Nederlandse testvoorzieningen voor grensgangers operationeel

Doordat Duitsland Nederland op 6 april jl. als ‘hoogincidentiegebied’ bestempelde, dient sindsdien vrijwel iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland wil reizen, een recent negatief testbewijs bij zich te hebben. Voor mensen die regelmatig de grens moeten oversteken, zoals grenswerkers, studenten, scholieren en mantelzorgers, levert dat forse kosten op. Het Nederlandse kabinet heeft daarom nu kosteloze testvoorzieningen gecreëerd voor inwoners van de Nederlandse regio’s die aan Duitsland grenzen.

Grenspendelaars kunnen zich vanaf 6 mei aanmelden voor een test op de website www.grenstesten.nl. De website biedt bij aanmelding toegang tot testlocaties in Arnhem, Assen, Duiven, Enschede, Hardenberg, Hengelo Hoensbroek en Lichtenvoorde. Dit aantal zal in de dagen daarna worden uitgebreid tot tenminste 20 testlocaties om te zorgen voor een meer fijnmazige dekking langs de grens. De testlocaties zijn op werkdagen van 08.00 tot 11.00 uur en van 16.00 tot 19.00 geopend, op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

400.000 tests

De kosteloze testvoorziening is uitsluitend bedoeld voor mensen die wonen in Nederland maar werken of fysiek onderwijs volgen in Duitsland, of de grens passeren vanwege het verlenen van mantelzorg of bezoek aan een arts, die nu in Nederland alleen aangewezen zijn op commerciële teststraten. Er zullen in totaal 400.000 tests voor deze doelgroepen beschikbaar zijn. Het kabinet trekt 12 miljoen euro voor de testvoorziening uit.

Bewijs tonen

Het kabinet wil misbruik van de testvoorziening voorkomen. Gebruikers moeten daarom een eigen verklaring invullen en aannemelijk bewijs tonen, zoals een pasje van school, universiteit of werkgever, een werkgeversverklaring of een afspraakbevestiging van de arts. Dit zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

De nieuwe testvoorziening is uitdrukkelijk niet bedoeld voor werknemers die in Duitsland wonen en werknemers die in dienst zijn bij een in Nederland gevestigde werkgever.

Bondsregering trekt aan de noodrem

Waar de Nederlandse regering op 20 april versoepelingen aankondigde, trekt Duitsland de teugels juist verder aan. De Bondsraad heeft de aanpassing van het ‘Infektionsschutzgesetz’, de federale wet inzake uniforme infectiebestrijding, op donderdag 22 april goedgekeurd. Onderdeel daarvan is de zogeheten ‘Notbremse’, de noodrem. Met deze noodrem gaan landelijk bindende regels voor strengere coronamaatregelen gelden zodra het aantal besmettingen in een bepaalde Kreis gedurende drie achtereenvolgende dagen hoger is dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de afgelopen zeven dagen. Tot op heden konden de deelstaten daartoe niet verplicht worden, omdat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheidsbeleid. Door het aanpassen van de wet trekt de regering nu meer macht naar zich toe. De aangepaste wet wordt op zaterdag 24 april van kracht.

De belangrijkste voorschriften in één oogopslag:

Avondklok

In gebieden waar in de afgelopen zeven dagen meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn gemeld, geldt een avondklok van 22.00 uur tot 05.00 uur. Tussen 22.00 uur en middernacht blijft lichaamsbeweging voor individuele personen buiten toegestaan, zoals bijvoorbeeld wandelen of joggen. Woon-werkverkeer en doktersbezoeken zijn altijd toegestaan.

Contactbeperkingen

Zowel binnen als buiten mogen leden van een huishouden slechts met één persoon uit een ander huishouden samenkomen. Kinderen tot 14 jaar uit hetzelfde huishouden worden daarbij niet meegerekend. Bijeenkomsten zijn ook toegestaan tussen leden van hetzelfde huishouden alsmede niet-samenwonende echtgenoten of partners, of wanneer er sprake is van zorgrecht.

Scholen              

Scholieren en leraren moeten in het geval van fysiek onderwijs twee keer per week getest worden. Bij meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de laatste zeven dagen is hybride onderwijs verplicht; bij een waarde van 165 of hoger is alleen digitaal onderwijs toegestaan.

Thuiswerken

Bedrijven hebben de plicht hun werknemers de mogelijkheid te bieden om thuis te werken wanneer dit mogelijk is. Werknemers zijn verplicht om dit aanbod te aanvaarden, als dit privé mogelijk is.

Werknemers die niet thuis kunnen werken, moet het bedrijf één keer per week een test aanbieden. Werknemers in contactberoepen of met veelvuldig klantencontact hebben recht op twee tests per week.

Detailhandel

Essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen blijven geopend, onafhankelijk van de besmettingscijfers. Alle andere winkels blijven gesloten. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen tussen de 100 en 150 per 100.000 personen binnen zeven dagen ligt, is winkelen op afspraak en met een recent negatief testbewijs mogelijk. Het afhalen van bestellingen is altijd mogelijk.

Sport

Alleen de ‘contactloze beoefening van individuele sporten’ is toegestaan – alleen, met z’n tweeën of met het eigen huishouden. Bij kinderen zijn groepen van maximaal vijf personen toegestaan. Professionele sporters mogen blijven trainen en wedstrijden spelen, maar alleen zonder publiek en met een hygiëneconcept.

Recreatie en cultuur

Pretparken, indoor speeltuinen, zwembaden, discotheken, clubs en casino’s blijven gesloten, evenals theaters, opera’s, concertzalen, podia, bioscopen, musea, tentoonstellingen en gedenkplaatsen.

Dierentuinen en botanische tuinen

De buitenterreinen mogen openblijven, indien er ‘passende beschermings- en hygiënemaatregelen’ worden genomen. Bezoekers van 6 jaar en ouder moeten bovendien een negatieve coronatest kunnen laten zien.

Openbaar vervoer

Het dragen van een FFP2-masker is voor reizigers in het openbaar vervoer verplicht. Voor servicepersoneel dat contact heeft met passagiers, volstaat een chirurgisch masker.

Toerisme

De verhuur van toeristische accommodaties is verboden.

Duur

De noodrem treedt weer buiten werking wanneer het aantal nieuwe besmettingen gedurende vijf opeenvolgende dagen onder de 100 per 100.000 personen in zeven dagen ligt. De wet geldt zolang de Bondsdag vaststelt dat er sprake is van een epidemie met landelijke uitwerkingen, “maar niet langer dan tot 30 juni 2021”.

In beroep

Verschillende politici hebben aangekondigd in beroep te gaan bij het Duitse Bundesgerichtshof in Karlsruhe, waaronder Christian Lindner, partijvoorzitter van de FDP. Hij kondigde aan beroep te willen aantekenen tegen de avondklok.

Land NRW: toch gratis coronatests voor Nederlandse grenspendelaars

Grenswerkers in Noordrijn-Westfalen krijgen de kosten voor een coronatest toch vergoed. Sinds 6 april moeten zij zich om de 72 uur laten testen om de grens met Duitsland over te mogen steken. Dat ging voor een groot aantal grenswerkers echter gepaard met hoge kosten, aangezien er in Nederland geen kosteloze testmogelijkheden zijn voor mensen zonder klachten. De GGD’en verstrekken bovendien geen Covid-vrij verklaring. Commerciële testcentra doen dit wel, maar rekenen gemiddeld tussen de 60 en 150 euro per test. Een brandbrief van de Euregio’s aan de Nederlandse en Duitse regering bood nu uitkomst.

De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft inmiddels laten weten dat nu ook Nederlandse grenspendelaars kosteloos gebruik kunnen maken van de sneltests in Duitse coronatestcentra. De test geldt expliciet alleen voor mensen die geen klachten hebben. De volledige verordening is hier te vinden.

Niet voor tanken of boodschappen

De tests zijn vooral bedoeld voor pendelaars die beroepshalve de grens over moeten. Nederlanders die in Duitsland boodschappen willen doen of tanken, dienen nog steeds een negatief testbewijs bij zich te hebben vóórdat ze de grens oversteken. Grenspendelaars mogen deze test ook in Duitsland laten doen.

Naast de verplichte test is er ook een registratieplicht voor mensen die vanuit Nederland Duitsland binnenkomen. Uitgezonderd hiervan zijn mensen op doorreis en mensen die minder dan 24 uur in Duitsland verblijven. Indien pendelaars meer dan 24 uur in Nederland zijn of voor meer dan 24 uur van Nederland naar Duitsland reizen en ten minste eenmaal per week naar hun woonplaats terugkeren, hoeven zij zich maar één keer per week digitaal te registreren, ook als zij meerdere keren per week pendelen.

Euregio´s roepen Nederlandse en Duitse regering op tot vergoeden van testkosten voor grenswerkers

Dagelijks steken duizenden grenspendelaars de grens met Duitsland en Nederland over om te werken. Nu zij  zich sinds 6 april verplicht om de 72 uur moeten laten testen om de grens over te mogen steken, worden de GrensInfoPunten van de vijf Euregio’s overspoeld met vragen over de kosten van deze tests. De vijf Euregio’s doen nu een gezamenlijke oproep aan de Nederlandse en Duitse regering om de testkosten te vergoeden.

De brief is ondertekend door Christoph Almering (EUREGIO Gronau), Sjaak Kamps (Euregio Rijn-Waal), Maike Hajjoubi (euregio rijn-maas-noord), Michael Dejozé (Euregio Maas-Rijn) en Karel Groen (Eems Dollard Regio).

Flinke kostenpost voor Nederlandse grenswerkers

Vooral mensen die niet in loondienst zijn bij een Duits bedrijf krijgen te maken met hoge kosten. Zij vallen buiten de eenmaal per week veprlichte test die voor Duitse bedrijven waarschijnlijk vanaf halverwege volgende week gaat gelden. Nederlandse grenswerkers in Duitse loondienst kunnen zich via hun Duitse werkgever laten testen, maar kunnen alsnog te maken krijgen met een flinke kostenpost. Een Duitse werkgever hoeft namelijk in principe maar één test per week aan te bieden. De Nederlandse GGD’en nemen echter geen testen af bij mensen zonder klachten en geven bovendien geen officieel testbewijs af. Deze taak hebben commerciële partijen nu op zich genomen. De kosten daarvoor zijn echter niet gering en bedragen tussen de 60 en 150 euro per week. Grenspendelaars die dagelijks voor hun werk de grens over moeten steken, moeten zich twee keer per week laten testen. Dit veroorzaakt 120 tot 300 euro aan testkosten per week, oftewel 480 tot 1200 euro per maand.

De Euregio´s zijn van mening dat deze kosten voor werkgevers en werknemers te hoog zijn. De vijf Euregio’s roepen daarom zowel de Nederlandse als de Duitse overheid op om dit gezamenlijk op te lossen. Nederlandse en Duitse grenswerkers zouden hetzelfde behandeld moeten worden als werknemers in Nederland en Duitsland en door verplichte testen dan ook geen extra kosten hoeven maken.

Geen pleidooi voor grensoverschrijdende recreatieve uitjes

Dit pleidooi van de Euregio’s is uitdrukkelijk niet bedoeld om het doen van boodschappen, tanken over de grens of uitstapjes weer mogelijk te maken. Ook is het niet de intentie om de impact van het coronavirus te bagatelliseren. Het doel van de vijf Euregio’s is om het noodzakelijke (economische) grensverkeer niet te belemmeren, maar op een eerlijke manier te steunen door de kosten daarvoor te dragen en een testinfrastructuur in Nederland te ontwikkelen. Dit geldt ook voor noodzakelijk grensoverschrijdend familie- en artsbezoek en voor scholieren en studenten die in het buurland naar school gaan of hier een opleiding volgen.

Covid-19-dashboard voor Nederlands-Duitse grensregio nu live

www.grenspostdusseldorf.nl/coronadashboard

Grenspost Düsseldorf heeft op 8 april een Covid-19-dashboard voor de Nederlands-Duitse grensregio gelanceerd. Dit dashboard geeft in één oogopslag inzicht in de besmettingscijfers in de Nederlandse grensgemeenten en de Kreise aan de Duitse kant van de grens. Zeker nu Duitsland Nederland heeft aangewezen als ‘hoogincidentgebied’ is deze informatie zeer relevant.

Per 6 april 2021 is Nederland door Duitsland als hoogincidentgebied ingeschaald. Daardoor gelden er strenge inreisbeperkingen voor personen die vanuit Nederland naar Duitsland willen reizen. Het nieuwe dashboard laat zien hoe het aantal besmettingen met het coronavirus zich aan beide zijden van de grens ontwikkelt. Tevens bevat het dashboard een overzicht van het totale aantal besmettingen in heel Nederland en Duitsland. Het dashboard is te vinden via deze link: https://www.grenspostdusseldorf.nl/coronadashboard/

Verantwoording data

Het grensoverschrijdende Covid-19-dashboard gebruikt openbare data van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Duitse Robert Koch-Institut (RKI) en de Johns Hopkins University. Op het dashboard worden de Nederlandse en Duitse data naast elkaar gelegd om zo de verspreiding van het coronavirus in de grensregio’s weer te kunnen geven. De coronacijfers in de Nederlandse gemeenten en Duitse Kreise kunnen hier goed met elkaar vergeleken worden, doordat het aantal besmettingen op dezelfde manier wordt weergegeven: het dashboard laat zien hoeveel besmettingen er per 7 dagen per 100.000 inwoners zijn.

Overijssels initiatief

Het initiatief voor dit grensoverschrijdende dashboard is ontstaan bij Provincie Overijssel, waarna vanuit Grenspost Düsseldorf ook de grensprovincies Limburg en Gelderland zich aansloten. Het dashboard is geïntegreerd in de website van Grenspost Düsseldorf. Onder de naam Grenspost Düsseldorf zetten de ‘Deutschlandbeauftragten’ van de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel en Zuid-Holland zich in voor het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.

Commissaris van de Koning Andries Heidema van Overijssel vindt het goed dat het dashboard er juist nu is. “Natuurlijk zijn de nieuwe maatregelen vanuit Duitsland voor iedereen die de grens regelmatig moet passeren erg vervelend. Juist omdat we zo graag met onze Duitse buren samenwerken. Toch moeten we ook de eerlijke conclusie trekken dat we hier aan de Nederlandse kant aan de bak moeten om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen. Ik roep daarom iedereen écht op om zich als goede ‘Nachbarn’ aan alle maatregelen te houden. Want alleen zo krijgen we weer zicht op vrij grensverkeer.”

Wordt het dashboard niet getoond? Klik dan hier

Corona: test- en registratieplicht voor iedereen die van Nederland naar Duitsland reist

Even goedkoop benzine tanken en boodschappen doen in Duitsland is voor Nederlanders vanaf 6 april een stuk lastiger geworden. De Duitse Bondsregering heeft Nederland namelijk met het oog op de hoge coronabesmettingscijfers tot hoogrisicogebied verklaard. Deze inschaling heeft tot gevolg dat vanaf 6 april iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist een actueel negatief testbewijs van maximaal 48 uur oud bij zich dient te hebben. De huidige uitzonderingsregeling voor het kleine grensverkeer tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen komt hiermee te vervallen. Naast de verplichte test is er ook een registratieplicht voor mensen die vanuit Nederland Duitsland binnenkomen. Uitgezonderd hiervan zijn mensen op doorreis en mensen die minder dan 24 uur in Duitsland verblijven. De nieuwe voorschriften gelden voorlopig tot en met 2 mei.

De voorschriften gelden ook voor Duitsers en mensen die in Duitsland woonachtig zijn die om wat voor reden dan ook in Nederland zijn geweest en terug naar Duitsland reizen. Ook grenspendelaars en mensen die familie in de eerste graad in Duitsland bezoeken moeten een negatief testbewijs kunnen laten zien. Voor hen geldt dat dit testbewijs niet ouder dan 72 uur mag zijn. Mensen op doorreis, vervoerders die minder dan 72 uur in Noordrijn-Westfalen verblijven en veiligheidstroepen, brandweerlieden en medewerkers van reddingsdiensten en rampenbestrijding in operationele situaties zijn vrijgesteld van de testplicht. Deze voorschriften gelden ook voor Nedersaksen.

Naast de verplichte test is er ook een registratieplicht voor mensen die vanuit Nederland het land binnenkomen. Uitgezonderd hiervan zijn mensen op doorreis en mensen die minder dan 24 uur in Duitsland verblijven.

“Ik ben opgelucht dat de grens met onze Nederlandse buren openblijft”, zegt Landrätin Silke Gorißen van Noordrijn-Westfalen. “Hoewel ik heel blij ben dat ‘klein grensverkeer’ en grenspendel mogelijk blijven, kijk ik toch met bezorgdheid naar het hoge aantal coronabesmettingen bij onze buren. Daarom doe ik een beroep op iedereen om verantwoordelijkheid te nemen en na te gaan of reizen naar Nederland wel echt noodzakelijk zijn.”

De Duitse politie en douane hebben steekproefsgewijze controles aangekondigd.

Registratieplicht

Iedereen die Duitsland vanuit Nederland binnenreist, moet zich registreren op www.einreiseanmeldung.de.

Op de registratieplicht bestaan de volgende uitzonderingen:

 • Personen op doorreis (door Noordrijn-Westfalen resp. Nederland)
 • Verblijven van max. 24 uur (in Noordrijn-Westfalen resp. Nederland)
 • Personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren

Testplicht

Personen die vanuit Nederland Duitsland binnenreizen dienen een bewijs van een actueel negatief testresultaat (digitaal of in papiervorm) op zak te hebben. Het testbewijs of het medisch attest moet in het Duits, Engels of Frans zijn opgesteld en moet de naam van de geteste persoon en de datum van de test bevatten. De test (PCR-test of PoC-sneltest resp. zelftest onder toezicht van vakkundig personeel) mag bij het binnenreizen niet ouder dan 48 uur zijn.

Ook hierop gelden enkele uitzonderingen:

  • Personen op doorreis (door Noordrijn-Westfalen resp. Nederland)
  • Personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren als ze minder dan 72 uur in Noordrijn-Westfalen verblijven
  • Veiligheidsdiensten in interventiesituaties
  • Gegronde specifieke gevallen op aanvraag bij het verantwoordelijke Gesundheitsamt (de Duitse GGD)
  • Ouders of andere personen die minderjarigen met de auto van of naar school, opleiding of werk in Nederland brengen en direct daarna naar Duitsland terugkeren, hoeven evenmin een negatieve testuitslag te tonen.

Grenspendelaars

Voor grenspendelaars (werk, studie, school) die tenminste eenmaal per week naar hun woonplaats terugkeren, geldt dat zij moeten beschikken over een negatief testbewijs dat niet ouder is dan 72 uur. Zij hebben daarmee voldoende aan twee tests per werkweek. Verder mag de test ook meteen na het binnenreizen afgenomen worden, bijvoorbeeld onmiddellijk na aankomst op het werk, op school of in een testcentrum.Indien pendelaars meer dan 24 uur in Nederland zijn of voor meer dan 24 uur van Nederland naar Duitsland reizen en ten minste eenmaal per week naar hun woonplaats terugkeren, hoeven zij zich maar één keer per week digitaal te registreren, ook als zij meerdere keren per week pendelen. De testplicht voor grenspendelaars zorgde onder meer in de Duitse grensplaats Kranenburg al voor lange rijen voor de testcentra.

Familiebezoeken

Een negatieve testuitslag is ook 72 uur geldig voor personen die Duitsland vanuit Nederland binnenkomen om familieleden in de eerste graad, echtgenoten of samenwonende partners te bezoeken of te verzorgen. Na een negatieve coronatest is een bezoek op drie opeenvolgende dagen dus mogelijk zonder een nieuwe test. Als een dagelijks bezoek noodzakelijk is, kunnen verdere uitzonderingen worden toegestaan door het plaatselijke Gesundheitsamt.

Indien deze personen bij binnenkomst in Duitsland geen negatief testbewijs kunnen overleggen, zijn zij verplicht om direct na binnenkomst een coronatest te doen.

Personen die in Duitsland wonen, kunnen voor hun vertrek naar Nederland in een testcentrum gratis een coronasneltest doen en deze bij controle overleggen, voor zover zij binnen 48 danwel 72 uur Duitsland weer binnenreizen. Personen uit het buitenland moeten voor deze tests betalen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste persberichten, besluiten en verordeningen als download.

Persbericht Land NRW: gevolgen van de inschaling van Nederland als hoogrisicogebied

Persbericht Land NRW: testplicht voor reizigers uit Nederland

Persbericht DPA Nedersaksen: gevolgen van de inschaling van Nederland als hoogrisicogebied

Land NRW: Allgemeinverfügung zur Regelung von Ausnahmen von der Testpflicht bei Einreise aus Hochinzidenzgebieten nach § 4 Absatz 2 Nummer 5 der Coronavirus-Einreiseverordnung

Grafschaft Bentheim: Allgemeinverfügung Nr. 3/2021 des Landkreises Grafschaft Bentheim zur Regelung von Ausnahmen von Testpflichten nach § 4 Abs. 2 Nr. 5 Coronavirus-EinreiseV für Grenzpendler/Grenzgänger im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

Corona-Einreiseverordnung Bundesministerium für Gesundheit
Erste Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung

Ook op de  website van de Rijksoverheid is bijgewerkte informatie te vinden

Coronavirus en werken in de grensstreek | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl, Negatief testresultaat en aanmelding verplicht bij reizen naar Duitsland | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Cross Border Task Force Corona viert eenjarig jubileum

(c) Land NRW

“Samen geven we een sterk signaal van Europese samenwerking af”: dat is de tussenbalans die de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops, de minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen dr. Stephan Holthoff-Pförtner en de ambassadeur van het Koninkrijk België Geert Muylle opmaakten tijdens een gezamenlijke persbriefing van de Cross Border Task Force Corona op 22 maart. Dit deden ze ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van deze grensoverschrijdende task force.

In de Cross Border Task Force Corona informeren de Nederlandse, Noordrijn-Westfaalse en Belgische partners elkaar regelmatig over de ontwikkeling van de pandemie in hun land (besmettingscijfers, ontwikkeling op de intensive cares, huidige coronamaatregelen, te verwachten veranderingen) en de mogelijke gevolgen hiervan voor de grensregio. Noordrijn-Westfalen, België en Nederland kunnen daarbij voortborduren op de goede contacten die zij reeds vele jaren onderhouden. Het doel van de gezamenlijke task force is de coördinatie van de aanpak van de coronacrisis en er indien mogelijk voor te zorgen dat deze zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Het belangrijkste succes: in het eerste jaar van de pandemie kon het sluiten van grenzen worden voorkomen en bleven de nadelige gevolgen voor inwoners van de grensregio beperkt. Daarnaast werd een aantal praktische problemen op een laagdrempelige manier en in rechtstreeks contact opgelost.

Europaminister dr. Stephan Holthoff-Pförtner van Noordrijn-Westfalen: “De coronapandemie heeft de wereld in een ongekende crisis gestort. Het is ook een serieuze test voor Europa. De burgers kijken aandachtig toe: functioneert de Europese Unie tijdens de pandemie? Met de Cross Border Task Force Corona hebben de drie partners het afgelopen jaar aangetoond dat grensoverschrijdende samenwerking een doorslaggevend verschil maakt. Noordrijn-Westfalen, België en Nederland staan zij aan zij – vooral ook in tijden van crisis.”

Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Het virus stopt niet bij de grens. Alle landen streven uiteindelijk hetzelfde doel na: het virus onder controle houden. Maar in elk land verspreidt het virus zich wat anders. Daarom worden maatregelen genomen die passen bij het gezondheidsstelsel en de wetgeving van elk land. Die verschillen kunnen in de grensregio’s tot problemen leiden. Daarom is het zo belangrijk dat we samenwerken en afspraken maken. En dat is precies waarom we de Cross Border Task Force Corona hebben opgericht.”

Knelpunten opgelost

Momenteel wisselen de landen van gedachten over vaccinatiestrategieën om te voorkomen dat burgers door hun grensoverschrijdende woon- of werksituatie tussen wal en schip vallen. In het beste geval zullen zij in beide landen een uitnodiging tot inenting krijgen.

Daarnaast werden er pragmatische oplossingen gevonden voor grenspendelaars om te zorgen dat zij zonder test- of quarantaineverplichtingen de grens over konden steken. Wanneer de toegangsregels voor een land veranderen, bespreekt de task force in hoeverre uitzonderingen mogelijk zijn.

Bovendien verpleegden ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen tot dusver 64 covidpatiënten uit Nederland en 31 uit België op hun intensive-care afdelingen.

Toen hotels in Noordrijn-Westfalen in het voorjaar van 2020 moesten sluiten, veroorzaakte dat problemen voor Nederlandse treinmachinisten: zij konden zich daardoor niet aan de voorgeschreven rusttijden houden. De Task Force kwam tussenbeide en regelde overnachtingsmogelijkheden in hotels.

Aan het einde van de vakantieperiode in het voorjaar van 2020 (paasvakantie in België en Noordrijn-Westfalen, meivakantie in Nederland) keerden veel mensen via een buurland terug van hun vakantie (Nederlanders via Düsseldorf, Duitsers via Amsterdam-Schiphol). Door elkaar in een vroeg stadium informatie te verstrekken kon – anders dan aan vele andere grenzen in Europa – voor snel transitverkeer worden gezorgd.

Daarbij werd ook de communicatie op elkaar afgestemd. Afgelopen winter deden minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet, Mark Rutte en de Belgische premier Alexander De Croo samen een oproep aan de burgers van de drie landen om thuis te blijven en af te zien van onnodige reizen naar de buurlanden.

Foto: (c) Land NRW

Duitsland verlengt en verscherpt coronamaatregelen tot en met 18 april

Met 9.549 nieuwe coronabesmettingen (30 maart) en een gemiddelde van 135,2 nieuwe infecties per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen stijgt het aantal gediagnostiseerde gevallen van Covid-19 ook bij de oosterburen, met name door de toenemende verspreiding van virusvariant B.1.1.7. Om die reden besloten de Bondsregering en de deelstaten op 22 maart om de coronamaatregelen in elk geval tot en met 18 april te verlengen en deels aan te scherpen.

De verlenging van de bestaande contactbeperkingen betekent concreet: privébijeenkomsten zijn met maximaal vijf personen uit twee huishoudens toegestaan, kinderen tot 14 jaar niet meegerekend. Tijdens het boodschappen doen en in het openbaar vervoer is het dragen van een chirurgisch mondkapje of FFP2-masker verplicht. Werkgevers moeten thuiswerken voor hun werknemers waar dat mogelijk is faciliteren. Burgers blijven opgeroepen om niet-noodzakelijke reizen en privébezoeken te vermijden.

Noodrem

De Bondsregering en de deelstaten waren het erover eens dat er consequent aan de ‘Notbremse’, de noodrem, getrokken moet worden. Deze treedt in werking wanneer het aantal nieuwe besmettingen in een deelstaat of regio gedurende drie achtereenvolgende dagen oploopt tot meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 personen binnen zeven dagen. Dan worden de regels die tot 7 maart golden, op de tweede daaropvolgende werkdag opnieuw van kracht. Vanaf dat moment zijn privébijeenkomsten alleen nog toegestaan met maximaal 1 persoon uit een ander huishouden, kinderen tot 14 jaar niet meegerekend. Ook de detailhandel, musea, dierentuinen en sportcomplexen moeten dan hun deuren weer sluiten.

Toch geen rustdagen op Witte Donderdag en Paaszaterdag

Oorspronkelijk was besloten om Witte Donderdag en Paaszaterdag uit te roepen tot ‘rustdagen’ en deze te gebruiken om door meerdaagse, vergaande contactrestricties de exponentiële groei van de derde golf te doorbreken. Dit besluit kon echter rekenen op flinke kritiek. Bondskanselier Angela Merkel draaide dit besluit op 24 maart terug en noemde het idee van de ‘Osterruhe’ een fout. De vraagstukken die het besluit met zich meebracht over onder andere loondoorbetaling voor de uitgevallen uren en de gevolgen voor winkels en bedrijven konden binnen dit korte tijdsbestek niet naar tevredenheid worden beantwoord.  Tijdens Pasen blijven privébijeenkomsten naast het eigen huishouden met 1 ander huishouden toegestaan, met een maximum van vijf personen. Kinderen tot 14 jaar worden daarbij niet meegerekend. Stellen gelden als een huishouden.

Testbeleid

Ter bestrijding van de coronapandemie zet Duitsland in op een testbeleid dat is gebaseerd op drie pijlers. De eerste pijler is gericht op scholieren en leerkrachten. Onder de tweede pijler vallen gratis tests voor burgers en de derde pijler zijn tests voor werknemers die op locatie moeten werken.

Overige besluiten

 • Niet noodzakelijke reizen in binnen- en buitenland moeten worden vermeden – ook tijdens Pasen
 • De Bondsregering streeft naar een testplicht voor passagiers die per vliegtuig vanuit het buitenland naar Duitsland reizen. Hiervoor is nog wel een wetswijziging nodig
 • Grootschalige tests in scholen en kinderdagverblijven worden mogelijk gemaakt. Doel is twee tests per week voor werknemers en scholieren
 • Thuiswerken moet zover mogelijk worden gefaciliteerd. Waar dit niet kan, moeten werkgevers werknemers regelmatig de mogelijkheid geven tot het doen van een test
 • Er komt meer ruimte voor bezoek in zorginstellingen
 • Er moeten testevenementen mogelijk worden gemaakt.

Op 12 april zal opnieuw overleg worden gepleegd over de te nemen stappen.

Het volledige Bund-Länder-Beschluss kan hier worden gedownload.

Extra EU-vaccins toch niet voor grensregio

Op dinsdag 9 maart deden de hoogste bestuurders van de Duitse Kreise Borken, Euskirchen, Heinsberg, Kleve en Viersen en van de Städteregion Aachen in een brandbrief een dringend beroep op minister-president Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen en de minister van Volksgezondheid van deze deelstaat, Karl-Josef Laumann, om in de Duitse grensregio extra coronavaccins uit de Europese Unie ter beschikking te stellen. De Landrat van Kreis Borken, dr. Kai Zwicker, nam het initiatief hiervoor, omdat de besmettingscijfers in de grensregio van Noordrijn-Westfalen met Nederland en België gemiddeld hoger zijn dan in Duitsland als geheel. Na een eerdere toezegging van Land NRW heeft dr. Mark Speich, staatssecretaris van Nationale en Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, inmiddels laten weten dat de extra vaccins toch niet naar de grensregio met Noordrijn-Westfalen zullen gaan. Andere grensregio’s als het Saarland krijgen de voorkeur. Of het Nederlandse grensverkeer daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de hogere besmettingscijfers in de grensregio’s, is overigens niet bewezen.

De Europese Commissie kondigde op 10 maart aan om vier miljoen extra doses van het BioNTech-Pfizer-vaccin in heel Europa ter beschikking te stellen. Deze zijn bedoeld voor het gebruik in hotspots, met name in grensregio’s. Ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, onderstreepte het belang van de extra vaccins. “Door gericht gebruik te maken van de vaccins waar ze het meest nodig zijn, met name in grensregio’s, zullen deze doses ook het vrije verkeer van goederen en personen helpen waarborgen of herstellen.”

Hoewel de grensregio’s met Noordrijn-Westfalen dus voorlopig niet mogen rekenen op extra vaccins, houdt Landrat dr. Kai Zwicker echter vast aan zijn eis: “We weten niet of er sprake is van import van het coronavirus uit Nederland, maar extra vaccins blijven nodig om stappen te kunnen zetten bij de indamming van de verdere verspreiding van het virus. Daarnaast kunnen we er zo voor zorgen dat de Nederlands-Duits-Belgische grens open kan blijven voor noodzakelijk verkeer.”

Ook de hoogste bestuurders van de Landkreise Emsland, Leer en Grafschaft Bentheim riepen de regering van hun deelstaat Nedersaksen vorige week op tot het beschikbaar stellen van meer vaccins voor de grensregio.  Of er gehoor wordt gegeven aan deze oproep is momenteel nog niet bekend.

Nederland ontvangt 169.000 extra vaccins uit de Europese Unie. Van regionale prioritering is echter geen sprake, zo liet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aanvraag weten: de vaccins zullen algemeen worden ingezet.

Bijzondere ‘bufferfunctie’

In hun brandbrief stelden de ondertekenaars dat de grensregio’s een bijzondere ‘bufferfunctie’ hebben en drongen er daarom bij Noordrijn-Westfalen op aan om de grensregio’s zo snel mogelijk te voorzien van extra vaccins: “Door steeds meer inwoners van gebieden met hoge besmettingscijfers in te enten, hebben de vaccinaties direct een breder effect op het tegengaan van de verdere verspreiding van het virus.”

Duitsland komt met nieuwe coronastrategie

Met een vijfstappenplan slaan de bondsregering en de Duitse deelstaten een nieuwe weg in bij de bestrijding van de coronapandemie. Daardoor ontstaat perspectief voor de detailhandel en de horeca – dat echter wel afhankelijk is van het verloop van het aantal besmettingen

Met een vijfstappenplan slaan de bondsregering en de Duitse deelstaten een nieuwe weg in bij de bestrijding van de coronapandemie. Daardoor ontstaat perspectief voor de detailhandel en de horeca – dat echter wel afhankelijk is van het verloop van het aantal besmettingen. “Duitsland staat nu aan de vooravond van een nieuwe fase van de pandemie, waaraan we niet zorgeloos, maar toch met gerechtvaardigde hoop kunnen beginnen”, aldus bondskanselier Angela Merkel. De lockdown wordt vooralsnog verlengd tot en met 28 maart, maar gaat wel gepaard met een aantal versoepelingen.

In vijf stappen zal worden geprobeerd om de samenleving langzaam maar zeker te heropenen. De snelheid waarmee deze stappen kunnen worden gezet, is echter afhankelijk van de besmettingsniveaus. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen in een deelstaat of regio gedurende drie achtereenvolgende dagen oploopt tot meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 personen binnen zeven dagen, worden de regels die tot 7 maart golden, op de tweede daaropvolgende werkdag opnieuw van kracht. In deze gevallen treedt de zogeheten ‘Notbremse’ in werking.

Hieronder een overzicht van de regels die vanaf 8 maart van kracht zullen zijn:

Eerste openingsstap

Privé-ontmoetingen zijn weer toegestaan tussen het eigen huishouden en één ander huishouden, echter wel beperkt tot een maximum van vijf personen. Kinderen tot 14 jaar worden hierbij niet meegerekend.

In regio’s met minder dan 35 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gedurende zeven dagen kunnen privé-bijeenkomsten worden uitgebreid tot het eigen huishouden en twee andere huishoudens met in totaal tien personen. Ook hier geldt dat kinderen tot 14 jaar niet worden meegeteld.

Tweede openingsstap

Boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra worden toegevoegd aan de lijst van essentiële winkels. Zij mogen de deuren weer openen, met inachtneming van speciale hygiëneconcepten en beperkingen van het aantal klanten. Hiervoor geldt dat voor de eerste 800 m2 winkeloppervlak 1 klant per 10 m2 welkom is en 1 klant per elke 20 m2 extra.

Ook contactberoepen en rij- en vliegscholen mogen weer aan de slag. Voor contactberoepen is echter een testconcept vereist.

Derde openingsstap

Deelstaten met minder dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gedurende zeven dagen kunnen beginnen met de openstelling van de detailhandel. Het aantal klanten dat tegelijkertijd binnen mag zijn zal worden aangepast aan de grootte van de winkel. Bovendien mogen musea, galeries, dierentuinen, botanische tuinen en gedenkplaatsen weer open. Niet-contactsporten zijn buiten weer toegestaan in groepen van maximaal tien personen.

De detailhandel kan echter al beperkt open bij dalende of stabiele besmettingscijfers van minder dan 100 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen. Dan mogen winkels op afspraak klanten ontvangen, net als nu al in Nederland het geval is. Deze regel geldt ook voor musea, galeries, dieren- en botanische tuinen en gedenkplaatsen. Sporten in groepsverband met maximaal tien personen is in gebieden met meer dan 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners alleen toegestaan voor kinderen tot 14 jaar.

Vierde openingsstap

In een vierde fase kunnen ook de terrassen weer open en mogen bioscopen, theaters, concertzalen en operagebouwen weer bezoekers ontvangen. Om dit mogelijk te maken moet het aantal nieuwe besmettingen 14 dagen na het van kracht worden van de derde openingsstap stabiel bij minder dan 50 nieuwe besmettingen liggen. Dan zijn ook niet-contactsporten indoor weer mogelijk en mogen contactsporten weer buiten worden beoefend.

Blijft of daalt het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week onder de grens van 100, dan mogen de terrassen 14 dagen na de derde openingsstap worden geopend, mits vooraf een reservering wordt gemaakt en contactgegevens worden genoteerd.  Zitten er personen uit meerdere huishoudens aan een tafel, dan is het doen van een sneltest op die dag verplicht. In dit geval geldt de testplicht ook voor culturele instellingen en sport.

Vijfde openingsstap

In deze fase zijn evenementen in de openlucht met maximaal 50 deelnemers en contactsporten binnen weer toegestaan. Voorwaarde daarvoor is dat het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in zeven dagen gedurende 14 dagen na het ingaan van de vierde openingsstap stabiel blijft op minder dan 50 nieuwe besmettingen. Ook niet-contactsporten binnen en contactsport buiten waarvoor geen testverplichting geldt zijn dan weer mogelijk.

Een overzicht van de openingsstappen (c) Bundesregierung

Sneltests

De versoepelingen moeten gepaard gaan met sneltests. Vanaf 8 maart moet elke inwoner van Duitsland één keer per week de mogelijkheid tot een gratis sneltest kunnen laten doen. Op verschillende plekken moeten hiervoor testcentra verrijzen. De bondsregering draagt de kosten hiervoor. Ook bedrijven met personeel dat op locatie werkt moeten hun medewerkers de mogelijkheid geven tot het doen van minstens 1 gratis sneltest per week.

Vaccinaties

Aan het eind van deze week moeten de deelstaten meer dan elf miljoen vaccindoses hebben ontvangen. Momenteel worden in Duitsland dagelijks meer dan 200.000 mensen gevaccineerd. Dit aantal moet op korte termijn worden verdubbeld. Op 4 maart zijn in Duitsland 4.389.074 personen ingeënt. 2.215.504 mensen zijn al volledig ingeënt; 2.173.570 mensen hebben een eerste vaccin gekregen en wachten op een tweede prik. Ter vergelijking: in Nederland waren er op 3 maart 1.425.319 prikken gezet (eerste en tweede prikken bij elkaar). Vanaf eind maart/begin april moeten Duitse huisartsen gaan helpen bij het vaccineren en zo het tempo verhogen.

Op 22 maart zal overleg worden gepleegd over aspecten die niet in het nieuwe ‘Bund-Länder-Beschluss ‘worden genoemd. In het document staat verder dat de Bondsregering en de deelstaten een ‘dringend beroep’ blijven doen op alle burgers om ‘af te zien van niet-essentiële reizen binnen Duitsland en ook naar het buitenland’.