25 jaar milieusamenwerking

Op 7 april jl. vond in Essen een bijeenkomst plaats tussen de gedeputeerden Bea Schouten en  Bert Boerman van de provincies Gelderland en Overijssel, afgevaardigden vanuit de provincies Limburg, Noord-Brabant en de NRW Staatssecretaris  Knitsch van het Umweltministerium. Dit ter ere van het 25-jarig bestaan van deze grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van milieu.

De eerste overeenkomst over milieusamenwerking werd in 1992 ondertekend. De jaren erna zijn themagebieden als klimaat en energie aan de agenda toegevoegd.
De burgemeester van de Stadt Essen, de heer Kufen verwelkomde de deelnemers in de Groene hoofdstad van Europa 2017.

Bij de opening van de bijeenkomst  benadrukte Staatssecretaris Knitsch  het belang van de grensoverschrijdende samenwerking. De Consul Generaal Ton Lansink beaamde dit en prees het voorbeeldkarakter van dit grensoverschrijdende milieuoverleg.

De status van verschillende grensoverschrijdende projecten passeerden de revue. Onderwerpen die aan bod kwamen varieerden van het verwijderen van asbest, tot global footprints en het meer betrekken van jongeren bij de samenwerking. Staatssecretaris Knitsch deed een nieuw projectvoorstel  met betrekking klimaatadaptatie. Een directe afgeleide uit het NRW “Klimaschutzplan”.  Dit project is gericht op kennisuitwisseling tussen NRW en de Nederlandse provincies om uiteindelijk de barrières gezamenlijk te kunnen slechten.