100e bijeenkomst Cross Border Task Force Corona

(c): Land NRW/Teller

Op 7 oktober kwam de Cross Border Task Force Corona met leden uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Nederland en België bij de Staatskanzlei in Düsseldorf voor de honderdste keer bijeen. Voor het eerst sinds de oprichting van de task force op het hoogtepunt van de eerste pandemiegolf kwamen alle deelnemers fysiek – en niet meer digitaal – bijeen.

Twee vertegenwoordigers van de Universitätsklinikum Münster (UKM) ontvingen een onderscheiding: univ. prof. dr. med. dr. h.c. Hugo van Aken en het hoofd Internationaal Patiëntenmanagement, dr. med. Vincent Hofbauer: zij werden door de minister van Europese Zaken van NRW, dr. Stephan Holthoff-Pförtner, en het hoofd van de task force, dr. Carsten Schymik, onderscheiden voor de grensoverschrijdende spreiding en coördinatie van internationale COVID-19 patiënten op de intensive care. De twee UKM-vertegenwoordigers van hun kant presenteerden het meertalige webportaal dat door het UKM is ontwikkeld. Dit werd gebruikt om vrije ic-bedden aan patiënten uit de buurlanden toe te wijzen.

Naast de Staatskanzlei van Noordrijn-Westfalen, zijn deskundigen van verschillende ministeries van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen vertegenwoordigd in de Cross Border Task Force Corona. Daarnaast zijn ook de ministeries van Buitenlandse Zaken, de ambassades, de politie en de betrokken ministeries uit Nederland en België betrokken. Dat geldt ook voor vertegenwoordigers van de deelstaat Nedersaksen en de Duitse ambassades in Nederland en België.

Grensoverschrijdende netwerken

Het doel van de gezamenlijke task force is het afstemmen van de activiteiten in de bestrijding van de coronapandemie. Daartoe moet de uitwisseling van informatie worden verbeterd. De belangrijkste onderwerpen waren en zijn de beschikbaarheid van ic-bedden in de buurlanden en de regulering van het grensverkeer om de pandemie in te dammen. Aan het eind van de bijeenkomst concludeerden alle deelnemers dat door nog betere digitale netwerken in de toekomst nog beter kan worden ingespeeld op deze en andere uitdagingen. Het is voor alle deelnemers duidelijk geworden dat persoonlijk contact in tijden van crisis het beste middel tot samenwerking is.

Op de foto: V.r.n.l.: NRW-Europaminister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, reikte een onderscheiding uit aan prof. Hugo van Aken en dr. Vincent Hofbauer voor hun inzet in de gezamenlijke Cross Border Task Force Corona.
(c): Land NRW/Teller

Nederland geeft Duitsland weer geel reisadvies

Door het oplopende aantal besmettingen in Duitsland heeft de Nederlandse regering Duitsland per zaterdag 4 september weer een geel reisadvies gegeven. Daardoor moet vanaf maandag 6 september iedereen die vanuit Duitsland naar Nederland reist een coronabewijs kunnen laten zien: een bewijs van vaccinatie, negatieve test of genezing.

Uitzonderingen voor o.a. korte verblijven en grenspendelaars

Er bestaan enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld kinderen jonger dan 12 jaar. Ook reizigers die minder dan 12 uur in Duitsland zijn geweest of minder dan 12 uur in Nederland zullen verblijven, hoeven bij aankomst in Nederland geen coronabewijs te kunnen laten zien.

Daarnaast vormen grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren een uitzondering. Ook zij hoeven geen coronabewijs bij zich te hebben. Zij moeten wel kunnen aantonen dat ze in het ene land wonen en in het andere land werken, studeren of naar school gaan. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld een huurcontract of een verklaring van een overheid, een arbeidsovereenkomst, een werkgeversverklaring, een bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling of een verklaring van een onderwijsinstelling te laten zien.

Negatieve test: vereisten

Zowel een pcr-test als een antigeentest (sneltest) worden geaccepteerd. Een zelftest is niet toegestaan. De pcr-test mag maximaal 48 uur oud zijn; de antigeentest maximaal 24 uur.

3G-regel in heel Duitsland van kracht

(c) Bundesregierung

De bondsregering en de regeringen van de Duitse deelstaten hebben overeenstemming bereikt over nieuwe testverplichtingen om de coronapandemie in Duitsland in te dammen. Vanaf zondag 23 augustus geldt daarom in heel Duitsland de zogeheten ‘3G-regel’: gevaccineerd, getest, genezen. Niet (volledig) gevaccineerde personen moeten in veel gevallen ofwel een antigeen-sneltest (max. 24 uur oud) of een PCR-test (max. 48 uur oud) kunnen overleggen. Kinderen tot 6 jaar en schoolgaande kinderen zijn uitgesloten van de testplicht.

Het doen van een test is noodzakelijk voor bijvoorbeeld een bezoek aan een ziekenhuis, bejaarden- of verzorgingstehuis, restaurantbezoek binnen, aan evenementen en festivals, maar ook voor een bezoek aan de kapper of schoonheidssalon. De testplicht geldt eveneens voor binnensporten en overnachtingen in bijvoorbeeld hotels en pensions.

Zolang het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen per 7 dagen in een Kreis 7 dagen achtereen stabiel onder de 35 ligt, kunnen deelstaten de 3G-regel geheel of gedeeltelijk opschorten.

‘Bürgertests’ niet langer gratis

Vanaf 11 oktober zijn de Duitse corona-‘Bürgertests’ voor niet-gevaccineerden niet langer gratis. Gratis tests zullen wel beschikbaar blijven voor mensen die niet kunnen worden gevaccineerd of voor wie geen algemeen vaccinatieadvies bestaat, met name voor zwangere vrouwen, kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Dringende oproep tot vaccineren

Bondskanselier Angela Merkel en de regeringsleiders van de deelstaten deden een beroep op de burgers om zich nu snel tegen het coronavirus te laten inenten. Duitsland is in de EU niet langer koploper bij de vaccinaties. “Ik vraag alle gevaccineerden om hun vrienden, kennissen en familieleden aan te moedigen zich ook te laten vaccineren. Daarmee beschermen we niet alleen onszelf, maar ook anderen die niet kunnen worden gevaccineerd, zoals kinderen of mensen die lijden aan een aandoening,” aldus Merkel.

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken flink gestegen in Duitsland. Het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 7 dagen bedroeg op 24 augustus 56,4.

Quarantaineplicht: dit zijn de regels voor gevaccineerde en genezen personen

Wie volledig gevaccineerd is, beschermt zichzelf en anderen tegen het coronavirus en beschermt zo de samenleving tegen een nieuwe besmettingsgolf. Personen die zijn genezen van corona en die na zes maanden een prik hebben gekregen, hebben een vergelijkbare immuniteit. Gevaccineerde en genezen personen zijn daarom vrijgesteld van testplichten.

Bovendien geldt er niet langer een quarantaineplicht voor asymptomatische naaste contactpersonen van mensen die besmet zijn geraakt met corona. Gevaccineerde en genezen personen zijn daarnaast vrijgesteld van de quarantaineplicht wanneer zij uit een hoogrisicogebied naar Duitsland terugkeren.

Basisregels blijven gelden

De basismaatregelen zoals afstand houden, regelmatig handen wassen, het dragen van mondkapjes in binnenruimtes en regelmatig ventileren blijven van kracht.

Het volledige ‘Beschluss’ van de bondsregering is hier te vinden.

Afbeelding: (c) Bundesregierung

Duitsland schaft gratis coronatests af

Foto: Bundesregierung

Op 10 augustus was er een online overleg tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten. Naast de overstromingen door het hoogwater stond de verdere aanpak van de coronapandemie centraal, niet in de laatste plaats met het oog op de herfst en de winter. Het belangrijkste besluit: in heel Duitsland wordt het tonen van een vaccinatie, herstel- of testbewijs verplicht om bepaalde faciliteiten te mogen gebruiken. Bovendien zullen sneltests vanaf 11 oktober niet meer gratis zijn.

De afgelopen weken is het aantal besmettingen ook in Duitsland weer behoorlijk gestegen, in vergelijking met de lage cijfers in het voorjaar. Voor de komende tijd hangt het aantal nieuwe besmettingen onder andere af van de vaccinatiegraad, met name met het oog op de oprukkende Deltavariant. Met een hoge vaccinatiegraad moet de verspreiding van deze variant worden afgeremd. Bondskanselier Merkel en de minister-presidenten roepen de burgers daarom met klem op om zich te laten vaccineren.

Gratis sneltests verleden tijd

Op dit moment kunnen alle inwoners van Duitsland zich op kosten van de overheid gratis laten testen op corona. Vanaf 11 oktober moet er echter voor coronatesten betaald worden. Reden voor dat besluit is het feit dat inmiddels elke burger een vaccinatie-uitnodiging heeft gehad. Rond oktober kan iedereen die dat wil volledig gevaccineerd zijn.

De Bondsregering acht het aanbieden van kosteloze tests daarmee niet meer noodzakelijk. Het is daarmee niet meer nodig om gratis testen aan te bieden. Een uitzondering hierop zijn mensen die niet kunnen worden gevaccineerd en mensen waarbij er geen algemene aanbeveling tot vaccineren geldt (waaronder zwangeren en kinderen onder de 18). Zij kunnen ook na 11 oktober nog gebruik maken van gratis antigeentests.

Gevaccineerd, getest, genezen

De zogeheten 3G-regel (gevaccineerd, getest, genezen) gaat vanaf 23 augustus gelden. Vanaf die dag moet iedereen van 6 jaar en ouder een vaccinatiebewijs, negatief testbewijs of bewijs van herstel laten zien om toegang te krijgen tot het volgende:

 • Binnenhoreca (hotels en de binnengedeeltes van restaurants en cafés)
 • Evenementen en feesten die indoor plaatsvinden, bijv. informatiebijeenkomsten, sportevenementen of culturele evenementen
 • Bij bezoek aan personen met een contactberoep, bijvoorbeeld de kapper of schoonheidsspecialist
 • Binnensport, bijvoorbeeld de sportschool, zwembaden of sporthallen
 • Bij bezoek aan ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en instellingen voor mensen met een (verstandelijke) beperking
 • Accommodaties: testen bij aankomst en twee keer per week gedurende het verblijf

Voor scholieren geldt een uitzondering op deze regel omdat zij in het kader van hygiëneconcepten op scholen al regelmatig getest worden.

Pcr-tests en sneltests worden beide geaccepteerd. Een pcr-test mag maximaal 48 uur oud zijn, een sneltest maximaal 24 uur.

Testen blijft daarmee voorlopig de norm voor samenleving. Alleen gevaccineerde mensen en mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt, zijn gevrijwaard van de testplicht.

Speelruimte voor deelstaten

De deelstaten hebben de vrijheid om de 3G-maatregel deels of volledig los te laten wanneer het aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners per 7 dagen in een bepaalde regio onder de 35 ligt en stabiel is. Dat is ook toegestaan wanneer verschillende indicatoren (zoals ziekenhuisopnames) laten zien dat het aantal besmettingen laag is en een stijging van de besmettingscijfers door het loslaten van de 3G-regel niet te verwachten is.

Basisregels blijven gelden

De basisregels zoals afstand houden, handen wassen, ventileren en het dragen van een mondkapje in winkels en het ov, blijven voorlopig nog van kracht.  Ook mensen die al gevaccineerd zijn of zijn genezen van corona dienen zich hieraan te houden.

Verlenging ‘Überbrückungshilfe’

Ook hebben de regeringsleiders van de deelstaten en de bondskanselier bekend gemaakt dat de ‘Überbrückungshilfen’ verlengd worden. Hiermee kunnen door corona getroffen bedrijven om een tegemoetkoming vragen voor het bekostigen van hun vaste lasten.

Overige besluiten zijn op de website van de bondsregering te vinden.

 

Foto: Bundesregierung

Nederland geen ‘Hochrisikogebiet’ meer

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is in de afgelopen twee weken aanzienlijk gedaald. Daarom heeft het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, besloten dat Nederland met ingang van zondag 8 augustus geen hoogrisicogebied meer is. De Bondsregering heeft naar aanleiding daarvan een aantal maatregelen omtrent het reizen van en naar Nederland versoepeld. Zo komt onder andere de quarantaineplicht te vervallen.

Daling in nieuwe besmettingen

Waar tijdens de besmettingspiek op 16 juli nog 11.266 nieuwe besmettingen werden gemeld, is dit aantal op 8 augustus inmiddels gedaald tot 2.347 nieuwe gevallen. Die daling is genoeg reden voor het RKI om het vasteland van Nederland niet meer als hoogrisicogebied in te schalen. De overzeese gebieden van Nederland (Bonaire, Aruba etc.) blijven wel een hoogrisicogebied.

Afgelopen zondag 8 augustus zijn daarmee door de Bondsregering een aantal maatregelen rondom het oversteken van de grens versoepeld. Dit zijn de aangepaste regels:

 • De aanmeld- en quarantaineplicht zijn vervallen, maar reizigers naar Duitsland moeten nog steeds een vaccinatiebewijs, negatieve test of herstelverklaring kunnen voorleggen
  • Dit geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder. De bewijsplicht geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar
  • Een PCR-test en antigeentest (sneltest) zijn allebei toegestaan. Een PCR-test mag maximaal 72 uur oud zijn, een sneltest maximaal 48 uur
 • Mensen die minder dan 24 uur in Nederland of Duitsland zijn, hoeven niet te voldoen aan de bewijsplicht
  • Dit geldt ook voor grensgangers en grenspendelaars

Verantwoordelijk omgaan met open grenzen

Stephan Holthoff-Pförtner, Europaminister van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, is verheugd over het nieuws. “Ik ben blij dat de situatie in Nederland is verbeterd en het dagelijks leven voor de mensen in het grensgebied weer wat eenvoudiger wordt.” Holfthoff-Pförtner benadrukt echter ook dat we verantwoordelijk moeten blijven omgaan met de open grenzen. “Zeker vanwege de Deltavariant van het coronavirus blijft het belangrijk voorzichtig te zijn.”

Verdere informatie rondom de versoepelingen van de Bondsregering is op de website van het RKI te vinden.

Duitsland past inreisregels aan: ‘bewijsplicht’ voor alle reizigers van 12 jaar en ouder

Flughafen

Per 1 augustus 2021 gelden er in Duitsland nieuwe inreisregels voor alle inkomende reizigers. Op die manier hoopt de Duitse regering te voorkomen dat reizigers het coronavirus mee naar Duitsland nemen. Wat heeft dit voor consequenties voor personen die vanuit Nederland de Duitse grens oversteken?

Bewijsplicht

De belangrijkste verandering: alle reizigers vanaf 12 jaar moeten bij het passeren van de Duitse grens een negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs van genezing kunnen laten zien (de zogenaamde ‘bewijsplicht’). Hierbij is het niet relevant uit welk land de reiziger afkomstig is, of dit wel of niet een hoogrisicogebied of virusvariantengebied is en met welk vervoermiddel ze reizen. Nederland is op dit moment hoogrisicogebied voor Duitsland. Reizigers die al volledig gevaccineerd zijn of kunnen aantonen dat ze genezen zijn, moeten ook een negatieve test kunnen laten zien wanneer zij vanuit een virusvariantengebied naar Duitsland reizen.

Zowel antigeentests (sneltests) als pcr-tests zijn toegestaan. Antigeentests mogen maximaal 48 uur oud zijn, pcr-tests 72 uur. Wanneer reizigers vanuit een virusvariantengebied naar Duitsland reizen, mag een antigeentest slechts 24 uur oud zijn. Ongeacht het doel en de frequentie van de reis of de nationaliteit, kunnen reizigers vanuit Nederland naar Duitsland zich in Nederland gratis laten testen via www.testenvoorjereis.nl.

Quarantaineplicht

Daarnaast geldt er een quarantaineplicht van tien dagen voor alle reizigers die niet (volledig) gevaccineerd of genezen zijn en vanuit een hoogrisicogebied naar Duitsland reizen. Na vijf dagen kunnen zij zich opnieuw laten testen. Wanneer de testuitslag negatief is, mag de quarantaine beëindigd worden. Dit geldt op dit moment dus ook voor reizigers vanuit Nederland.

Wanneer reizigers uit een virusvariantengebied afkomstig zijn, is dit niet mogelijk; zij dienen veertien dagen in quarantaine te gaan zonder mogelijkheid om deze eerder te beëindigen. In dit geval geldt er ook een quarantaineplicht voor reizigers die al gevaccineerd of genezen zijn.

Aanmeldplicht

De aanmeldplicht geldt voor reizigers die in de tien dagen voor hun reis naar Duitsland in een hoogrisicogebied of virusvariantengebied zijn geweest. Zij dienen hun reis aan te melden via www.einreiseanmeldung.de. Daar kunnen zij ook hun negatieve testbewijs, vaccinatiebewijs of bewijs van genezing uploaden. Dit geldt op dit moment dus ook voor reizigers vanuit Nederland.

Uitzonderingen

 • De aanmeld- en quarantaineplicht gelden niet voor reizigers die in het kader van het ‘kleine grensverkeer’ maximaal 24 uur in Duitsland verblijven of maximaal 24 uur in een hoogrisicogebied of virusvariantengebied waren.
 • Ook grenspendelaars (werk, school, studie) zijn van beide plichten uitgezonderd.
 • Beide plichten gelden ook niet voor reizigers die op doorreis zijn in Duitsland of voor reizigers die in de tien dagen voor hun reis naar Duitsland op doorreis waren in een hoogrisicogebied of virusvariantengebied.
 • De aanmeld- en quarantaineplicht gelden tenslotte ook niet voor personen die minder dan 72 uur familie of een levenspartner in Duitsland of een hoogrisico- of virusvariantengebied bezoeken. Hetzelfde geldt voor reizen van maximaal 72 uur in het kader van een gedeeld verblijf, voogdij of zorgrecht.

Voor bovenstaande vier uitzonderingen geldt wel nog steeds een bewijsplicht; reizigers die onder deze vier uitzonderingen vallen, moeten dus wel nog steeds een negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs van genezing kunnen laten zien.

Voor grenspendelaars en personen die zich in het kader van het kleine grensverkeer maximaal 24 uur in Duitsland of een hoogrisico- of virusvariantengebied hebben opgehouden, geldt dat zij, indien ze niet (volledig) gevaccineerd of genezen zijn, twee keer per week een negatief testbewijs moeten kunnen laten zien. Deze reizigers moeten kunnen aantonen dat ze tot de uitzonderingen behoren. Zodra een land geen hoogrisicogebied of virusvariantengebied meer is, vervalt deze plicht voor deze groep. Voor deze groep reizigers in de Nederlands-Duitse grensregio geldt deze plicht dus nog zolang Nederland hoogrisicogebied is.

Verdere uitzonderingen zijn te vinden in §6 in de nieuwe Corona-Einreiseverordnung.

Indeling in risiconiveaus aangepast

De Bondsregering heeft ook de indeling in risiconiveaus aangepast. Daardoor bestaan er in Duitsland nu nog maar twee soorten risicogebieden: ‘Hochinzidenzgebiete’ (hoogrisicogebieden) en ‘Virusvariantengebiete’ (virusvariantengebieden). Voorheen bestond ook nog de categorie ‘Risikogebiete’ (risicogebieden). Deze laatste is nu afgeschaft.

Meer informatie 

De antwoorden op diverse veelgestelde vragen rondom de nieuwe inreisregels zijn hier te vinden. Hier is de volledige nieuwe verordening in te zien. In deze tabel zijn de nieuwe regels compact en overzichtelijk samengevat.

 

Noordrijn-Westfalen scherpt coronamaatregelen weer aan

(c) Land NRW

Ook in Noordrijn-Westfalen stijgt het aantal besmettingen met corona weer. Op 24 juli lag het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 8 dagen lang weer boven de 10. Dat betekent dat op 26 juli de coronamaatregelen in de deelstaat zijn aangescherpt naar de zogeheten ‘Inzidenzstufe 1’. Deze nieuwe maatregelen gelden voor de hele deelstaat, ook in Kreise en steden met minder dan 10 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 7 dagen.

De minister van Volksgezondheid in Noordrijn-Westfalen, Karl-Josef Laumann, maakt zich zorgen vanwege de verdubbeling in het aantal besmettingen binnen 9 dagen. Hij doet daarom ook op iedereen een appel om zich te laten vaccineren, om een volgende besmettingsgolf te voorkomen. De aangescherpte coronamaatregelen zullen pas weer versoepeld worden als het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners 7 dagen lang onder de 10 blijft.

Aangescherpte regels

Met het opschalen naar ‘Inzidenzstufe 1’ treden de volgende regels weer in werking:

 • Mondkapjes worden weer verplicht in binnenruimtes van de horeca, musea, dierentuinen enz., bij (educatieve) bijeenkomsten, kerkdiensten en voor contactberoepen. De mondkapjesplicht geldt ook nog steeds in het openbare vervoer, de detailhandel en dokterspraktijken.
 • Een uitzondering hierop zijn evenementen met vaste zit- of staanplaatsen, waar bezoekers een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een herstelverklaring moeten laten zien. Daar hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Horeca en bibliotheken zijn zonder negatieve test toegankelijk.
 • Bij bijeenkomsten en evenementen moet de contactgegevens van deelnemers weer worden geregistreerd.
 • In de horeca moet het personeel met klantcontact zich regelmatig laten testen en een mondkapje dragen tijdens het werk
 • Bij grote evenementen met meer dan 500 mensen (sport, cultuur, onderwijs enz.) en voor attracties met meer dan 2.000 bezoekers per dag gelden de coronamaatregelen van de lokale ‘Inzidenzstufe 1’
 • Volks- en schuttersfeesten met meer dan 1.000 personen zijn tot en met 27 augustus verboden, clubs en discotheken blijven eveneens tot minstens 27 augustus dicht.

Voor meer informatie omtrent de geldende coronamaatregelen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen is de website van het Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales te raadplegen.

Duitsland schaalt Nederland opnieuw in als ‘hoogincidentiegebied’

Nadat onze oosterburen Nederland vanaf 18 juli al als risicogebied hadden ingeschaald, verandert de status per 27 juli in ‘hoogincidentiegebied’. Dat maakte het RKI, de Duitse tegenhanger van het RIVM, op vrijdag 23 juli bekend. Reden daarvoor zijn de besmettingscijfers en de stijgende aantallen ziekenhuisopnames in Nederland. Op 29 juli zijn er in Nederland 4.506 positieve testen gemeld, tegenover 2.454 in Duitsland. Ook in ons buurland stijgen de besmettingscijfers.

Regels voor reizigers vanuit Nederland naar Noordrijn-Westfalen

Per 27 juli zijn volgende regels van toepassing op mensen die vanuit Nederland naar Noordrijn-Westfalen willen reizen:

Algemene voorschriften

Meldplicht: iedereen die Duitsland vanuit Nederland binnenreist, moet zich registreren op www.einreiseanmeldung.de. Hier kunnen ook test-, vaccinatie- en herstelbewijzen worden geüpload. De registratie moet al vóór binnenkomst in Duitsland zijn afgerond. Een bewijs hiervan dient te worden meegenomen.

Quarantaineplicht na binnenkomst: reizigers van 6 jaar en ouder moeten bij binnenkomst in quarantaine. Deze kan op zijn vroegst op de vijfde dag na binnenkomst door een negatieve test (NAAT-test of antigeensneltest) worden beëindigd. Er geldt een uitzondering voor personen die volledig gevaccineerd of hersteld zijn en het bewijs hiervan via www.einreiseanmeldung.de hebben geüpload. Zij hoeven niet in quarantaine.

Bewijsplicht bij binnenkomst: al bij het passeren van de grens moet de reiziger een negatief test-, vaccinatiebewijs of herstelverklaring bij zich hebben. Voor deze documenten gelden de volgende eisen:

Testbewijs: dit mag maximaal 48 uur (sneltest) resp. 72 uur (PCR-test) oud zijn.

Vaccinatiebewijs: het document dient de volgende informatie te bevatten. Datum van inenting, naam en chargenummer van het vaccin, naam van het virus, naam en adres van de persoon/het vaccinatiecentrum die het vaccin heeft toegediend, bevestiging met handtekening of stempel.

Herstelverklaring: positieve PCR-test die minstens 28 dagen en maximaal 6 maanden oud is.

Om vaccinatie, herstel of negatieve test te kunnen aantonen, kan gebruik gemaakt worden van de CoronaCheckApp en voor vaccinatie ook het gele boekje.

Uitzonderingen voor bepaalde groepen:

Grenspendelaars

 • Geen registratieplicht en geen quarantaineplicht
 • Bewijsplicht: zij dienen zich twee keer per week te laten testen. Deze test kan ook na binnenkomst in Duitsland, bijvoorbeeld op de werkplek, worden afgenomen. De regel dat de test bij binnenkomst in Duitsland maximaal 48 uur oud mag zijn, geldt in dit geval niet. Er hoeft enkel te worden bewezen dat de grenspendelaar twee keer per week wordt getest.

Ongeacht het doel en de frequentie van de reis of de nationaliteit, kan grensverkeer dat voor het inreizen vanuit Nederland naar Duitsland een test nodig heeft, gratis gebruik maken van het testen voor reizigers: www.testenvoorjereis.nl.

 • Ook moet de persoon bewijzen dat hij daadwerkelijk grenspendelaar is. Daartoe dient hij een bewijs in het Duits of Engels bij zich te dragen, waaruit dit blijkt (bijv. werkgeversverklaring, verklaring van school, etc.)

Wie volledig gevaccineerd danwel hersteld is, hoeft zich niet te laten testen. De bewijzen moeten voldoen aan de bovengenoemde eisen.

Overige reizen naar Duitsland, bijvoorbeeld in het kader van het ‘kleine grensverkeer’ (verblijf van max. 24 uur) alsmede bezoek aan familieleden in de eerste graad, echtgenoot of partner en in geval van gedeeld verblijf, voogdij of zorgrecht (bij een verblijf van maximaal 72 uur)

 • Geen meldplicht en geen quarantaineplicht
 • Bewijsplicht: al bij het oversteken van de grens moet deze persoon beschikken over een test- of vaccinatiebewijs danwel herstelverklaring.
 • Verder uitzonderingen op de registratie- en quarantaineplicht en gedeeltelijk ook van de testplicht gelden onder andere voor personen op doorreis en personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren. Meer informatie daarover is te vinden in 6 van de CoronaEinreiseV.

Nederland opnieuw risicogebied voor Duitsland

Het Duitse Robert Koch Institut (RKI), de evenknie van het Nederlandse RIVM, heeft op vrijdag 16 juli aangekondigd dat Nederland vanaf zondag 18 juli weer als risicogebied zal zijn ingeschaald. Oorzaak van de nieuwe inschaling van het RKI is de snelle stijging van besmettingen in Nederland. Op 18 juli zijn er in Nederland 10.247 positieve testen gemeld, tegenover 546 in Duitsland.

Regels voor reizigers naar Duitsland

Personen die vanuit Nederland de grens naar de oosterburen willen oversteken, moeten vanaf 18 juli aan verschillende regels voldoen.

 • Er geldt een aanmeldplicht. Reizigers dienen hun reis naar Duitsland aan te melden op einreiseanmeldung.de. Deze plicht geldt niet wanneer de reiziger korter dan 24 uur in Duitsland verblijft.
 • Bovendien moeten reizigers vanuit Nederland binnen 48 uur na aankomst in Duitsland aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn of genezen zijn van corona. Het vaccinatiebewijs, testbewijs of bewijs van genezing moet worden geüpload via einreiseanmeldung.de. Deze plicht geldt niet wanneer de reiziger korter dan 24 uur in Duitsland verblijft.
 • Reizigers die gevaccineerd of negatief getest zijn of genezen zijn van corona en een bewijs hiervan hebben geüpload via einreiseanmeldung.de, hoeven niet in quarantaine te gaan. Personen die dit niet hebben gedaan, dienen tien dagen in quarantaine te gaan.

Personen in de volgende categorieën zijn vrijgesteld van registratie-, quarantaine- en testverplichting:

 • Personen op doorreis
 • Transportpersoneel
 • Personen die minder dan 24 uur in Duitsland zijn of die minder dan 24 uur in Nederland zijn geweest (klein grensverkeer).
 • Grensarbeiders /grenspendelaars
 • In geval van een verblijf van minder dan 72 uur: personen die familieleden in de eerste graad, hun echtgenoot of partner bezoeken en in geval van gedeeld verblijf voogdij of omgangsrecht
 • Voor een verblijf van minder dan 72 uur: hooggeplaatste leden van de van de diplomatieke of consulaire dienst, van volksvertegenwoordigingen of van regeringen.

Meer informatie over de Duitse inreisregels is hier te vinden.

Coronadashboard

Het coronadashboard van Grenspost Düsseldorf biedt een overzicht van de actuele coronabesmettingscijfers in de Nederlands-Duitse grensstreek.

Noordrijn-Westfalen versoepelt coronamaatregelen verder

Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in Noordrijn-Westfalen blijft vooralsnog laag. Op 8 juli bedroeg het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen in de afgelopen 7 dagen 5,68. Daarom zullen de coronamaatregelen in deze deelstaat vanaf vrijdag 9 juli aanzienlijk worden versoepeld. De versoepelingen gelden alleen voor steden en Kreise die vallen in de zogeheten ‘Inzidenzstufe 0’: het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen 7 dagen per 100.000 inwoners moet er dan op vijf opeenvolgende dagen onder de 10 liggen. In deze steden en Kreise komt het grootste deel van de coronamaatregelen te vervallen. Anderhalve meter afstand houden wordt dan op de meeste plekken een aanbeveling in plaats van een verplichting. Ook andere contactbeperkingen verdwijnen.

De mondkapjesplicht blijft alleen gelden op plekken die noodzakelijkerwijs ook bezocht worden door mensen die nog niet zijn gevaccineerd. Dit houdt onder andere in dat in de detailhandel (supermarkten, kledingwinkels, woonwinkels etc.), in het ov, in taxi’s, bij artsen en in ziekenhuizen nog wel een mondkapje gedragen moet worden. Datzelfde geldt voor contactberoepen en de horeca, tenzij medewerkers een negatieve test kunnen overleggen. Het is bedrijven, instellingen etc. echter wel toegestaan om zelf een mondkapjesplicht in te stellen.

Geen capaciteitsbeperkingen voor horeca

In de horeca vervallen ook bijna alle maatregelen. Er is geen beperking meer in het aantal gasten dat ontvangen mag worden, als de tafels maar op voldoende afstand van elkaar staan. Het personeel dient ofwel te beschikken over een negatieve (zelf)test ofwel een mondkapje te dragen.

Negatieve test bij terugkeer op werkplek

Met het oog op virusmutaties is er voor het bedrijfsleven ook een nieuw voorschrift toegevoegd aan de coronaverordening van Noordrijn-Westfalen. Personeelsleden die nog niet volledig zijn gevaccineerd danwel zijn genezen van corona en die na 1 juli omwille van vakantie of soortgelijke redenen minstens vijf dagen niet hebben gewerkt, dienen na terugkeer op de werkplek een negatieve test te tonen of moeten ter plekke een test doen. Bij afwezigheid als gevolg van ziekte of door thuiswerken geldt de plicht niet.

Daarnaast zijn negatieve testen alleen nog maar verplicht bij privéaangelegenheden, feestjes en evenementen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zoals in discotheken en bij volksfeesten. Mensen die volledig gevaccineerd danwel van corona genezen zijn, vormen een uitzondering op deze testregel. Zij kunnen hun vaccinatiebewijs of herstelverklaring laten zien voor toegang.

Privéfeesten en volksfeesten

Bij privébijeenkomsten hoeft geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden wanneer het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 personen ook in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen 7 dagen lager dan tien was. Bij bijeenkomsten met meer dan 50 deelnemers geldt dat alle niet-gevaccineerde of genezen personen moeten beschikken over een negatieve test.
Is de ‘Inzidenzstufe’ in heel Noordrijn-Westfalen in de afgelopen zeven dagen 0, dan zijn ook volksfeesten, kermissen, schuttersfeesten en soortgelijke evenementen weer toegestaan, mits alle deelnemers een negatieve test kunnen overleggen.

Grootschalige evenementen

Ook grote evenementen zijn weer toegestaan: vanaf 5.000 toeschouwers (inclusief personen die volledig zijn gevaccineerd danwel genezen van corona) dienen alle niet-(volledig) gevaccineerde personen te beschikken over een negatieve test. Het maximale bezoekersaantal voor deze evenementen is 25.000 personen, mits de helft van de locatiecapaciteit niet overschreden wordt.

Ook vervalt grotendeels de plicht om contactgegevens te verzamelen. Alleen bij overnachtingen, in clubs, discotheken en vergelijkbare afgesloten ruimtes blijft het registreren van contactgegevens noodzakelijk.

Versoepelingen terugdraaien

In geval van een hernieuwde stijging van de besmettingscijfers tot meer dan 10 nieuwe besmettingen per 100.000 personen per 7 dagen door bijvoorbeeld virusmutaties of reisbewegingen worden de bekende voorschriften van respectievelijk ‘Inzidenzstufe 1’ (aantal nieuwe besmettingen binnen 7 dagen 10-35), 2 (35-50) en 3 (boven de 50) weer van kracht. Wanneer het aantal nieuwe besmettingen op de dag van het van kracht worden van de wijzigingen nog geen vijf dagen achtereen hoogstens 10 bedraagt of deze waarde weer overschrijdt, gaan automatisch weer de regels uit ‘Inzidenzstufe 1’ gelden.

De nieuwe coronaverordening van Noordrijn-Westfalen is hier te vinden: https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-07-07_coronaschvo_ab_09.07.2021_lesefassung.pdf