Alleen samen, over grenzen heen, zijn Sustainable Development Goals haalbaar

De opvallende vlag van de Sustainable Development Goals werd op 25 september 2020 gehesen voor het Nederlands consulaat-generaal in Düsseldorf. Consul-generaal Peter Schuurman deed dit samen met Doede Sijtsma, de vertegenwoordiger van de provincie Gelderland in Duitsland. Het is een signaal tijdens de Sustainable Development Goals Actiedag 2020. Alleen samen, over grenzen heen, kunnen we de Sustainable Development Goals gaan halen. In 2015 zijn deze zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties. Voor het realiseren van deze doelen is samenwerking tussen landen van groot belang.

De Sustainable Development Goals zijn 17 doelen om van de wereld een betere en duurzamere plek te maken. Ze vormen de ‘blauwdruk’ om vóór 2030 uitdagingen als armoede, klimaatverandering en genderongelijkheid aan te pakken. Om deze doelen te halen is internationale samenwerking van groot belang. Ook in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland kunnen we aandacht schenken aan deze doelen.

Consul-generaal Peter Schuurman: “Duurzaamheid is in alle opzichten voor ons cruciaal. Hier, vlak bij Nederland, kan de kracht van korte ketens en een goed contact tussen landen tot directe verandering leiden. Bovendien werken bedrijven, non-profitorganisaties en de creatieve industrie langs de Nederlands-Duitse grens op het gebied van circulaire economie nauw samen. Aan beide kanten van de grens wordt samen met partners aan de andere kant van de grens gezocht naar duurzame toekomstgerichte antwoorden voor hedendaagse vragen.”

Doede Sijtsma, sprekend voor de Nederlandse provincies Limburg, Overijssel en Gelderland die in het Consulaat-Generaal in Düsseldorf vertegenwoordigd zijn, benadrukte de noodzaak van samenwerking: “Samen met Duitsland moeten we ons hard maken voor onderwerpen als klimaat, onderwijs, gendergelijkheid, innovatie en een duurzame economische groei. De Sustainable Development Goals zijn hierbij een belangrijke leidraad.”

Consul-generaal Peter Schuurman en Doede Sijtsma, de vertegenwoordiger van de provincie Gelderland in Duitsland, hesen de vlag.

Achtergrond SDG Action Day

Op 25 september 2015 tekenden 193 landen tijdens de jaarlijkse VN-vergadering een akkoord over de 17 Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze hebben het doel om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”, zo schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Iedereen mocht erover meepraten en beslissen.

Veel informatie is te vinden op de website van SDG Nederland. Tijdens de ‘action day’ vindt er een online-programma met vele workshops plaats. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Ook in Duitsland is er veel aandacht voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Op deze website wordt uitgelegd wat Duitsland op dit terrein doet. Ook op https://www.2030agenda.de/de is te vinden hoe in Duitsland aan deze doelen wordt gewerkt.