25 jaar grensoverschrijdende politiesamenwerking: “Partners zijn vrienden geworden”

In 1993 riep het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Sport van de Duitse deelstaat Nedersaksen de Regionale Verbindungsstelle (RVSt) in het leven. Dit bureau is gevestigd in Lingen/Ems en heeft als doel om structuur aan te brengen in de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie. Op 5 november werd het jubileum officieel gevierd met een ceremonie in de Friedenssaal van het stadhuis in Osnabrück. Naast burgemeester Wolfgang Griesert waren onder andere Landespolizeidirektor Knut Lindenau, politiecommissaris Bernhard Witthaut en Gery Veldhuis, bij de Nederlandse politie verantwoordelijk voor de samenwerking met Duitsland, aanwezig.

hHet RVSt verwerkt per jaar meer dan 6.700 verzoeken om politieondersteuning uit Nederland en Duitsland – inclusief talrijke persoonscontroles en vertaal- en tolkdiensten. Daarnaast analyseren de medewerkers de politiesituatie van de veiligheidsdiensten die in het grensgebied werkzaam zijn. Er worden per jaar gemiddeld honderd situatieschetsen gemaakt. Daarnaast biedt het team ondersteuning bij opsporingswerk, maar ook bij grotere operaties of grensoverschrijdende doorzoekingen.

Witthaut benadrukte in zijn toespraak: “Het regionale verbindingsbureau verwezenlijkt tot op zekere hoogte het idee van een Europese politiemacht zonder grenzen. Respect en vertrouwen hebben de basis gelegd voor een nauwe en vriendschappelijke samenwerking. De bundeling van informatie, de centrale evaluatie ervan en de gerichte overdracht van informatie aan de hulpdiensten door een coördinerende eenheid is de sleutel tot succesvolle grensoverschrijdende samenwerking.”

Gery Veldhuis was het roerend met zijn collega eens: “Het RVSt is en blijft een belangrijke schakel in de Duits-Nederlandse samenwerking in vele grote en kleine zaken. Hiermee zijn we in staat om snel politie-informatie uit te wisselen en, waar nodig, te zorgen voor coördinatie en contact in strafrechtelijke onderzoeken.”

Op het moment dat het Verdrag van Enschede in werking trad – dat de politie en de rechterlijke macht verstrekkende bevoegdheden gaf – werd ook het takenpakket van het RVSt en de afdeling Internationale Samenwerking uitgebreid.

Voorbeelden van de uitbreiding en verdere ontwikkeling van de grensoverschrijdende samenwerking zijn de twee succesvolle EU-projecten ‘Grensoverschrijdende politieteams’ (GPT) en de ‘Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl’ (ZEG WED) van de Polizeidirektion Osnabrück. Het GPT-team vierde zijn 10-jarig jubileum op 1 juni 2018. De teams met Duitse en Nederlandse politieagenten kwamen meer dan 15.000 keer in actie. Meer dan 5.200 strafbare feiten en ongeveer 2.000 administratieve overtredingen werden opgespoord en beboet. In de loop der jaren is ongeveer 350 kilo verdovende middelen met een marktwaarde van meer dan 8 miljoen euro in beslag genomen. De ZEG WED is een speciale onderzoeksgroep die inmiddels twee jaar bestaat. Vanuit Osnabrück probeert zij criminele netwerken van mobiele inbrekersbendes in de driehoek Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Nederland op te sporen.

De RVSt is tegelijkertijd het centrale verbindingsorgaan van het Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen en het Bundeskriminalamt van de Nederlandse Recherche- en Informatiedienst (NRID) en van de politiebureaus in de verschillende regio’s in Nederland en van de grenskantoren van de federale politie in Bunde en Bad Bentheim.

V.l.n.r.: Gerry Feldhuis, Bernhard Witthaut, Elly Heus, Wolfgang Griesert, Philip Brauch, das Team der Regionalen Verbindungsstelle mit Mark Plassonke, Tiemen Hansman, Hans-Michael Schoemaker. Foto (c) Polizei Osnabrück