Dortmund en Münster/Osnabrück landen wekelijks meer dan 160 vliegtuigen met rond 15.000 passagiers uit deze risicolanden.

Hetzelfde geldt voor degenen die via zeehavens binnenkomen. De basis van de testverplichting is de Wet op de Infectiebescherming. Bondsminister van Volksgezondheid Jens Spahn sluit tot nu toe een uitbreiding van een verplichting voor reizigers uit niet-risicogebieden uit. Echter, reizigers uit niet-risicogebieden – zoals Duitsers die in Nederland op zomervakantie zijn geweest – mogen zich voortaan wel binnen 72 uur na terugkomst gratis laten testen. De kosten voor de test worden door de Bondsregering, de deelstaten en de zorgverzekeraars overgenomen.

Lees hier verder voor meer informatie.

Mondkapjesplicht op scholen in Noordrijn-Westfalen

Met het oog op de heropening van de scholen op 12 augustus heeft Noordrijn-Westfalen besloten om op scholen een mondkapjesplicht in te voeren. NRW is de eerste deelstaat in Duitsland die een verplichting van dragen van mondkapjes tijdens de les invoert. De verplichting geldt vooralsnog tot eind augustus 2020.

Op basisscholen dienen leerlingen en docenten op het schoolterrein, in de gangen en op de weg van en naar hun plek in het klaslokaal een mondkapje te dragen. Op middelbare scholen moeten scholieren bovendien ook tijdens de les een mondkapje op. Docenten alleen als zij tijdens de les geen 1.5 meter afstand kunnen houden.

Ook heeft de deelstaat besloten dat alle werknemers op openbare en particuliere scholen en in de kinderopvang zich vanaf 3 augustus tot 9 oktober (begin van de herfstvakantie) om de 14 dagen gratis op het coronavirus kunnen laten testen. De test is vrijwillig. De deelstaat NRW neemt de kosten hiervan voor zijn rekening.

Meer geld voor digitale middelen

Daarnaast investeert Noordrijn-Westfalen ruim € 100 miljoen extra in digitale middelen voor scholen en docenten. Tijdens de lockdown werd duidelijk dat docenten vanuit hun school maar beperkt over digitale middelen als een laptop of tablet beschikken. Scholen is gevraagd om nu zo spoedig mogelijk een aanvraag voor de extra financiële middelen voor de aanschaf van digitale middelen bij NRW in te dienen. Of de school daarmee een tablet, een laptop of andere digitale middelen koopt is aan de school zelf. Het proces om binnen een week op 5500 scholen voor alle docenten middelen in te kopen, te verstrekken en de technische ondersteuning te bieden is een uitdaging.