Nieuwe uniforme coronamaatregelen in heel Duitsland

Op 2 december zijn de Bondsregering en de regeringen van de Duitse deelstaten het eens geworden over uniforme, landelijke maatregelen om de coronapandemie in te dammen. Zo zullen de regels voor ongevaccineerden flink worden aangescherpt. De 2G-regel zal onder meer gaan gelden in de detailhandel. Daarnaast ligt het plan op tafel om per februari 2022 een algemene vaccinatieplicht in te voeren.

Afzwaaiend bondskanselier Angela Merkel bestempelde de situatie in Duitsland als zeer ernstig. “De vierde golf moet worden gebroken”, zei Merkel donderdag in Berlijn na overleg tussen de Bondsregering en de deelstaten. Ze benadrukte het belang van boostervaccinaties.

De vaccinatiestatus zal in het geval van een dubbele vaccinatie niet permanent blijven gelden, aldus Merkel. Ook op Europees niveau wordt gesproken over een maximale geldigheid van negen maanden na de tweede vaccinatie. Het zetten van boosterprikken wordt daarmee nog belangrijker. Voor kerst moet iedereen die dat wil de kans krijgen om een eerste, tweede of boosterprik te halen. Carsten Breuer, generaal van de Bundeswehr, gaat de vaccinatiecampagne leiden.

Beperkingen voor ongevaccineerden

Als reactie op het hoge aantal coronabesmettingen zijn de Bondsregering en de deelstaatregeringen het eens geworden over verregaande landelijke beperkingen voor niet-gevaccineerden. Een “strikte beperking is van toepassing indien een niet-gevaccineerde persoon aanwezig is”, kondigde bondskanselier Merkel aan.

Privébijeenkomsten in openbare of privéruimten waaraan niet-gevaccineerde en niet-genezen personen deelnemen, moeten volgens het besluit worden beperkt tot het eigen huishouden en maximaal twee personen uit een ander huishouden. Kinderen tot 14 jaar worden daarbij niet meegerekend.

Echtgenoten en partners worden als één huishouden beschouwd, ook als zij geen woning delen. De verordening is niet van toepassing op particuliere bijeenkomsten die uitsluitend worden bijgewoond door gevaccineerde en genezen personen.

In Kreise met meer dan 350 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen moeten alle contacten worden beperkt. Daarom geldt voor privéfeesten en -bijeenkomsten een maximum aantal deelnemers van 50 personen (gevaccineerd en hersteld) binnenshuis en 200 personen (gevaccineerd en hersteld) buitenshuis.

Vaccinatieplicht

In het Bund-Länder-Beschluss belooft de Bondsregering het initiatief te nemen tot de invoering van een vaccinatieplicht voor werknemers in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Bovendien is de Bondsdag van plan om in de nabije toekomst een besluit te nemen over een algemene vaccinatieplicht. Deze kan gaan gelden zodra kan worden gegarandeerd dat iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, d.w.z. ongeveer vanaf februari 2022. De Duitse ethiekraad buigt zich nu over deze kwestie en zal hierover voor het einde van dit jaar een aanbeveling opstellen. Daarna moet het Duitse parlement nog goedkeuring verlenen.

2G-regel voor cultuur en detailhandel

In de toekomst zullen alleen gevaccineerde of genezen personen winkels, culturele en recreatieve evenementen mogen bezoeken. Daaronder vallen ook restaurants, bioscopen, theaters etc. De 2G-regel, die in een aantal deelstaten al van toepassing is, zal in het gehele land worden ingevoerd en ongeacht de besmettingsgraad van toepassing zijn. De regel moet ook gaan gelden in de detailhandel, met uitzondering van essentiële winkels. Bovendien kan een actuele test worden verplicht (2G-plus). Er moeten uitzonderingen gaan gelden voor personen die niet kunnen worden gevaccineerd en voor personen voor wie geen algemene aanbeveling tot vaccinatie bestaat. Daarnaast zijn uitzonderingen mogelijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Sluiting clubs en disco’s

Clubs en discotheken moeten hun deuren sluiten wanneer het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen 350 of meer bedraagt.

Mondkapjesplicht op scholen

Op scholen wordt het voor alle leerlingen in alle klassen verplicht om een mondkapje te dragen – ook op plaatsen waar dit tot nu toe niet het geval was.

Apothekers en tandartsen gaan vaccineren

Om de vaccinatiecampagne te versnellen, mogen tandartsen, apothekers en verplegend personeel voortaan ook prikken zetten. De Bondsregering gaat de groep personen die hiervoor gerechtigd is aanzienlijk uitbreiden.

Strenge beperkingen bij grote evenementen

Het aantal toeschouwers voor landelijke sport-, culturele en vergelijkbare grote evenementen zal aanzienlijk worden beperkt. In de toekomst mag maximaal 30 tot 50 procent van de zitplaatscapaciteit worden gebruikt. Het maximumaantal bezoekers binnen is 5.000 en buiten 15.000. Volle voetbalstadions zijn daarom voorlopig verleden tijd. Bovendien zal ook hier de 2G-regel gaan gelden en is het dragen van een medisch mondkapje verplicht.

Vuurwerkverbod op oudejaarsavond

De verkoop van rotjes en vuurwerk met oud en nieuw wordt ook dit jaar verboden. Er komt een verbod op vuurwerk op drukke pleinen. Voor de getroffen bedrijven is een steunpakket gepland.

Het volledige besluit is hier in te zien.

Nieuwe coronaverordening Noordrijn-Westfalen van kracht

Met ingang van woensdag 24 november geldt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen de nieuwe ‘Coronaschutzverordnung’. Aanleiding voor de vernieuwing van de voorschriften is het overleg tussen Bondskanselier Merkel en de minister-presidenten van de deelstaten op 18 november en de aanpassing van de Duitse wet op de infectiebescherming. Een van de belangrijkste aanpassingen in de verordening is de grootschalige invoering van de 2G-regel.

Op 24 november meldde het Duitse coronadashboard 66.884 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Om de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames een halt toe te roepen en de zorg ontlasten, worden op woensdag 24 november nieuwe maatregelen van kracht.

Grootschalige 2G-maatregelen

Er gaan vergaande 2G- en 2G-plus-voorschriften gelden op plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, zoals clubs, dans- en carnavalsevenementen. De 2G-regel geldt verder onder meer voor een bezoek aan de bioscoop, het zwembad, de sauna, dierentuinen en pretparken en voor toeristische overnachtingen. Daarnaast gelden verstrekkende 3G-regels, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de kapper, het volgen van fysiek onderwijs, het bijwonen van beurzen en congressen, zakelijke bijeenkomsten binnenshuis en trouwerijen. Ook op de werkplek geldt de 3G-regel en moeten werknemers waar mogelijk thuiswerken.

“De huidige ontwikkeling van de besmettingscijfers is zorgwekkend. We moeten tegenmaatregelen nemen. We zetten bewust en consequent in op de 2G-regel, omdat niet-gevaccineerde mensen een veel groter risico lopen op een ernstig ziekteverloop en daardoor een veel grotere belasting vormen voor de zorg. Wij weten dat zelfs gevaccineerden anderen kunnen besmetten, maar zij lopen slechts zelden het risico van opname in het ziekenhuis of zelfs op de intensive care”, aldus de minister van Volksgezondheid van Noordrijn-Westfalen, Karl-Josef Laumann.

Boost voor de vaccinatiecampagne

De focus van de deelstaatregering ligt op de intensivering van de vaccinatiecampagne. In totaal is meer dan 71 procent van de mensen in Noordrijn-Westfalen volledig gevaccineerd. Ook is men begonnen met het zetten van boosterprikken. De basismaatregelen blijven van kracht. In het openbaar vervoer en in binnenruimten waar veel mensen samenkomen geldt een mondkapjesplicht. Bovendien wordt het dragen van een mondkapje buitenshuis nog steeds dringend aanbevolen indien er niet voldoende afstand kan worden gehouden, bijvoorbeeld in wachtrijen. Op plekken waar de autoriteiten het uitdrukkelijk voorschrijven, is het dragen van een mondkapje ook buitenshuis verplicht.

De nieuwe coronaverordening geldt vooralsnog tot en met 21 december 2021

Foto: Karl-Josef Laumann (c) Land NRW

 

 

Duitsland bestempelt Nederland opnieuw tot hoogrisicogebied

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt snel op. Naar aanleiding daarvan heeft het Duitse Robert Koch Institut (RKI), het equivalent van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederland vandaag weer als hoogrisicogebied ingeschaald. Dat heeft consequenties voor mensen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen.

Duitsland voerde op 1 augustus 2021 al een algemene bewijsplicht in: alle reizigers vanaf 12 jaar moeten bij het oversteken van de Duitse grens een negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs van genezing kunnen laten zien. Het maakt daarbij niet uit, uit welk land de reiziger afkomstig is, of dit land wel of niet een hoogrisicogebied of virusvariantengebied is en met welk vervoersmiddel ze de grens oversteken. Deze regel blijft bestaan voor personen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen. Een testbewijs mag maximaal 48 uur (antigeentest/sneltest) resp. 72 uur (PCR-test) oud zijn. Deelstaten mogen van deze regel afwijken; in Noordrijn-Westfalen mag een sneltest bijvoorbeeld niet ouder dan 24 uur zijn. Als herstelverklaring geldt een positieve PCR-test die minimaal 28 dagen en maximaal 6 maanden oud is.

Vanaf zondag 21 november gelden daarnaast de volgende regels voor reizigers die vanuit Nederland naar Duitsland reizen:

 • Meldplicht: Iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist, moet zich registreren op einreiseanmeldung.de. Hier dient ook een test-, vaccinatie- of herstelbewijs te worden geüpload. De registratie moet al vóór aankomst in Duitsland zijn afgerond. Een bewijs hiervan dient te worden meegenomen.
 • Quarantaineplicht na aankomst in Duitsland: Reizigers van 12 jaar en ouder moeten bij aankomst in Duitsland tien dagen in quarantaine. Deze kan op zijn vroegst op de vijfde dag na aankomst door een negatieve test (PCR-test of antigeensneltest) worden beëindigd. Personen die volledig gevaccineerd zijn of van corona hersteld zijn, kunnen hun quarantaine beëindigen door hun vaccinatie- of herstelbewijs via einreiseanmeldung.de te uploaden. Wanneer ze hun vaccinatie- of herstelbewijs al voor aankomst in Duitsland hebben geüpload, hoeven ze niet in quarantaine te gaan.

Om aan te tonen dat een reiziger volledig gevaccineerd is, negatief getest is of hersteld is van corona, kan gebruik worden gemaakt van de CoronaCheck-app. Ook het gele boekje kan worden gebruikt om aan te tonen dat de reiziger gevaccineerd is.

Uitzonderingen

Er bestaan verschillende uitzonderingen op bovenstaande regels.

De meld- en quarantaineplicht is niet van toepassing op personen die slechts op doorreis in Nederland waren en daar geen tussenstop hebben gemaakt. Ook personen die korter dan 24 uur in Nederland zijn geweest of voor minder dan 24 uur naar Duitsland reizen (‘kleine grensverkeer’), hoeven zich niet te registreren en niet in quarantaine te gaan. Hetzelfde geldt voor grenspendelaars en reizen van maximaal 72 uur om familieleden in de eerste graad, echtgenoot of partner te bezoeken, of reizen van maximaal 72 uur in het kader van een gedeeld verblijf, voogdij of zorgrecht.

Op de bewijsplicht bestaan slechts weinig uitzonderingen. Voor grenspendelaars en personen die zich maximaal 24 uur in Duitsland of Nederland hebben opgehouden (‘kleine grensverkeer’), geldt dat zij, indien ze niet volledig gevaccineerd of genezen zijn, twee keer per week een negatief testbewijs moeten kunnen laten zien. Deze reizigers moeten kunnen aantonen dat ze tot de uitzonderingen behoren. Zodra Nederland geen hoogrisicogebied meer is, vervalt deze plicht voor deze groep.

– Voor scholieren die aan de andere kant van de grens onderwijs volgen geldt dat er geen registratie- en quarantaineplicht geldt zolang zij hier minder dan 24 uur verblijven.

– Voor scholieren onder de 12 jaar geldt: geen bewijsplicht bij het binnenreizen

– Voor scholieren vanaf 12 jaar die niet zijn gevaccineerd of hersteld: bewijsplicht in de vorm van twee negatieve tests per week bij een verblijf van minder dan 24 uur. In enkele gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. De deelstaten hebben de mogelijkheid om deze testplicht nog te vereenvoudigen of aan te passen.

Alle regels en uitzonderingen worden beschreven in de Coronavirus-Einreiseverordnung, die hier in te zien is. Antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier te vinden. Een schematisch overzicht van de regels in risicogebieden en niet-risicogebieden is hier te bekijken.

‘Bund-Länder-Beschluss’: uniforme coronamaatregelen op basis van ziekenhuisopnames

(c) Bundesregierung

De Bondsregering en de Duitse deelstaten zijn het eens geworden over uniforme, landelijke maatregelen om de coronapandemie te bestrijden. In de toekomst zullen de beperkingen in drie fasen worden gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames in de desbetreffende deelstaat. Daarnaast moeten alle gevaccineerden zo spoedig mogelijk een boosterprik krijgen. Op 18 november namen de beoogde nieuwe coalitiepartijen SPD, die Grünen en de FDP in de Bondsdag bovendien een nieuwe wet op de infectiebescherming aan. Hiermee krijgen de coronamaatregelen een nieuwe juridische basis. Op 19 november heeft ook de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, hiermee ingestemd.

“Het is absoluut tijd om te handelen”, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel. “De situatie is zeer dramatisch.” Waar het nu op aankomt, zei Merkel, is dat er snel en consequent actie wordt ondernomen. Aan de exponentiële groei van het aantal besmettingen dient snel een einde te komen. De besluiten moeten nog in deelstaatrecht en deels in federaal recht worden gegoten.

Ziekenhuisopnames als maatstaf

De Bondsregering en de regeringen van de deelstaten hebben overeenstemming bereikt over landelijke toegangsbeperkingen die gebaseerd zijn op het percentage ziekenhuisopnames in betreffende deelstaten. Dit percentage, de zogenaamde ‘Hospitalisierungsrate’, geeft het aantal coronapatiënten per 100.000 inwoners aan dat in de afgelopen zeven dagen in een ziekenhuis is opgenomen. Landelijk bedraagt de hospitalisatiegraad op 18 november 5,3 In Noordrijn-Westfalen bedraagt de hospitalisatiegraad op 19 november 4,03.
Vanaf een hospitalisatiegraad van 3 hebben alleen gevaccineerde of genezen personen (2G) toegang tot recreatieve, culturele en sportevenementen, horeca, contactberoepen alsmede overnachtingen.
Is de hospitalisatiegraad hoger dan 6, moeten gevaccineerde en genezen personen bovendien ook een negatieve test (2G plus) laten zien. Deze regel geldt in het bijzonder op plekken met een bijzonder hoog besmettingsrisico, zoals disco’s, clubs of bars.

Bij een bijzonder hoog aantal besmettingen met een bijzonder hoge belasting voor de gezondheidszorg, uiterlijk wanneer de hospitalisatiegraad hoger dan 9 is, zullen de deelstaten – onder voorbehoud van goedkeuring door de deelstaatparlementen – verdere maatregelen nemen. Ze kunnen daarmee ook besluiten tot het opleggen van contactbeperkingen.

Indien de drempelwaarde gedurende vijf dagen op rij lager ligt, kan de 2G-verordening weer worden ingetrokken. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar en personen die niet kunnen worden gevaccineerd, zijn vrijgesteld van de 2G-regel.

“Het is nooit te laat om je te laten vaccineren”.

In Duitsland zijn volgens de Duitse regering nog steeds te veel mensen ongevaccineerd. 67,9 procent van de bevolking heeft twee prikken gehad. Dat brengt een effectieve pandemiebestrijding in gevaar. “We zouden in betere omstandigheden verkeren als de vaccinatiekloof niet zo groot was,” aldus Merkel.

Aan iedereen die zich nog niet heeft laten vaccineren richtte de bondskanselier een oproep: “Het is nooit te laat om je te laten vaccineren. Ook nu kun je met een eerste prik nog een goede bijdrage leveren aan jezelf en aan de samenleving.” Ook vicekanselier Olaf Scholz riep op tot meer vaccinaties: “Mijn oproep is dat iedereen zich vermant en een beslissing neemt voor zichzelf, voor zijn dierbaren, voor zijn familieleden.” Ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar moeten na de goedkeuring van het vaccin, die eind november wordt verwacht, in de tweede helft van december de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren.

Iedereen van 18 jaar en ouder die al is ingeënt, moet bovendien snel een boosterprik krijgen. Dat geldt voor miljoenen mensen. “Dit vergt echt een grote inspanning”, aldus Merkel. Daartoe moeten de bondsregering, de deelstaten en de gemeenten de vaccinatiemogelijkheden uitbreiden. Volgens het ‘Bund-Länder-Beschluss’ moeten mobiele vaccinatieteams, vaccinatiecentra, ziekenhuizen, dokterspraktijken, bedrijfsartsen en artsen van de Gesundheitsämter bij de vaccinatiecampagne worden betrokken.

Gratis burgertests en 3G-regel op het werk en in ov

Om met behulp van meer tests meer duidelijkheid te krijgen over het aantal besmettingen, hebben Duitse burgers sinds kort weer de mogelijkheid tot het laten afnemen van gratis burgertests. Op de werkplek gaat bovendien een 3G-regeling gelden. Daarvoor geldt dat een PCR-test maximaal 48 uur oud mag zijn. Voor een sneltest is dat 24 uur. Werkgevers dienen hun medewerkers bovendien minstens twee keer per week een gratis test aan te bieden. Waar thuiswerken mogelijk is, geldt een homeofficeplicht. Ook in het ov zal naast de mondkapjesplicht de 3G-regel worden ingevoerd. Voor niet-gevaccineerde reizigers geldt dat de negatieve sneltest niet ouder mag zijn dan 24 uur.

Strenge testplicht bij bezoek aan verpleeghuizen

Om de pandemie te bestrijden wordt naast kosteloze burgertests ingezet op strikte testverplichtingen in verpleeghuizen. Medewerkers en bezoekers moeten dagelijks een negatieve test kunnen laten zien die maximaal 24 uur oud is. Ook gevaccineerde medewerkers moeten zich regelmatig laten testen. Dat mag ook een zelftest zijn. De Bondsregering en de deelstaten zijn het ook eens geworden over een zorgbonus.

Verlenging steunpakketten

Het steunpakket ‘Überbrückungshilfe III Plus’ voor bedrijven en de regeling voor werktijdverkorting wordt met drie maanden verlengd, tot en met 31 maart 2022.
Op 9 december volgt er opnieuw overleg tussen de Bondsregering en de deelstaten. De volledige tekst van het Bund-Länder-Beschluss kan hier worden ingezien.

Afbeelding: (c) Bundesregierung

Duitsland maakt coronatests weer gratis

Lange tijd was het in Duitsland eenvoudig om je op corona te laten testen. Op bijna elke straathoek was wel een testlocatie te vinden en de coronatests waren kosteloos. Op 11 oktober kwam daar verandering in: vanaf dat moment moest er door de meeste mensen voor een coronatest betaald worden. Het Duitse Ministerie van Volksgezondheid heeft dit beleid nu teruggedraaid: sinds 13 november kunnen inwoners van Duitsland zich weer minimaal één keer per week gratis laten testen.

Het maakt hierbij niet uit of de betreffende persoon al dan niet gevaccineerd of genezen is. Bij de gratis coronatests betreft het een antigeentest (sneltest), waarvan de uitslag snel bekend is en in die de meeste gevallen 24 uur geldig is.

“Testen in huidige situatie weer nodig”

Het aantal coronabesmettingen stijgt snel in Duitsland. Op 15 november 2021 bedroeg het aantal besmettingen per 7 dagen per 100.000 inwoners 303. Vorige week werden er voor het eerst tijdens de coronapandemie meer dan 50.000 nieuwe besmettingen op één dag geregistreerd. “Vaccineren maakt een groot verschil, dat is nog steeds zo, maar het duurt even voordat het effect daarvan volledig tot uiting is gekomen. Daarom moeten we in de huidige omstandigheden weer snel meer testen. Daarom hebben we afgesproken dat sneltests weer gratis worden”, aldus Gezondheidsminister Jens Spahn.

Reeds bestaande testcentra kunnen hun werk voortzetten. Spahn liet weten dat het aantal testlocaties vanaf deze week weer uitgebreid zal worden.

100e bijeenkomst Cross Border Task Force Corona

(c): Land NRW/Teller

Op 7 oktober kwam de Cross Border Task Force Corona met leden uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Nederland en België bij de Staatskanzlei in Düsseldorf voor de honderdste keer bijeen. Voor het eerst sinds de oprichting van de task force op het hoogtepunt van de eerste pandemiegolf kwamen alle deelnemers fysiek – en niet meer digitaal – bijeen.

Twee vertegenwoordigers van de Universitätsklinikum Münster (UKM) ontvingen een onderscheiding: univ. prof. dr. med. dr. h.c. Hugo van Aken en het hoofd Internationaal Patiëntenmanagement, dr. med. Vincent Hofbauer: zij werden door de minister van Europese Zaken van NRW, dr. Stephan Holthoff-Pförtner, en het hoofd van de task force, dr. Carsten Schymik, onderscheiden voor de grensoverschrijdende spreiding en coördinatie van internationale COVID-19 patiënten op de intensive care. De twee UKM-vertegenwoordigers van hun kant presenteerden het meertalige webportaal dat door het UKM is ontwikkeld. Dit werd gebruikt om vrije ic-bedden aan patiënten uit de buurlanden toe te wijzen.

Naast de Staatskanzlei van Noordrijn-Westfalen, zijn deskundigen van verschillende ministeries van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen vertegenwoordigd in de Cross Border Task Force Corona. Daarnaast zijn ook de ministeries van Buitenlandse Zaken, de ambassades, de politie en de betrokken ministeries uit Nederland en België betrokken. Dat geldt ook voor vertegenwoordigers van de deelstaat Nedersaksen en de Duitse ambassades in Nederland en België.

Grensoverschrijdende netwerken

Het doel van de gezamenlijke task force is het afstemmen van de activiteiten in de bestrijding van de coronapandemie. Daartoe moet de uitwisseling van informatie worden verbeterd. De belangrijkste onderwerpen waren en zijn de beschikbaarheid van ic-bedden in de buurlanden en de regulering van het grensverkeer om de pandemie in te dammen. Aan het eind van de bijeenkomst concludeerden alle deelnemers dat door nog betere digitale netwerken in de toekomst nog beter kan worden ingespeeld op deze en andere uitdagingen. Het is voor alle deelnemers duidelijk geworden dat persoonlijk contact in tijden van crisis het beste middel tot samenwerking is.

Op de foto: V.r.n.l.: NRW-Europaminister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, reikte een onderscheiding uit aan prof. Hugo van Aken en dr. Vincent Hofbauer voor hun inzet in de gezamenlijke Cross Border Task Force Corona.
(c): Land NRW/Teller

Nederland geeft Duitsland weer geel reisadvies

Door het oplopende aantal besmettingen in Duitsland heeft de Nederlandse regering Duitsland per zaterdag 4 september weer een geel reisadvies gegeven. Daardoor moet vanaf maandag 6 september iedereen die vanuit Duitsland naar Nederland reist een coronabewijs kunnen laten zien: een bewijs van vaccinatie, negatieve test of genezing.

Uitzonderingen voor o.a. korte verblijven en grenspendelaars

Er bestaan enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld kinderen jonger dan 12 jaar. Ook reizigers die minder dan 12 uur in Duitsland zijn geweest of minder dan 12 uur in Nederland zullen verblijven, hoeven bij aankomst in Nederland geen coronabewijs te kunnen laten zien.

Daarnaast vormen grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren een uitzondering. Ook zij hoeven geen coronabewijs bij zich te hebben. Zij moeten wel kunnen aantonen dat ze in het ene land wonen en in het andere land werken, studeren of naar school gaan. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld een huurcontract of een verklaring van een overheid, een arbeidsovereenkomst, een werkgeversverklaring, een bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling of een verklaring van een onderwijsinstelling te laten zien.

Negatieve test: vereisten

Zowel een pcr-test als een antigeentest (sneltest) worden geaccepteerd. Een zelftest is niet toegestaan. De pcr-test mag maximaal 48 uur oud zijn; de antigeentest maximaal 24 uur.

3G-regel in heel Duitsland van kracht

(c) Bundesregierung

De bondsregering en de regeringen van de Duitse deelstaten hebben overeenstemming bereikt over nieuwe testverplichtingen om de coronapandemie in Duitsland in te dammen. Vanaf zondag 23 augustus geldt daarom in heel Duitsland de zogeheten ‘3G-regel’: gevaccineerd, getest, genezen. Niet (volledig) gevaccineerde personen moeten in veel gevallen ofwel een antigeen-sneltest (max. 24 uur oud) of een PCR-test (max. 48 uur oud) kunnen overleggen. Kinderen tot 6 jaar en schoolgaande kinderen zijn uitgesloten van de testplicht.

Het doen van een test is noodzakelijk voor bijvoorbeeld een bezoek aan een ziekenhuis, bejaarden- of verzorgingstehuis, restaurantbezoek binnen, aan evenementen en festivals, maar ook voor een bezoek aan de kapper of schoonheidssalon. De testplicht geldt eveneens voor binnensporten en overnachtingen in bijvoorbeeld hotels en pensions.

Zolang het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen per 7 dagen in een Kreis 7 dagen achtereen stabiel onder de 35 ligt, kunnen deelstaten de 3G-regel geheel of gedeeltelijk opschorten.

‘Bürgertests’ niet langer gratis

Vanaf 11 oktober zijn de Duitse corona-‘Bürgertests’ voor niet-gevaccineerden niet langer gratis. Gratis tests zullen wel beschikbaar blijven voor mensen die niet kunnen worden gevaccineerd of voor wie geen algemeen vaccinatieadvies bestaat, met name voor zwangere vrouwen, kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Dringende oproep tot vaccineren

Bondskanselier Angela Merkel en de regeringsleiders van de deelstaten deden een beroep op de burgers om zich nu snel tegen het coronavirus te laten inenten. Duitsland is in de EU niet langer koploper bij de vaccinaties. “Ik vraag alle gevaccineerden om hun vrienden, kennissen en familieleden aan te moedigen zich ook te laten vaccineren. Daarmee beschermen we niet alleen onszelf, maar ook anderen die niet kunnen worden gevaccineerd, zoals kinderen of mensen die lijden aan een aandoening,” aldus Merkel.

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink gestegen in Duitsland. Het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 7 dagen bedroeg op 24 augustus 56,4.

Quarantaineplicht: dit zijn de regels voor gevaccineerde en genezen personen

Wie volledig gevaccineerd is, beschermt zichzelf en anderen tegen het coronavirus en beschermt zo de samenleving tegen een nieuwe besmettingsgolf. Personen die zijn genezen van corona en die na zes maanden een prik hebben gekregen, hebben een vergelijkbare immuniteit. Gevaccineerde en genezen personen zijn daarom vrijgesteld van testplichten.

Bovendien geldt er niet langer een quarantaineplicht voor asymptomatische naaste contactpersonen van mensen die besmet zijn geraakt met corona. Gevaccineerde en genezen personen zijn daarnaast vrijgesteld van de quarantaineplicht wanneer zij uit een hoogrisicogebied naar Duitsland terugkeren.

Basisregels blijven gelden

De basismaatregelen zoals afstand houden, regelmatig handen wassen, het dragen van mondkapjes in binnenruimtes en regelmatig ventileren blijven van kracht.

Het volledige ‘Beschluss’ van de bondsregering is hier te vinden.

Afbeelding: (c) Bundesregierung

Duitsland schaft gratis coronatests af

Foto: Bundesregierung

Op 10 augustus was er een online overleg tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten. Naast de overstromingen door het hoogwater stond de verdere aanpak van de coronapandemie centraal, niet in de laatste plaats met het oog op de herfst en de winter. Het belangrijkste besluit: in heel Duitsland wordt het tonen van een vaccinatie, herstel- of testbewijs verplicht om bepaalde faciliteiten te mogen gebruiken. Bovendien zullen sneltests vanaf 11 oktober niet meer gratis zijn.

De afgelopen weken is het aantal besmettingen ook in Duitsland weer behoorlijk gestegen, in vergelijking met de lage cijfers in het voorjaar. Voor de komende tijd hangt het aantal nieuwe besmettingen onder andere af van de vaccinatiegraad, met name met het oog op de oprukkende Deltavariant. Met een hoge vaccinatiegraad moet de verspreiding van deze variant worden afgeremd. Bondskanselier Merkel en de minister-presidenten roepen de burgers daarom met klem op om zich te laten vaccineren.

Gratis sneltests verleden tijd

Op dit moment kunnen alle inwoners van Duitsland zich op kosten van de overheid gratis laten testen op corona. Vanaf 11 oktober moet er echter voor coronatesten betaald worden. Reden voor dat besluit is het feit dat inmiddels elke burger een vaccinatie-uitnodiging heeft gehad. Rond oktober kan iedereen die dat wil volledig gevaccineerd zijn.

De Bondsregering acht het aanbieden van kosteloze tests daarmee niet meer noodzakelijk. Het is daarmee niet meer nodig om gratis testen aan te bieden. Een uitzondering hierop zijn mensen die niet kunnen worden gevaccineerd en mensen waarbij er geen algemene aanbeveling tot vaccineren geldt (waaronder zwangeren en kinderen onder de 18). Zij kunnen ook na 11 oktober nog gebruik maken van gratis antigeentests.

Gevaccineerd, getest, genezen

De zogeheten 3G-regel (gevaccineerd, getest, genezen) gaat vanaf 23 augustus gelden. Vanaf die dag moet iedereen van 6 jaar en ouder een vaccinatiebewijs, negatief testbewijs of bewijs van herstel laten zien om toegang te krijgen tot het volgende:

 • Binnenhoreca (hotels en de binnengedeeltes van restaurants en cafés)
 • Evenementen en feesten die indoor plaatsvinden, bijv. informatiebijeenkomsten, sportevenementen of culturele evenementen
 • Bij bezoek aan personen met een contactberoep, bijvoorbeeld de kapper of schoonheidsspecialist
 • Binnensport, bijvoorbeeld de sportschool, zwembaden of sporthallen
 • Bij bezoek aan ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en instellingen voor mensen met een (verstandelijke) beperking
 • Accommodaties: testen bij aankomst en twee keer per week gedurende het verblijf

Voor scholieren geldt een uitzondering op deze regel omdat zij in het kader van hygiëneconcepten op scholen al regelmatig getest worden.

Pcr-tests en sneltests worden beide geaccepteerd. Een pcr-test mag maximaal 48 uur oud zijn, een sneltest maximaal 24 uur.

Testen blijft daarmee voorlopig de norm voor samenleving. Alleen gevaccineerde mensen en mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt, zijn gevrijwaard van de testplicht.

Speelruimte voor deelstaten

De deelstaten hebben de vrijheid om de 3G-maatregel deels of volledig los te laten wanneer het aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners per 7 dagen in een bepaalde regio onder de 35 ligt en stabiel is. Dat is ook toegestaan wanneer verschillende indicatoren (zoals ziekenhuisopnames) laten zien dat het aantal besmettingen laag is en een stijging van de besmettingscijfers door het loslaten van de 3G-regel niet te verwachten is.

Basisregels blijven gelden

De basisregels zoals afstand houden, handen wassen, ventileren en het dragen van een mondkapje in winkels en het ov, blijven voorlopig nog van kracht.  Ook mensen die al gevaccineerd zijn of zijn genezen van corona dienen zich hieraan te houden.

Verlenging ‘Überbrückungshilfe’

Ook hebben de regeringsleiders van de deelstaten en de bondskanselier bekend gemaakt dat de ‘Überbrückungshilfen’ verlengd worden. Hiermee kunnen door corona getroffen bedrijven om een tegemoetkoming vragen voor het bekostigen van hun vaste lasten.

Overige besluiten zijn op de website van de bondsregering te vinden.

 

Foto: Bundesregierung

Nederland geen ‘Hochrisikogebiet’ meer

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is in de afgelopen twee weken aanzienlijk gedaald. Daarom heeft het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, besloten dat Nederland met ingang van zondag 8 augustus geen hoogrisicogebied meer is. De Bondsregering heeft naar aanleiding daarvan een aantal maatregelen omtrent het reizen van en naar Nederland versoepeld. Zo komt onder andere de quarantaineplicht te vervallen.

Daling in nieuwe besmettingen

Waar tijdens de besmettingspiek op 16 juli nog 11.266 nieuwe besmettingen werden gemeld, is dit aantal op 8 augustus inmiddels gedaald tot 2.347 nieuwe gevallen. Die daling is genoeg reden voor het RKI om het vasteland van Nederland niet meer als hoogrisicogebied in te schalen. De overzeese gebieden van Nederland (Bonaire, Aruba etc.) blijven wel een hoogrisicogebied.

Afgelopen zondag 8 augustus zijn daarmee door de Bondsregering een aantal maatregelen rondom het oversteken van de grens versoepeld. Dit zijn de aangepaste regels:

 • De aanmeld- en quarantaineplicht zijn vervallen, maar reizigers naar Duitsland moeten nog steeds een vaccinatiebewijs, negatieve test of herstelverklaring kunnen voorleggen
  • Dit geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder. De bewijsplicht geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar
  • Een PCR-test en antigeentest (sneltest) zijn allebei toegestaan. Een PCR-test mag maximaal 72 uur oud zijn, een sneltest maximaal 48 uur
 • Mensen die minder dan 24 uur in Nederland of Duitsland zijn, hoeven niet te voldoen aan de bewijsplicht
  • Dit geldt ook voor grensgangers en grenspendelaars

Verantwoordelijk omgaan met open grenzen

Stephan Holthoff-Pförtner, Europaminister van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, is verheugd over het nieuws. “Ik ben blij dat de situatie in Nederland is verbeterd en het dagelijks leven voor de mensen in het grensgebied weer wat eenvoudiger wordt.” Holfthoff-Pförtner benadrukt echter ook dat we verantwoordelijk moeten blijven omgaan met de open grenzen. “Zeker vanwege de Deltavariant van het coronavirus blijft het belangrijk voorzichtig te zijn.”

Verdere informatie rondom de versoepelingen van de Bondsregering is op de website van het RKI te vinden.