3+3-overleg over grensoverschrijdende actualiteiten

Op 4 juli vond in Königswinter een 3+3-overleg tussen drie Commissarissen van de Koning en drie Regierungspräsidentinnen plaats. Het doel van dit halfjaarlijkse overleg is de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Bij het overleg waren de Commissarissen van de Koning van de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg en de Regierungspräsidentinnen van de Bezirksregierungen Münster, Düsseldorf en Keulen aanwezig.

V.l.n.r: CdK van de Provincie Overijssel Andries Heidema, Gouverneur van de Provincie Limburg Theo Bovens, Regierungspräsidentin van Münster Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van Keulen Gisela Walsken, CdK van de Provincie Gelderland John Berends, Regierungspräsidentin van Düsseldorf Brigitta Rademacher

Na de opening van de vergadering door de Regierungspräsidentin van Keulen, Gisela Walsken, volgden presentaties over twee grensoverschrijdende projecten. De eerste presentatie van Prof. Dr. Christine Graf, onderzoeker aan het instituut voor bewegings- en neurowetenschappen van de Deutsche Sporthochschule Köln en de heer Andrew Simons, regiodirecteur van onderwijsstichting Movare, ging over de school als leefomgeving. Geconstateerd werd dat een groeiend aantal kinderen weinig beweegt en dat dit forse gezondheidsgevolgen heeft. Met gebundelde krachten en de ervaringen uit Duitsland en Nederland gecombineerd, moeten activiteiten worden ontwikkeld die de kinderen weer in beweging krijgen. Het project bevindt zich nog in de beginfase, waar de resultaten van enquêtes en gesprekken met ouders worden geanalyseerd.

Daarna volgde een tweede presentatie over de Euregioprofielscholen. Deze scholen zijn in het leven geroepen om de kennis van de buurtalen en buurcultuur te bevorderen, gericht op de thema´s taalcompetentie, uitwisseling van scholieren en Euregiokennis. Prof. Dr. Christiane Vaeßen, directrice van het Zweckverband Region Aachen, praatte de toehoorders bij over deze scholen, die sinds de zomer van 2019 onderdeel zijn van de ‘Regionale Bildungsnetzwerke’ (RBN). In het kader daarvan stelt de Bezirksregierung medewerkers ter beschikking die hun pedagogische, vakinhoudelijke kennis kunnen inbrengen en terug kunnen grijpen op de bestaande communicatie- en samenwerkingsstructuren van de RBN met de scholen in de regio. Daarbij gaat het onder meer om het werken met huidige en toekomstige Euregioprofielscholen, netwerken op regionaal niveau en de ontwikkeling van lesmateriaal. Op allerlei manieren wordt invulling gegeven aan het leren van de buurtaal. Die projecten worden echter veelal los van elkaar georganiseerd. Het 3+3-overleg gaat proberen het gesprek op gang te brengen, om zo langs de gehele grens meer lijn te krijgen in deze buurtaalprojecten.

Tijdens de vergadering werd ook uitgebreid gesproken over de Grenslandconferentie, die in mei in Venlo heeft plaatsgevonden. De aanwezigen keken met een positieve blik terug op de Grenslandconferentie in Venlo en streven naar een actieve rol voor het 3+3-overleg bij de voorbereidingen op de volgende conferentie. Deze zal in 2020 in Duisburg plaatsvinden.

Ook actuele grensoverschrijdende thema’s kwamen aan bod. Er heerst blijdschap over de ontwikkelingen rond de GrensInfoPunten, omdat de financiering in Duitsland definitief is en in Nederland ook verzekerd lijkt. Na de zomer wordt in Nederland een overeenkomst tussen het Rijk, de Provincies en de Euregio’s ondertekend, waardoor de financiering in Nederland ook definitief zal worden.

Het volgende 3+3-overleg vindt plaats op 30 januari 2020 in Overijssel.