3+3-overleg over grensoverschrijdende actualiteiten

Op 30 januari 2020 vond in de Lutte een 3+3-overleg tussen drie Commissarissen van de Koning en drie Regierungspräsidentinnen plaats. Het doel van dit halfjaarlijkse overleg is de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Hoofdthema’s waren deze keer de bestrijding van georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit en de toekomst van de Grenslandagenda.

Na de opening van de vergadering door Commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel, Andries Heidema, sprak Mona Molenaar, projectleider internationaal van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC) over de werkwijze en ervaringen rondom het Grensoverschrijdend Informatieplein Enschede-Gronau. De grensstreek is bij uitstek een gebied dat gekenmerkt wordt door ondermijnende activiteiten. Wat volgende was een intensieve bestuurlijke discussie over het onderwerp ‘Ondermijning’. Er is te weinig zicht op de grensoverschrijdende fenomenen op dit vlak. Afgesproken is dat dit thema nadrukkelijker op de Grenslandagenda wordt geplaatst. Zo wordt er binnenkort een overleg georganiseerd tussen de vertegenwoordigers van het RIEC en medewerkers van de Bezirke Münster, Düsseldorf en Köln die voor de bestrijding van witwassen verantwoordelijk zijn. Ook zal het RIEC voorstellen doen om de grensoverschrijdende aspecten van de georganiseerde criminaliteit in beeld te gaan brengen.

Vervolgens kwam de Grenslandagenda uitgebreid aan bod. Het 3+3 overleg is door de Stuurgroep GROS (minister Knops, minister Holthoff-Pförtner, Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg Bovens) gevraagd om advies over de voortgang en de toekomst van de Grenslandagenda. Voor dit punt waren eveneens de vertegenwoordigers van de vier euregio’s langs de grens met Noordrijn-Westfalen aanwezig. Bij het bespreken van de voortgang werd duidelijk dat thema’s niet te snel moesten worden geschrapt. Aandacht en verdieping voor de thema’s veiligheid en onderwijs blijven van belang. Maar gericht op de toekomst moet op de Grenslandconferentie op 28 mei in Duisburg ook duidelijk worden welke thema’s nadrukkelijk aan bod moeten komen in 2021. Aangegeven werd dat een verkenning rondom de thema’s klimaat/energie en natuur de voorkeur heeft. Aandacht voor de governance van dit proces blijft eveneens van grote betekenis.

Uiteraard werd daarnaast ook gesproken over actuele grensoverschrijdende projecten. Het volgende 3+3-overleg vindt plaats op 7 september 2020 in het Bezirk Münster.