‘Bund-Länder-Beschluss’: uniforme coronamaatregelen op basis van ziekenhuisopnames

De Bondsregering en de Duitse deelstaten zijn het eens geworden over uniforme, landelijke maatregelen om de coronapandemie te bestrijden. In de toekomst zullen de beperkingen in drie fasen worden gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames in de desbetreffende deelstaat. Daarnaast moeten alle gevaccineerden zo spoedig mogelijk een boosterprik krijgen. Op 18 november namen de beoogde nieuwe coalitiepartijen SPD, die Grünen en de FDP in de Bondsdag bovendien een nieuwe wet op de infectiebescherming aan. Hiermee krijgen de coronamaatregelen een nieuwe juridische basis. Op 19 november heeft ook de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer, hiermee ingestemd.

“Het is absoluut tijd om te handelen”, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel. “De situatie is zeer dramatisch.” Waar het nu op aankomt, zei Merkel, is dat er snel en consequent actie wordt ondernomen. Aan de exponentiële groei van het aantal besmettingen dient snel een einde te komen. De besluiten moeten nog in deelstaatrecht en deels in federaal recht worden gegoten.

Ziekenhuisopnames als maatstaf

De Bondsregering en de regeringen van de deelstaten hebben overeenstemming bereikt over landelijke toegangsbeperkingen die gebaseerd zijn op het percentage ziekenhuisopnames in betreffende deelstaten. Dit percentage, de zogenaamde ‘Hospitalisierungsrate’, geeft het aantal coronapatiënten per 100.000 inwoners aan dat in de afgelopen zeven dagen in een ziekenhuis is opgenomen. Landelijk bedraagt de hospitalisatiegraad op 18 november 5,3 In Noordrijn-Westfalen bedraagt de hospitalisatiegraad op 19 november 4,03.
Vanaf een hospitalisatiegraad van 3 hebben alleen gevaccineerde of genezen personen (2G) toegang tot recreatieve, culturele en sportevenementen, horeca, contactberoepen alsmede overnachtingen.
Is de hospitalisatiegraad hoger dan 6, moeten gevaccineerde en genezen personen bovendien ook een negatieve test (2G plus) laten zien. Deze regel geldt in het bijzonder op plekken met een bijzonder hoog besmettingsrisico, zoals disco’s, clubs of bars.

Bij een bijzonder hoog aantal besmettingen met een bijzonder hoge belasting voor de gezondheidszorg, uiterlijk wanneer de hospitalisatiegraad hoger dan 9 is, zullen de deelstaten – onder voorbehoud van goedkeuring door de deelstaatparlementen – verdere maatregelen nemen. Ze kunnen daarmee ook besluiten tot het opleggen van contactbeperkingen.

Indien de drempelwaarde gedurende vijf dagen op rij lager ligt, kan de 2G-verordening weer worden ingetrokken. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar en personen die niet kunnen worden gevaccineerd, zijn vrijgesteld van de 2G-regel.

“Het is nooit te laat om je te laten vaccineren”.

In Duitsland zijn volgens de Duitse regering nog steeds te veel mensen ongevaccineerd. 67,9 procent van de bevolking heeft twee prikken gehad. Dat brengt een effectieve pandemiebestrijding in gevaar. “We zouden in betere omstandigheden verkeren als de vaccinatiekloof niet zo groot was,” aldus Merkel.

Aan iedereen die zich nog niet heeft laten vaccineren richtte de bondskanselier een oproep: “Het is nooit te laat om je te laten vaccineren. Ook nu kun je met een eerste prik nog een goede bijdrage leveren aan jezelf en aan de samenleving.” Ook vicekanselier Olaf Scholz riep op tot meer vaccinaties: “Mijn oproep is dat iedereen zich vermant en een beslissing neemt voor zichzelf, voor zijn dierbaren, voor zijn familieleden.” Ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar moeten na de goedkeuring van het vaccin, die eind november wordt verwacht, in de tweede helft van december de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren.

Iedereen van 18 jaar en ouder die al is ingeënt, moet bovendien snel een boosterprik krijgen. Dat geldt voor miljoenen mensen. “Dit vergt echt een grote inspanning”, aldus Merkel. Daartoe moeten de bondsregering, de deelstaten en de gemeenten de vaccinatiemogelijkheden uitbreiden. Volgens het ‘Bund-Länder-Beschluss’ moeten mobiele vaccinatieteams, vaccinatiecentra, ziekenhuizen, dokterspraktijken, bedrijfsartsen en artsen van de Gesundheitsämter bij de vaccinatiecampagne worden betrokken.

Gratis burgertests en 3G-regel op het werk en in ov

Om met behulp van meer tests meer duidelijkheid te krijgen over het aantal besmettingen, hebben Duitse burgers sinds kort weer de mogelijkheid tot het laten afnemen van gratis burgertests. Op de werkplek gaat bovendien een 3G-regeling gelden. Daarvoor geldt dat een PCR-test maximaal 48 uur oud mag zijn. Voor een sneltest is dat 24 uur. Werkgevers dienen hun medewerkers bovendien minstens twee keer per week een gratis test aan te bieden. Waar thuiswerken mogelijk is, geldt een homeofficeplicht. Ook in het ov zal naast de mondkapjesplicht de 3G-regel worden ingevoerd. Voor niet-gevaccineerde reizigers geldt dat de negatieve sneltest niet ouder mag zijn dan 24 uur.

Strenge testplicht bij bezoek aan verpleeghuizen

Om de pandemie te bestrijden wordt naast kosteloze burgertests ingezet op strikte testverplichtingen in verpleeghuizen. Medewerkers en bezoekers moeten dagelijks een negatieve test kunnen laten zien die maximaal 24 uur oud is. Ook gevaccineerde medewerkers moeten zich regelmatig laten testen. Dat mag ook een zelftest zijn. De Bondsregering en de deelstaten zijn het ook eens geworden over een zorgbonus.

Verlenging steunpakketten

Het steunpakket ‘Überbrückungshilfe III Plus’ voor bedrijven en de regeling voor werktijdverkorting wordt met drie maanden verlengd, tot en met 31 maart 2022.
Op 9 december volgt er opnieuw overleg tussen de Bondsregering en de deelstaten. De volledige tekst van het Bund-Länder-Beschluss kan hier worden ingezien.

Afbeelding: (c) Bundesregierung