ENCORE Conference

De grootste uitdagingen van onze tijd vragen om Europese samenwerking.  Het klimaat, gezonde biodiversiteit en een circulaire economie zijn thema's die al 30 jaar centraal staan in het Europese politieke netwerk ENCORE.

Dit jaar vindt de tweejaarlijkse politieke conferentie van 27 tot 29 september plaats in Gelderland, Met deelnemers uit heel Europa wordt gekeken hoe activiteiten kunnen worden opgeschaald en de impact kan worden vergroot.