Noordrijn-Westfalen scherpt coronamaatregelen weer aan

(c) Land NRW

Ook in Noordrijn-Westfalen stijgt het aantal besmettingen met corona weer. Op 24 juli lag het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 8 dagen lang weer boven de 10. Dat betekent dat op 26 juli de coronamaatregelen in de deelstaat zijn aangescherpt naar de zogeheten ‘Inzidenzstufe 1’. Deze nieuwe maatregelen gelden voor de hele deelstaat, ook in Kreise en steden met minder dan 10 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 7 dagen.

De minister van Volksgezondheid in Noordrijn-Westfalen, Karl-Josef Laumann, maakt zich zorgen vanwege de verdubbeling in het aantal besmettingen binnen 9 dagen. Hij doet daarom ook op iedereen een appel om zich te laten vaccineren, om een volgende besmettingsgolf te voorkomen. De aangescherpte coronamaatregelen zullen pas weer versoepeld worden als het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners 7 dagen lang onder de 10 blijft.

Aangescherpte regels

Met het opschalen naar ‘Inzidenzstufe 1’ treden de volgende regels weer in werking:

 • Mondkapjes worden weer verplicht in binnenruimtes van de horeca, musea, dierentuinen enz., bij (educatieve) bijeenkomsten, kerkdiensten en voor contactberoepen. De mondkapjesplicht geldt ook nog steeds in het openbare vervoer, de detailhandel en dokterspraktijken.
 • Een uitzondering hierop zijn evenementen met vaste zit- of staanplaatsen, waar bezoekers een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een herstelverklaring moeten laten zien. Daar hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Horeca en bibliotheken zijn zonder negatieve test toegankelijk.
 • Bij bijeenkomsten en evenementen moet de contactgegevens van deelnemers weer worden geregistreerd.
 • In de horeca moet het personeel met klantcontact zich regelmatig laten testen en een mondkapje dragen tijdens het werk
 • Bij grote evenementen met meer dan 500 mensen (sport, cultuur, onderwijs enz.) en voor attracties met meer dan 2.000 bezoekers per dag gelden de coronamaatregelen van de lokale ‘Inzidenzstufe 1’
 • Volks- en schuttersfeesten met meer dan 1.000 personen zijn tot en met 27 augustus verboden, clubs en discotheken blijven eveneens tot minstens 27 augustus dicht.

Voor meer informatie omtrent de geldende coronamaatregelen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen is de website van het Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales te raadplegen.

Duitsland schaalt Nederland opnieuw in als ‘hoogincidentiegebied’

Nadat onze oosterburen Nederland vanaf 18 juli al als risicogebied hadden ingeschaald, verandert de status per 27 juli in ‘hoogincidentiegebied’. Dat maakte het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, op vrijdag 23 juli bekend. Reden daarvoor zijn de besmettingscijfers en de stijgende aantallen ziekenhuisopnames in Nederland. Op 29 juli zijn er in Nederland 4.506 positieve testen gemeld, tegenover 2.454 in Duitsland. Ook in ons buurland stijgen de besmettingscijfers.

Regels voor reizigers vanuit Nederland naar Noordrijn-Westfalen

Per 27 juli zijn volgende regels van toepassing op mensen die vanuit Nederland naar Noordrijn-Westfalen willen reizen:

Algemene voorschriften

Meldplicht: iedereen die Duitsland vanuit Nederland binnenreist, moet zich registreren op www.einreiseanmeldung.de. Hier kunnen ook test-, vaccinatie- en herstelbewijzen worden geüpload. De registratie moet al vóór binnenkomst in Duitsland zijn afgerond. Een bewijs hiervan dient te worden meegenomen.

Quarantaineplicht na binnenkomst: reizigers van 6 jaar en ouder moeten bij binnenkomst in quarantaine. Deze kan op zijn vroegst op de vijfde dag na binnenkomst door een negatieve test (NAAT-test of antigeensneltest) worden beëindigd. Er geldt een uitzondering voor personen die volledig gevaccineerd of hersteld zijn en het bewijs hiervan via www.einreiseanmeldung.de hebben geüpload. Zij hoeven niet in quarantaine.

Bewijsplicht bij binnenkomst: al bij het passeren van de grens moet de reiziger een negatief test-, vaccinatiebewijs of herstelverklaring bij zich hebben. Voor deze documenten gelden de volgende eisen:

Testbewijs: dit mag maximaal 48 uur (sneltest) resp. 72 uur (PCR-test) oud zijn.

Vaccinatiebewijs: het document dient de volgende informatie te bevatten. Datum van inenting, naam en chargenummer van het vaccin, naam van het virus, naam en adres van de persoon/het vaccinatiecentrum die het vaccin heeft toegediend, bevestiging met handtekening of stempel.

Herstelverklaring: positieve PCR-test die minstens 28 dagen en maximaal 6 maanden oud is.

Om vaccinatie, herstel of negatieve test te kunnen aantonen, kan gebruik gemaakt worden van de CoronaCheckApp en voor vaccinatie ook het gele boekje.

Uitzonderingen voor bepaalde groepen:

Grenspendelaars

 • Geen registratieplicht en geen quarantaineplicht
 • Bewijsplicht: zij dienen zich twee keer per week te laten testen. Deze test kan ook na binnenkomst in Duitsland, bijvoorbeeld op de werkplek, worden afgenomen. De regel dat de test bij binnenkomst in Duitsland maximaal 48 uur oud mag zijn, geldt in dit geval niet. Er hoeft enkel te worden bewezen dat de grenspendelaar twee keer per week wordt getest.

Ongeacht het doel en de frequentie van de reis of de nationaliteit, kan grensverkeer dat voor het inreizen vanuit Nederland naar Duitsland een test nodig heeft, gratis gebruik maken van het testen voor reizigers: www.testenvoorjereis.nl.

 • Ook moet de persoon bewijzen dat hij daadwerkelijk grenspendelaar is. Daartoe dient hij een bewijs in het Duits of Engels bij zich te dragen, waaruit dit blijkt (bijv. werkgeversverklaring, verklaring van school, etc.)

Wie volledig gevaccineerd danwel hersteld is, hoeft zich niet te laten testen. De bewijzen moeten voldoen aan de bovengenoemde eisen.

Overige reizen naar Duitsland, bijvoorbeeld in het kader van het ‘kleine grensverkeer’ (verblijf van max. 24 uur) alsmede bezoek aan familieleden in de eerste graad, echtgenoot of partner en in geval van gedeeld verblijf, voogdij of zorgrecht (bij een verblijf van maximaal 72 uur)

 • Geen meldplicht en geen quarantaineplicht
 • Bewijsplicht: al bij het oversteken van de grens moet deze persoon beschikken over een test- of vaccinatiebewijs danwel herstelverklaring.
 • Verder uitzonderingen op de registratie- en quarantaineplicht en gedeeltelijk ook van de testplicht gelden onder andere voor personen op doorreis en personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren. Meer informatie daarover is te vinden in 6 van de CoronaEinreiseV.

Nederland opnieuw risicogebied voor Duitsland

Het Duitse Robert Koch Institut (RKI), de evenknie van het Nederlandse RIVM, heeft op vrijdag 16 juli aangekondigd dat Nederland vanaf zondag 18 juli weer als risicogebied zal zijn ingeschaald. Oorzaak van de nieuwe inschaling van het RKI is de snelle stijging van besmettingen in Nederland. Op 18 juli zijn er in Nederland 10.247 positieve testen gemeld, tegenover 546 in Duitsland.

Regels voor reizigers naar Duitsland

Personen die vanuit Nederland de grens naar de oosterburen willen oversteken, moeten vanaf 18 juli aan verschillende regels voldoen.

 • Er geldt een aanmeldplicht. Reizigers dienen hun reis naar Duitsland aan te melden op einreiseanmeldung.de. Deze plicht geldt niet wanneer de reiziger korter dan 24 uur in Duitsland verblijft.
 • Bovendien moeten reizigers vanuit Nederland binnen 48 uur na aankomst in Duitsland aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn of genezen zijn van corona. Het vaccinatiebewijs, testbewijs of bewijs van genezing moet worden geüpload via einreiseanmeldung.de. Deze plicht geldt niet wanneer de reiziger korter dan 24 uur in Duitsland verblijft.
 • Reizigers die gevaccineerd of negatief getest zijn of genezen zijn van corona en een bewijs hiervan hebben geüpload via einreiseanmeldung.de, hoeven niet in quarantaine te gaan. Personen die dit niet hebben gedaan, dienen tien dagen in quarantaine te gaan.

Personen in de volgende categorieën zijn vrijgesteld van registratie-, quarantaine- en testverplichting:

 • Personen op doorreis
 • Transportpersoneel
 • Personen die minder dan 24 uur in Duitsland zijn of die minder dan 24 uur in Nederland zijn geweest (klein grensverkeer).
 • Grensarbeiders /grenspendelaars
 • In geval van een verblijf van minder dan 72 uur: personen die familieleden in de eerste graad, hun echtgenoot of partner bezoeken en in geval van gedeeld verblijf voogdij of omgangsrecht
 • Voor een verblijf van minder dan 72 uur: hooggeplaatste leden van de van de diplomatieke of consulaire dienst, van volksvertegenwoordigingen of van regeringen.

Meer informatie over de Duitse inreisregels is hier te vinden.

Coronadashboard

Het coronadashboard van Grenspost Düsseldorf biedt een overzicht van de actuele coronabesmettingscijfers in de Nederlands-Duitse grensstreek.

Noordrijn-Westfalen versoepelt coronamaatregelen verder

Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in Noordrijn-Westfalen blijft vooralsnog laag. Op 8 juli bedroeg het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de afgelopen 7 dagen 5,68. Daarom zullen de coronamaatregelen in deze deelstaat vanaf vrijdag 9 juli aanzienlijk worden versoepeld. De versoepelingen gelden alleen voor steden en Kreise die vallen in de zogeheten ‘Inzidenzstufe 0’: het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 7 dagen per 100.000 inwoners moet er dan op vijf opeenvolgende dagen onder de 10 liggen. In deze steden en Kreise komt het grootste deel van de coronamaatregelen te vervallen. Anderhalve meter afstand houden wordt dan op de meeste plekken een aanbeveling in plaats van een verplichting. Ook andere contactbeperkingen verdwijnen.

De mondkapjesplicht blijft alleen gelden op plekken die noodzakelijkerwijs ook bezocht worden door mensen die nog niet zijn gevaccineerd. Dit houdt onder andere in dat in de detailhandel (supermarkten, kledingwinkels, woonwinkels etc.), in het ov, in taxi’s, bij artsen en in ziekenhuizen nog wel een mondkapje gedragen moet worden. Datzelfde geldt voor contactberoepen en de horeca, tenzij medewerkers een negatieve test kunnen overleggen. Het is bedrijven, instellingen etc. echter wel toegestaan om zelf een mondkapjesplicht in te stellen.

Geen capaciteitsbeperkingen voor horeca

In de horeca vervallen ook bijna alle maatregelen. Er is geen beperking meer in het aantal gasten dat ontvangen mag worden, als de tafels maar op voldoende afstand van elkaar staan. Het personeel dient ofwel te beschikken over een negatieve (zelf)test ofwel een mondkapje te dragen.

Negatieve test bij terugkeer op werkplek

Met het oog op virusmutaties is er voor het bedrijfsleven ook een nieuw voorschrift toegevoegd aan de coronaverordening van Noordrijn-Westfalen. Personeelsleden die nog niet volledig zijn gevaccineerd danwel zijn genezen van corona en die na 1 juli omwille van vakantie of soortgelijke redenen minstens vijf dagen niet hebben gewerkt, dienen na terugkeer op de werkplek een negatieve test te tonen of moeten ter plekke een test doen. Bij afwezigheid als gevolg van ziekte of door thuiswerken geldt de plicht niet.

Daarnaast zijn negatieve testen alleen nog maar verplicht bij privéaangelegenheden, feestjes en evenementen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zoals in discotheken en bij volksfeesten. Mensen die volledig gevaccineerd danwel van corona genezen zijn, vormen een uitzondering op deze testregel. Zij kunnen hun vaccinatiebewijs of herstelverklaring laten zien voor toegang.

Privéfeesten en volksfeesten

Bij privébijeenkomsten hoeft geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden wanneer het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen ook in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen 7 dagen lager dan tien was. Bij bijeenkomsten met meer dan 50 deelnemers geldt dat alle niet-gevaccineerde of genezen personen moeten beschikken over een negatieve test.
Is de ‘Inzidenzstufe’ in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen zeven dagen 0, dan zijn ook volksfeesten, kermissen, schuttersfeesten en soortgelijke evenementen weer toegestaan, mits alle deelnemers een negatieve test kunnen overleggen.

Grootschalige evenementen

Ook grote evenementen zijn weer toegestaan: vanaf 5.000 toeschouwers (inclusief personen die volledig zijn gevaccineerd danwel genezen van corona) dienen alle niet-(volledig) gevaccineerde personen te beschikken over een negatieve test. Het maximale bezoekersaantal voor deze evenementen is 25.000 personen, mits de helft van de locatiecapaciteit niet overschreden wordt.

Ook vervalt grotendeels de plicht om contactgegevens te verzamelen. Alleen bij overnachtingen, in clubs, discotheken en vergelijkbare afgesloten ruimtes blijft het registreren van contactgegevens noodzakelijk.

Versoepelingen terugdraaien

In geval van een hernieuwde stijging van de besmettingscijfers tot meer dan 10 nieuwe besmettingen per 100.000 personen per 7 dagen door bijvoorbeeld virusmutaties of reisbewegingen worden de bekende voorschriften van respectievelijk ‘Inzidenzstufe 1’ (aantal nieuwe besmettingen binnen 7 dagen 10-35), 2 (35-50) en 3 (boven de 50) weer van kracht. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen op de dag van het van kracht worden van de wijzigingen nog geen vijf dagen achtereen hoogstens 10 bedraagt of deze waarde weer overschrijdt, gaan automatisch weer de regels uit ‘Inzidenzstufe 1’ gelden.

De nieuwe coronaverordening van Noordrijn-Westfalen is hier te vinden: https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-07_coronaschvo_ab_09.07.2021_lesefassung.pdf

Nederland niet langer risicogebied voor Duitsland

Nadat vorige week het Duitse Robert Koch Institut de provincies Zeeland, Groningen en Friesland al van de lijst met risicogebieden haalde, geldt sinds zondag 27 juni heel Nederland niet meer als risicogebied en is de ‘Reisewarnung’ opgeheven. Dat maakte het Robert Koch Institut vrijdagavond 25 juni bekend.

Nu het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per 7 dagen in Nederland lager dan 50 is, zijn er geen inreisbeperkingen meer voor personen die vanuit Nederland naar Duitsland reizen. Zij hoeven geen test- of vaccinatiebewijs of bewijs van genezing te laten zien, en hoeven ook niet in quarantaine. Dat geldt ook voor Duitsers die op vakantie gaan naar Nederland en daarna weer terugkeren naar Duitsland.

Personen die met het vliegtuig van Nederland naar Duitsland reizen, moeten wel nog steeds een test- of vaccinatiebewijs of bewijs van genezing kunnen overleggen.

Aruba en Sint-Maarten gelden wel nog steeds als risicogebied.

Meer informatie over reizen naar Duitsland is te vinden op Nederland Wereldwijd.

Duitsland geel voor Nederland

Duitsland heeft van de Nederlandse overheid op 9 juni een geel reisadvies gekregen (let op, veiligheidsrisico’s). Sindsdien hoeven reizigers van Duitsland naar Nederland geen negatieve test meer bij zich te hebben en ook niet in quarantaine te gaan.

Zeeland, Friesland en Groningen geen risicogebied meer voor Duitsland

Het Robert Koch Institut (RKI) heeft op vrijdag 18 juni de provincies Zeeland, Groningen en Friesland van de lijst met risicogebieden afgehaald. Daarmee is voor deze provincies ook de Duitse ‘Reisewarnung’ vervallen, net zoals de meld-, test- en quarantaineplicht voor reizigers uit deze provincies.

Reizigers die vanuit Zeeland, Groningen en Friesland naar Duitsland reizen, hoeven aan de grens dus geen negatieve testuitslag bij zich te hebben. Ook hoeven ze zich niet van tevoren te registreren en geldt er geen quarantaineplicht.

Andersom geldt dat Duitsers nu ook zonder beperkingen naar Zeeland, Groningen en Friesland kunnen reizen. Bij terugkomst in Duitsland hoeven ze geen coronatest te doen en niet in quarantaine te gaan.

Rest van Nederland wel nog risicogebied

De andere negen Nederlandse provincies zijn wel nog risicogebied. Indien reizigers vanuit Zeeland, Groningen en Friesland in de tien dagen voorafgaand aan hun reis naar Duitsland in deze negen provincies zijn geweest, dienen ze alsnog een negatief testresultaat bij zich te hebben wanneer ze de grens oversteken of binnen 48 uur na aankomst in Duitsland een coronatest te doen. In het laatste geval moeten ze in quarantaine blijven totdat het resultaat van de test bekend is. Ook dienen reizigers zich aan te melden op www.einreiseanmeldung.de. Voor personen die maximaal 24 uur in Duitsland verblijven, doorreizigers, grenspendelaars en personen die voor maximaal 72 uur een bezoek brengen aan eerstegraads familie of een gedeeld zorgrecht hebben, geldt de registratie-, test- en quarantaineplicht niet.

Meer informatie

Meer informatie over reizen naar Duitsland is te vinden op Nederland Wereldwijd. De precieze regels omtrent reizen naar Duitsland zijn te vinden in de op dit moment geldende Coronavirus-Einreiseverordnung.

Per 1 juli heft Bondsregering algemene ‘Reisewarnung’ voor risicogebieden op

Na meer dan een jaar zal de Bondsregering per 1 juli de algemene ‘Reisewarnung’ voor toeristische reizen naar risicogebieden opheffen. Deze geldt wereldwijd voor gebieden waar het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de afgelopen zeven dagen boven 200 ligt. Bedraagt het aantal nieuwe coronagevallen in de afgelopen zeven dagen echter meer dan 50, maar minder dan 200 – zoals op 15 juni in Nederland nog het geval is –, wordt nog steeds van niet-noodzakelijke toeristische reizen afgeraden.

Vanaf 1 juli 2021 zullen de volgende regels van toepassing zijn:

 • Voor alle landen die als hoogincidentie- of virusvariantengebied zijn ingeschaald, blijft een reiswaarschuwing van kracht.
 • Voor landen en gebieden die als ‘gewoon’ risicogebied zijn ingeschaald (aantal nieuwe coronagevallen in de afgelopen zeven dagen hoger dan 50, maar lager dan 200) wordt van niet-noodzakelijke toeristische reizen afgeraden.
 • Bij landen en regio’s in de EU die niet als ‘gewoon’ risicogebied zijn aangemerkt en bij IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland blijft bijzondere voorzichtigheid geboden.
 • Bij derde landen die niet als risicogebied zijn aangemerkt, worden bij voortbestaande beperkingen (inreisbeperkingen, quarantaineplicht) reizen ontraden of is extra voorzichtigheid geboden.

Het Duitse federale ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert een tweeledig systeem. Het reis- en veiligheidsadvies voor een land bevat onder meer informatie over de toelatingseisen van dit land, medisch advies, strafrechtelijke of douanerechtelijke bijzonderheden en wijst op bijzondere risico’s voor reizigers en Duitsers die in het buitenland wonen. Zij kunnen ook een aanbeveling bevatten om van reizen af te zien of om reizen te beperken. Daartoe behoren ook de varianten ‘reizen afgeraden’ en ‘reizen sterk afgeraden’.

‘Reisewarnungen’, de tweede categorie, gaan gepaard met een dringende oproep van het federale ministerie van Buitenlandse Zaken om af te zien van reizen naar een land of een regio. Dit betreft echter geen reisverbod. De reiziger besluit op eigen verantwoordelijkheid of hij aan een reis begint of, indien hij reeds in het land is, verder reist.

Europese versoepelingen

Ook de Europese Unie besloot eind vorige week tot een versoepeling van de grenswaardes voor reisbeperkingen. Dit moet ertoe leiden dat minder mensen te maken krijgen met strenge test- en quarantaine-eisen en er binnen de EU weer meer kan worden gereisd. Gebieden worden alleen nog als ‘rood‘ coronarisicogebied ingeschaald wanneer er in de afgelopen 14 dagen sprake was van tussen de 200 en 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners – of tussen 75 en 200 bij een aandeel positieve coronatests van meer dan 4 procent. 
Ook worden de grenswaardes voor ‘oranje‘ gebieden met matig besmettingsgevaar en ‘groene‘ gebieden met gering besmettingsgevaar aangepast. Mochten er zorgwekkende nieuwe virusvarianten opduiken, kunnen reisbeperkingen via een ‘noodrem‘ weer worden ingevoerd danwel aangescherpt.

Weg vrij voor digitaal Europese coronacertificaat

Op 14 juni werd bovendien de verordening betreffende het digitale Europese covidcertificaat ondertekend. Doel daarvan is om het veilige en vrije verkeer binnen de EU tijdens de coronapandemie te vergemakkelijken. Alle Europeanen hebben het recht op vrij verkeer, ook zonder het certificaat, maar het certificaat zal het reizen vergemakkelijken en de houders ervan vrijstellen van beperkingen zoals quarantaine. De verordening gaat per 1 juli 2021 in en zal 12 maanden gelden.

Het digitale EU-covidcertificaat is voor iedereen toegankelijk en zal:

 • informatie bevatten over de vaccinatie-, test- en/of herstelstatus van de houder
 • gratis zijn en beschikbaar zijn in alle EU-talen
 • beschikbaar zijn in digitale en papieren vorm
 • beveiligd zijn en voorzien zijn van een digitaal ondertekende QR-code

De lidstaten mogen houders van een digitaal EU-covidcertificaat geen aanvullende reisbeperkingen opleggen, tenzij deze noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Duitsland is op 14 juni al gestart met een digitaal vaccinatiebewijs voor Duitsers die volledig tegen het coronavirus zijn ingeënt. Met behulp van de CovPass-App, ontwikkeld door het RKI (vergelijkbaar met het RIVM), kan een gevaccineerde met behulp van een QR-code aantonen dat hij of zij volledig gevaccineerd is. De code wordt doorgaans op papier verstrekt bij vaccinatie, waarna hij door de app gelezen en opgeslagen kan worden. Personen die hun vaccinatie al eerder hebben gehad, kunnen hun code ophalen bij de huisarts of apotheek. Dat geldt niet voor mensen die bij een vaccinatiecentrum zijn ingeënt; zij krijgen hun code per post of per e-mail toegestuurd. Ook het Duitse gele boekje blijft geldig.

Reisadvies voor Duitsland van oranje naar geel

Schloss Neuschwanstein

Vanaf donderdag 10 juni verandert het Nederlandse reisadvies voor Duitsland van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Dat houdt in dat reizigers vanuit Duitsland naar Nederland vanaf die dag geen negatieve test meer hoeven te laten zien en niet meer in quarantaine hoeven te gaan.

Ook Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië en een groot deel van Noorwegen hebben vanaf deze datum weer een geel reisadvies.

Nog wel test-, registratie- en quarantaineverplichting bij reis naar Duitsland

Omgekeerd categoriseert Duitsland Nederland echter nog steeds als risicogebied. Daardoor moeten personen die van Nederland naar Duitsland reizen negatief getest zijn op het coronavirus en zich van tevoren registreren op www.einreiseanmeldung.de. Daar dient ook het negatieve testbewijs geüpload te worden. Dat mag echter ook op een later moment: reizigers mogen zich namelijk ook binnen 48 uur na aankomst in Duitsland laten testen. In dat geval dienen ze in Duitsland in quarantaine te gaan totdat de testuitslag bekend is. Daarna moeten ze het negatieve testbewijs uploaden op www.einreiseanmeldung.de. Reizigers die zich voor vertrek in Nederland laten testen, hoeven in Duitsland niet in quarantaine.

Personen die al volledig gevaccineerd zijn en voor wie de laatste vaccinatie minimaal 14 dagen geleden is, hoeven niet in quarantaine en hoeven ook geen negatieve testuitslag te kunnen laten zien. Zij kunnen tijdens de registratie op www.einreiseanmeldung.de in plaats van een negatief testresultaat hun vaccinatiebewijs uploaden.

Voor personen die maximaal 24 uur in Duitsland verblijven, doorreizigers, grenspendelaars en personen die voor maximaal 72 uur een bezoek brengen aan eerstegraads familie of een gedeeld zorgrecht hebben, geldt de registratie-, test- en quarantaineplicht niet.

Foto: Schloss Neuschwanstein

Nederland: testplicht voor alle reizigers vanuit Duitsland

Sinds 29 december moeten reizigers die vanuit hoogrisicogebieden per vliegtuig, schip, internationale trein of bus naar Nederland reizen een negatieve PCR-test bij zich hebben. Vanaf vandaag, 1 juni 2021, geldt dat ook voor reizigers die met de auto, de motor of ander eigen vervoer naar Nederland reizen. Ook Duitsland is momenteel nog hoogrisicogebied. Daardoor moet nu iedereen die vanuit Duitsland naar Nederland reist, ongeacht het vervoermiddel, een negatieve PCR-test kunnen laten zien.

De PCR-test mag maximaal 72 uur oud zijn en moet aan diverse voorwaarden voldoen. Een Duitse sneltest wordt niet geaccepteerd. Ook personen die al volledig gevaccineerd zijn, moeten een negatieve PCR-test bij zich hebben.

Uitzonderingen

In sommige situaties hoeven reizigers vanuit Duitsland geen negatieve PCR-test bij zich te hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor grenswerkers, grensscholieren en grensstudenten. Wel moeten zij een gezondheidsverklaring kunnen laten zien. Ook transportpersoneel en diplomaten hoeven geen negatieve test te kunnen voorleggen. Daarnaast geldt de testplicht niet voor reizigers die minder dan 12 uur in Nederland zijn en voor reizigers die met het regionale openbare vervoer de grens oversteken.

Geen quarantaineplicht voor reizigers uit Duitsland

Per 1 juni heeft Nederland bovendien een quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicolanden ingevoerd. Duitsland valt daar vooralsnog niet onder. Reizigers vanuit Duitsland naar Nederland wordt echter alsnog dringend aangeraden om tien dagen in quarantaine te gaan.

Geen Tozo-inkomensondersteuning voor grensondernemers

De coronapandemie zorgt in heel Europa voor veel inkomensonzekerheid bij werknemers en zzp’ers. Grensondernemers die in Duitsland of België wonen en een bedrijf in Nederland hebben, kwamen daarbij in een bijzonder lastig parket terecht. Zij komen namelijk noch voor een Tozo-uitkering voor levensonderhoud (bijstand), noch voor een vergelijkbare uitkering in hun woonland Duitsland of België in aanmerking. Hierdoor stond voor hen alleen een bijstandsregeling in het woonland – met alle beperkingen daarbij – open. In de Tweede Kamer is meerdere malen aandacht gevraagd voor deze groep, maar zonder specifieke regeling als resultaat. Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat er voor grensondernemers geen uitvoerbare en houdbare regeling te treffen is.

Er werd een zevental opties onderzocht, die allemaal niet haalbaar bleken, met name vanwege juridische belemmeringen:

 1. a) Uitbreiding Tozo voor levensonderhoud
 2. b) Belastingkorting en/of compensatie/aanvulling bij belastingaangifte van ondernemers
 3. c) Aanpassing belastingverdragen met België en Duitsland
 4. d) Opslag op Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 5. e) Subsidieregeling gemeenten
 6. f) Bilaterale afspraken
 7. g) Tijdelijke tegemoetkoming ingevolge artikel 9, Kaderwet SZW-subsidies

Juridische bezwaren

Het meest principiële bezwaar tegen een financiële tegemoetkoming voor grensondernemers is dat op grond van Europees recht en het gelijkheidsbeginsel, niet alleen maar steun kan worden verleend aan grensondernemers in Nederland en Duitsland. Iedere regel zou namelijk moeten gelden voor alle EU-burgers die niet in Nederland verblijven, maar wel een onderneming in Nederland hebben en hier belasting betalen. Daarnaast mag een maatregel geen ongelijke behandeling opleveren ten opzichte van ondernemers die inwoners zijn van Nederland en daar een onderneming hebben.

Ook de juridisch minst kwetsbare optie – een financiële tegemoetkoming ingevolge artikel 9 Kaderwet SZW-subsidies – in de vorm van een vast bedrag van € 2.000, bleek niet haalbaar. Het belangrijkste obstakel daarbij bleek dat de controle van de voorwaarden voor de tegemoetkoming op grond van het feit dat de grensondernemers in het buitenland verblijven, “zeer problematisch of zelfs onmogelijk zou worden”, aldus Koolmees in de Kamerbrief. Daarnaast wordt het Misbruik & Oneigenlijk gebruik-risico van de regeling ingeschat op zeer hoog.

Bilaterale afspraken

Ook via de diplomatieke weg konden vooralsnog geen bilaterale afspraken met Duitsland en België worden gemaakt om ervoor te zorgen dat zij sociale bijstand gaan verschaffen aan de groep grensondernemers die daar woonachtig is, bijvoorbeeld door de inrichting van hun Covid-19 gerelateerde regelingen. De Bondsregering in Berlijn ziet geen aanleiding voor aanpassingen aan bijstandsregels op federaal niveau, aldus Koolmees. In hun woonland België en Duitsland komen de grensondernemers niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering omdat zij niet aan de bijbehorende voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van een partnerinkomenstoets, een vermogenstoets, teveel eigen inkomsten of het niet beschikken over een langdurig verblijfsrecht (langer dan vijf jaar).

Wel aanspraak op een lening

De groep grensondernemers in de buurlanden kan – ook als zij woonachtig zijn in Duitsland of België – onder dezelfde voorwaarden als zelfstandigen die wonen en werken in Nederland in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een verlaagde rente. Daarnaast kunnen zij – indien zij aan de voorwaarden voldoen – in aanmerking komen voor de TVL en begeleiding bij een tijdelijke stop van de onderneming (TOA). Ondernemers die mensen in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, kunnen een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De volledige Kamerbrief kan hier worden gedownload.