Corona-apps leveren problemen op in grensregio

Nadat in Duitsland in juni de Corona-Warn-App gelanceerd werd, kan binnenkort ook in Nederland landelijk de Coronamelder in gebruik genomen gaan worden. Het gelijktijdig gebruiken van deze applicaties door personen die regelmatig de Nederlands-Duitse grens oversteken, levert echter problemen op.

Oorzaak hiervan is dat de systemen van de twee apps met elkaar conflicteren. Hierdoor kunnen ze niet gelijktijdig gebruikt worden: wanneer de Nederlandse app op de achtergrond ingeschakeld is, moet de Duitse app uitgeschakeld worden en andersom. Gebruikers die de grens oversteken, moeten op daarom op dat moment handmatig de ene app uitschakelen en de andere app inschakelen. Daardoor komt de gebruiker niet automatisch te weten of hij of zij in de buurt is geweest van iemand die het coronavirus bij zich draagt, wat kan leiden tot onzichtbare besmettingen.

De Euregio Rijn-Waal in Kleve kaartte het probleem deze week aan in Den Haag. “We hoopten nog dat de beide landen de informatie wel konden delen. Maar dat was niet het geval. Je moet als grensbewoner pro-actiever zijn dan iemand die niet in de grensregio woont. En dat is jammer”, aldus Heidi de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal.

Apps moeten informatie gaan uitwisselen

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet het probleem binnenkort opgelost zijn. Met andere landen wordt op dit moment gewerkt aan de uitwisseling van informatie tussen de apps. Na het testen hiervan moet iedereen de app uit zijn eigen land kunnen blijven gebruiken, ook wanneer gebruikers zich in het buurland bevinden. Iemand die de Duitse app gebruikt, moet dan bijvoorbeeld een signaal krijgen wanneer hij of zij in Nederland voor langere tijd in de buurt is geweest van iemand die later besmet blijkt te zijn met het coronavirus.

Tot die tijd moeten inwoners van de grensstreek die in beide landen willen weten of ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus, aan de grens tussen beide applicaties wisselen. Volgens de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgen gebruikers wel een melding wanneer de app uit hun eigen land een dag of langer niet actief is geweest.

Ondertussen bij de buren: COVID-19 in Noordrijn-Westfalen

Het Robert Koch Instituut (RKI) is verontrust over de aanzienlijke toename van het aantal gevallen in de afgelopen drie weken in heel Duitsland. In Noordrijn-Westfalen, Hessen en Berlijn liggen de cijfers boven het landelijk gemiddelde.

In totaal zijn er (stand 6 augustus 2020) in Noordrijn-Westfalen 50.493 bevestigde gevallen van COVID-19 en 1.752 doden gemeld.

Het reproductiecijfer voor heel Duitsland is op 6 augustus 1,06. Meer informatie over de huidige situatie is hier te vinden.
De actuele cijfers voor Duitsland (totaal, per deelstaat en Kreis) zijn beschikbaar bij het Robert Koch-Instituut.

Sinds 2 juli 2020 staat bovendien het coronadashboard van de deelstaat NRW online. Hier krijgt men niet alleen inzicht in het aantal COVID-19 gevallen in deze deelstaat, maar ook in economische en sociale aspecten zoals het consumentenvertrouwen en het ondernemingsklimaat.

Wie het COVID-19-dashboard wil zien met gegevens over Nederland, kan hier terecht.

De geregistreerde groeicijfers zijn in Duitsland belangrijk om te bepalen of versoepelingen van het beleid gehandhaafd kunnen blijven. Er is daarvoor een grens gesteld bij 50 extra besmettingen per 100.000 inwoners in zeven dagen.  Op dit moment wordt die grens nergens in Noordrijn-Westfalen overschreden. Een overzicht daarvan is te vinden op de website van het ministerie van Volksgezondheid van de deelstaat.

In de Kreis Gütersloh waren meer dan 1500 medewerkers van slachterij Tönnies in Rheda-Wiedenbrück met het virus besmet. De beperkingen die als gevolg van deze uitbraak in deze Kreis waren afgekondigd, werden op 6 juli door het Oberverwaltungsgericht, de hoogste bestuursrechter van een deelstaat, opgeheven. Er was namelijk geen sprake van een door de hele bevolking verspreide infectie. Vooral arbeidsmigranten, die maar beperkt aan het maatschappelijk leven deelnemen, zijn besmet geraakt. Sinds 17 juli is de quarantaine van de 1500 medewerkers opgeheven.

Een uitgebreider COVID-19 rapport NRW  kan hier worden gedownload.

De in dit bericht verstrekte informatie is met de uiterste zorg samengesteld en de inhoud wordt zo vaak mogelijk geactualiseerd. De Covid-19 ontwikkelingen gaan echter zo snel dat het niet altijd haalbaar is om de meest recente ontwikkelingen direct in dit bericht te verwerken. Het is daarom raadzaam om voor een laatste stand van zaken de officiële nieuwsbronnen van desbetreffende instanties en overheden te raadplegen.

Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan Grenspost Düsseldorf echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden in dit bericht aanvaardt Grenspost Düsseldorf geen enkele aansprakelijkheid. Voor aanvullingen of het melden van onjuistheden kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar kantoor-dusseldorf@gelderland.nl.

Links naar andere websites

Dit bericht bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Als u naar deze externe websites doorklikt, verlaat u de website van Grenspost Düsseldorf en bent u gebonden aan de gebruiksregels die gelden voor de websites die u bezoekt. Grenspost Düsseldorf is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe websites wordt gepresenteerd of voor de naleving van de (privacy)wetgeving door derden.

Nieuwe hotspotstrategie federale en deelstaatregeringen volgens concepten Noordrijn-Westfalen

Op 16 juli 2020 hebben de Bondsregering en de deelstaten afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk kader voor de aanpak van hotspots van de coronapandemie. NRW heeft de eigen ervaring daarbij ingebracht vanuit het succesvol indammen van lokale infectie-uitbraken.

De deelstaatregeringen nemen veel van de maatregelen over die in Coesfeld en Gütersloh zijn genomen. Al in quarantaine gaan voordat een test is afgenomen, zal de standaardpraktijk worden. De federale en deelstaatregeringen volgen ook het voorbeeld van Gütersloh als het gaat om de samenwerking tussen de Bondsregering, deelstaat en lokale overheid. Voor toekomstige gevallen beloven zij de lokale autoriteiten snel en substantieel te ondersteunen – expliciet ook om de duur van de beperkende maatregelen zo kort mogelijk te houden.

Verplichte coronatests voor reizigers uit risicogebieden

Reizigers die terugkomen uit een van de meer dan 130 landen die momenteel door het Robert Koch Institut (RKI) zijn aangewezen als risicogebied, zijn verplicht tot het doen van een coronatest. Dat zijn de Bondsregering en de deelstaten overeengekomen.

Iedereen die terugkeert uit zo’n gebied moet op de luchthaven worden getest op het coronavirus. Op de luchthavens van Düsseldorf, Keulen/Bonn, Dortmund en Münster/Osnabrück landen wekelijks meer dan 160 vliegtuigen met rond 15.000 passagiers uit deze risicolanden.

Hetzelfde geldt voor degenen die via zeehavens binnenkomen. De basis van de testverplichting is de Wet op de Infectiebescherming. Bondsminister van Volksgezondheid Jens Spahn sluit tot nu toe een uitbreiding van een verplichting voor reizigers uit niet-risicogebieden uit. Echter, reizigers uit niet-risicogebieden – zoals Duitsers die in Nederland op zomervakantie zijn geweest – mogen zich voortaan wel binnen 72 uur na terugkomst gratis laten testen. De kosten voor de test worden door de Bondsregering, de deelstaten en de zorgverzekeraars overgenomen.

Lees hier verder voor meer informatie.

Mondkapjesplicht op scholen in Noordrijn-Westfalen

Met het oog op de heropening van de scholen op 12 augustus heeft Noordrijn-Westfalen besloten om op scholen een mondkapjesplicht in te voeren. NRW is de eerste deelstaat in Duitsland die een verplichting van dragen van mondkapjes tijdens de les invoert. De verplichting geldt vooralsnog tot eind augustus 2020.

Op basisscholen dienen leerlingen en docenten op het schoolterrein, in de gangen en op de weg van en naar hun plek in het klaslokaal een mondkapje te dragen. Op middelbare scholen moeten scholieren bovendien ook tijdens de les een mondkapje op. Docenten alleen als zij tijdens de les geen 1.5 meter afstand kunnen houden.

Ook heeft de deelstaat besloten dat alle werknemers op openbare en particuliere scholen en in de kinderopvang zich vanaf 3 augustus tot 9 oktober (begin van de herfstvakantie) om de 14 dagen gratis op het coronavirus kunnen laten testen. De test is vrijwillig. De deelstaat NRW neemt de kosten hiervan voor zijn rekening.

Meer geld voor digitale middelen

Daarnaast investeert Noordrijn-Westfalen ruim € 100 miljoen extra in digitale middelen voor scholen en docenten. Tijdens de lockdown werd duidelijk dat docenten vanuit hun school maar beperkt over digitale middelen als een laptop of tablet beschikken. Scholen is gevraagd om nu zo spoedig mogelijk een aanvraag voor de extra financiële middelen voor de aanschaf van digitale middelen bij NRW in te dienen. Of de school daarmee een tablet, een laptop of andere digitale middelen koopt is aan de school zelf. Het proces om binnen een week op 5500 scholen voor alle docenten middelen in te kopen, te verstrekken en de technische ondersteuning te bieden is een uitdaging.